Raad van State stopt plannen voor windenergie

Datum:
 • donderdag 1 juli 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  

  UITSPRAAK Staat moet eerst nieuwe milieuregels voor windparken opstellen Nieuwe plannen voor windenergieprojecten lopen vertraging op door een verregaande uitspraak van de Raad van State. 

  Edwin Timmer 1-7-2021

  DEN HAAG Windturbinenormen die de overheid jarenlang heeft gehanteerd, blijken niet te voldoen aan het Europese recht. Ze zijn per direct buiten werking gesteld. Zelfs boven bestaande of nog in aanbouw zijnde windturbines doemen donkere wolken op. 

  Dat blijkt uit de eerste reacties op een tussenvonnis dat de Raad van State woensdag heeft gepubliceerd in een zaak over een Gronings windpark. Voor het eerst erkent ’s lands hoogste bestuurlijke rechtsorgaan dat het arrest van Nevele van het Europese Hof van Justitie uit juni 2020 direct effect heeft op Nederlandse windturbineregels. De overheid moet nu eerst nieuwe milieuregels voor windparken opstellen. 

  „Dit is een ommekeer”, zegt een tevreden Kees Pieters namens het Netwerk NederWind, dat ruim tachtig burgerorganisaties vertegenwoordigt die zich verzetten tegen de uitrol van windparken op land. „De woordvoeringslijn van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was altijd dat de uitspraak van het Hof in Luxemburg slechts betrekking had op de Vlaamse situatie. Die visie kan nu de prullenbak in.” 

  Kern van het vonnis is dat bestaande milieunormen voor windturbines die in het Activiteitenbesluit worden gehanteerd, nooit zelf zijn onderworpen aan een toets op hun milieueffecten. Dat moet wel volgens het Europese Hof. De Raad van State stelt dat de regering eerst nieuwe normen moet opstellen die wel zo’n milieutoets hebben doorstaan. Pas daarna zijn nieuwe windparken te vergunnen. Het betekent een knauw voor de uitrol van het klimaatakkoord. 

  Gevolgen 

  Maar ook voor bestaande windparken kan de uitspraak verstrekkende gevolgen hebben. „De Raad van State stelt vast dat onze normen voor geluid, slagschaduw, schittering en hinder door windturbines nooit goed zijn getoetst op hun milieueffect”, legt advocaat Peter de Lange uit. „Daarmee is ook onzeker of die normen de gezondheid en leefomgeving van onze omwonende burgers wel goed beschermen. Dit is foute boel. Onze overheid deed maar wat.” 

  De Raad van State zegt in het vonnis niets over bestaande windparken, bevestigt een woordvoerster. „Wij vermoeden echter wel dat burgers rond bestaande windparken zich zullen afvragen wat dit voor hen betekent. Die vraag zal vroeg of laat wel aan de rechter worden voorgelegd.” Brancheorganisatie NWEA maakt zich voorlopig alleen zorgen over vertraging voor nieuwbouw. Ze hoopt dat het Rijk zijn huiswerk ’voortvarend’ oppakt. „De windsector roept op tot snelheid, zodat procedures voor nieuwe projecten geen onnodige vertraging opleveren.” 

   Visie van ministerie kan nu de prullenbak in

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten