Vissers willen meer tijd om duurzaam te varen

Datum:
 • vrijdag 9 juli 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • HOLLANDS KROON
   

  WADDENZEE Wethouder Meskers steunt ondernemers Waddenvissers uit Den Oever, Texel en Den Helder willen meer tijd krijgen om hun vaartuigen duurzaam te laten varen.   Arie Booy 9-7-2021

  Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon komt voor de vissers op: ,,Onze ondernemers vragen om fasegewijs invoeren van de verscherpte milieu-eisen. De deadline van 2023 die nu staat, is gewoon niet haalbaar.” 

  De rijksoverheid wil een CO2-neutrale visserijsector in het Waddengebied. Daarom is besloten de vergunningseisen ten aanzien van stikstof zeer streng te gaan toepassen. Het kan honderden visserijbedrijven in het Waddengebied de kop kosten, vreest de sector. 

  Zowel in de Noordkop als in Friesland en Groningen houden vissers zich met vissen op het wad bezig. ,,We bundelen onze belangen”, zegt Meskers. ,,Eind van de week ben ik in Lauwersoog om zaken te bespreken met de visserij van Noord-Nederland.” 

  Den Haag 

  Ook in Den Haag bemoeien volksvertegenwoordigers zich tegen de Waddenvisserij aan. VVD-Kamerlid Peter Valstar heeft om aandacht voor de zaak gevraagd bij minister Carola Schouten van landbouw, natuur en visserij. De minister zit in een lastig parket, omdat ze naast het visserijbelang als hoogste bestuurder ook verantwoordelijk is voor de natuur in ons land. 

  Hoewel de visserijsector bereid is verder te verduurzamen door CO2-neutraal te gaan varen, hangt de nieuwe vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming als een zwaard van Damocles boven de vloot. 

  Meskers: ,,Vissers die op korte termijn niet aan de aangescherpte milieueisen voldoen, krijgen per 1 januari 2023 geen vergunning meer. Deze deadline is, gezien de stand van de techniek, niet haalbaar. De wetgeving rond de uitstoot van stikstof is er sneller dan de markt oplossingen aan kan bieden. Bovendien is niet bekend of de overheid een viskotter, die op nieuwe duurzame brandstoffen wil gaan varen, wel een positieve aanbeveling zal verlenen. Op dit moment is varen op waterstof nog niet toegestaan.” 

  Beweging 

  De strategie van bestuurders en visserij-voormannen is er nu op gericht beweging te krijgen in die datum van begin 2023. Beschermde gebieden als Natura 2000 zijn rijk vertegenwoordigd in de Wadden en daardoor heeft de visserij te maken met strengere eisen dan in andere visgebieden. 

  ,,Wij vragen het kabinet te kiezen voor fasering bij de invoering van scherpere vergunningseisen”, stelt een woordvoerder van de sector. ,,Met name voor de Natura 2000 gebieden. Onze vissers willen proactief kiezen voor een perspectief van schone en geluidsarme visserij. Een tijdpad van tien jaar, vanaf het moment dat de overheid toestemming geeft voor de nieuwe technieken, is haalbaar.” 

  Regio 

  Wethouder Meskers zegt dat de regio ook een steentje kan bijdragen: ,, De regio Noord-Holland Noord, de gemeente Holland Kroon en het Waddenfonds zijn bereid om de vissers te ondersteunen bij het financieren van onderzoek en innovatie.” 

  De deadline van 2023 is gewoon niet haalbaar


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten