Politiek(e) inzicht/‘logica’

Datum:
 • donderdag 1 juli 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Voor NGO’s als de VN/WHO/WEF zijn het echter uitermate ‘nuttige’ IDIOTEN!  Politiek(e) inzicht/‘logica’

   Drs. E.N. Schilder)

  Hedendaagse politici kunnen zelf – van nature al – helemaal NIKS. Ze weten niks, kunnen niks en verschuilen zich telkenmale, uitermate LAF (!) achter anderen. Achter spindoctors, achter ‘adviseurs’, achter zogenaamde ‘experts’, en heden ten dage vooral achter corrupte, zogenaamde ‘wetenschappers’. Dáár moeten zij het van hebben, maar zèlf iets logisch beredeneren kunnen er klaarblijkelijk maar weinig. En dat kàn ook niet, want het zijn bijna stuk voor stuk ‘mensen’ met uitermate egocentrische, autistische en narcistische karaktereigenschappen. Voor NGO’s als de VN/WHO/WEF zijn het echter uitermate ‘nuttige’ IDIOTEN!

  Voor de TWEEDE KEER al!

  Als Covid-19 ÈCHT echt zou zijn… De nu zogenaamd zo ‘gevreesde’ Delta-variant is naar vermeend ontstaan in India en vooral Groot-Brittannië lijkt daar direct aan te grenzen…? Iedereen weet dat Groot-Brittannië veel Indiërs als inwoners heeft, maar zo’n virus slaat NIET digitaal via een Samsung Galaxy, personal computer of tablet over. Àls er al besmettingsgevaren zijn, komen die rechtstreeks via de vliegvelden binnen! Het gevaar komt vanuit luchthavens gecoördineerd (!) en derhalve gepland(!) vanuit de lucht aanvliegen, maar zeker NIET zomaar uit de lucht VALLEN. Elke debiel zou dus kunnen bedenken dat het mogelijk wel eens  u i t e r m a t e  belangrijk zou kunnen zijn om juist dáár extra controles en testen in te voeren, maar bij politici werkt dat klaarblijkelijk anders…! Wat mij wederom bij mijn vraag brengt: als Covid-19 ÈCHT echt zou zijn…

  De eerste keer (oktober 2019) dat er vanuit China berichten kwamen over de Covid-19 uitbraak (Bill Gates had dat al ‘voorspeld’…) had men dus kunnen bedenken dat er op luchthavens extra gecontroleerd zou moeten worden en/of eenvoudig vluchten met potentiële ziekteverspreiders uit getroffen gebieden moeten weren. Echter, TÓEN gebeurde er exact hetzelfde als NU en het  gebeurt derhalve voor de TWEEDE KEER (!). ‘Onze’ ‘politici’ en luchthavens doen NIETS! Sterker nog; Chinezen die toentertijd met aller geweld Chinees Oud & Nieuw wilden gaan vieren in China konden gewoon gaan en weer terugkeren… “want het zou toch NIET hiernaartoe komen” volgens diezelfde ‘experts’ en ‘wetenschappers’ (ze gokken en doen maar wat!) waar men klaarblijkelijk nòg dagelijks bij aan de lippen hangt. Wat is in vredesnaam het verschil tussen China TOEN met India NU, en wat heeft men er uiteindelijk van geleerd? NIETS dus! En ondanks de inmiddels geuite dreigementen van Ernst Gluipers aangaande de ‘zo gevreesde’ Delta-variant, gebeurt er nog stééds NIETS! Zijn deze mensen in al hun ijdelheid, arrogantie en narcisme dan ècht zó DOM dat zij werkelijk NOOIT iets zullen leren? Of is dit mogelijk onderdeel van het plan en een manier om ‘nieuwe varianten’ binnen te blijven halen om NÒG meer angst en NÒG meer zogenaamde ‘noodmaatregelen’ te kunnen bedenken en straks OVERAL (!) voor af te kunnen dwingen? Met welk doel zou men dat anders zo halsstarrig (!) NIET doen? Van de eerste keer heeft men klaarblijkelijk NIETS geleerd! Wat mij wederom bij mijn vraag brengt: als Covid-19 ÈCHT echt zou zijn… Politici zijn derhalve in ieder geval géén ezels …want ezels zijn een flink stuk empathischer en intelligenter!

  Derde golf?

  Ernst Gluipers (kijk ‘m shinen) weet nu overigens al te vertellen dat ‘de derde golf’ er in september/oktober aankomt… Goh zeg, ècht waar? Nou Ernst, ik heb er een bloedhekel aan om ego verheerlijkende voorspellingen te doen ÈN ik weet dat ik u hiermee voor minimaal drie jaar uw heerlijke bij-de-burger-bevolking-angst-inboezemende momentjes mogelijk ontneem, maar ik ‘voorspel’ bij deze ook de vierde, de vijfde en de zesde golf alvast. Namelijk in respectievelijk medio september/oktober 2021, 2022 en 2023. Exàct zo ‘voorspelbaar’ als influenza eigenlijk…, maar dat mag geen griep of influenza meer heten van de farmacie, want dan kunnen zij u hun nieuwe ‘vaccin’ niet meer laten ‘’adviseren’/promoten/opdringen. Heeft de farmacie uw bankrekening (en die van uw vriendje Hugo) al lekker gespekt overigens?

  Die ‘derde golf’, dat weet Gluipers héél zeker, luistert deze keer volgens hem naar de naam ‘Delta-virus’. Ja mensen, we hebben het hier tenslotte over het meest intelligente virus OOIT, dus waarom zou het nu óók niet ineens kunnen (af)luisteren? Ter referentie: het ‘gangbare’ Covid-19 virus deed er plusminus vijftien MINUTEN over om u te infecteren, maar de ‘Delta-variant’ kan dat al tussen de tien en vijftien SECONDEN…! Wow! Weet u zeker dat dit niet de Max Verstappen variant is dan? Zó snel!? Corona begint overigens met een ‘C’, Delta met een ‘D’… gaan we voor de komende vierentwintig jaar/‘golven’ de rest van het alfabet mogelijk ook nog ‘voorspellen’ en afvinken of valt daar nog enige creativiteit in waar te nemen de komende jaren?

  Weglopers

  U kent ze wel, de weglopers voor problemen die altijd weg blijven kijken en die de op uw belastinggeld parasiterende ‘mensen’ als Hugo de Jonge, Ernst Gluipers en de NOS/NPO ‘influencers’ letterlijk na-papegaaien. Afgelopen week had ik weer zo’n leuke discussie onderweg naar de Dirk. Een kennis begreep mijn ongeloof in de ‘pandemie’ en de nep-vaccins niet en zei, uiteraard met stemverheffing: “Dit virus is véél gevaarlijker en dodelijker dan griep”. Als u echter vraagt wat het percentage van sterfte dan is bij griep en bij corona weten ze het niet. Dan draaien ze zich om en lopen weg. Bang om te worden geconfronteerd met moeilijke vragen of mogelijk voor hen nog erger: de waarheid. Wel roepen zij u dan nog even na: “Ik weet het niet precies, maar het is véél dodelijker”… Vragen van wie ze die ‘wijsheid’ hebben is inmiddels onmogelijk geworden, omdat u niet als een viswijf over straat wilt gaan staan blèren.

  Overschreeuwen bij ontwijkend gedrag en vluchtgedrag noemt men dat in de psychologie. Overigens exact wat Hugo de Jonge in de Tweede Kamer deed bij een vraag van het FvD. Direct in woede ontsteken, ontkennen en vervolgens letterlijk overSCHREEUWEN èn (uiteraard!) alles omdraaien en de persoon die WÈL logisch na kan denken en WÈL kritische vragen durft te stellen tot gevaar voor de samenleving veroordelen. Overigens is u laten vaccineren uw ‘burgerplicht’ leerde ik gisteravond tijdens een of andere uitzending van de NPO… Burgerplicht? Laat ‘onze’ naar vermeend ‘zelf gekozen’ politici HÙN plicht ten aanzien van de democratie – en daarmee aan de burger! – EERST maar eens nakomen! Fuck you met uw ‘burgerplicht’! Ze zouden u moeten opsluiten! Gevaarlijke GEK!

  De natuur herstelt zich vanzelf

  Deze week op tv een *prachtig fenomeen: inmiddels zijn zowel de raaf als de wolf terug in ons boreale ofwel noordelijke Europa en de raven helpen de wolven bij het vinden van hun prooi met een bepaald geluid waarmee zij het zwakkere dier bij wijze van spreken ‘aanwijzen’ en profiteren daarvan mee. De wolven accepteren de raaf, op kleine afstand wachtend, overigens volledig in hun directe omgeving als zij zitten te eten en laten zelfs wat resten voor ze over waarmee ze beiden voorzien zijn in hun ‘basisinkomen’.

  Momenteel werkt men in Friesland trouwens aan een ‘wolvenhek’ om de schapen tegen een paar wolven te beschermen… terwijl de EU aan de andere kant van Europa de grenzen voor de èchte WOLVEN-in-schaapskleren, ofwel de vijand van de menselijkheid, ofwel de islam, wagenwijd openzet. Klaarblijkelijk is het belangrijker om schapen tegen een paar wolven te beschermen dan de Europese bevolking tegen met haat/islam gehersenspoelde extremisten/‘migranten’… Of past dat mogelijk binnen de ‘logica’ en het plan (de islamic-GREEN-DEAL?) niet te verwarren met de lockdown- pandamic-green-deal van onze frauduleus aan de macht gekomen en blijvende ‘gekozen’ ‘leiders’? Net zoals biomassacentrales, zonnepanelen en windparken in natuurgebieden, en elektrisch rijden qua ‘logica’ ‘groen’ zouden zijn voor de CO2 uitstoot…  HALLO! KOEKOEK!

  Wildzwijn

  Eens in de zoveel tijd herhaal ik, voor de nieuwkomers onder u, overigens mijn allereerste uiteenzetting op deze website betreffende varkens-DNA. Het (wilde) varkens-DNA zit namelijk al DUIZENDEN (!) jaren, zowel meters diep als aan de oppervlakte, in onze boreaal-Europese grond en daarmee eveneens in ons voedsel en drinkwater. Het wilde zwijn (Sus Scrofa) heeft al die tijd – al dan niet gedomesticeerd – namelijk op èlke vierkante meter van Europa geleefd, is er gestorven en heeft er zijn/haar behoeften gedaan. Inderdaad, gewoon hij en zij, die doen niet moeilijk over (trans)gender-foutjes-van-de-natuur. Zelfs niet ondanks de in Duitsland voor heteroseksuelen aanbevolen elektro-shock-therapie die een varken voor en tijdens de fok en transporthandelingen klaarblijkelijk sowieso moet ondergaan. Het varkens-DNA zit derhalve letterlijk overal in de Europese grond en dáár is GÉÉN vaccin voor en spoelen, uitwissen of wegwassen behoort óók niet tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt bij de landbouw al eeuwenlang óók nog eens veel mest gebruikt die direct of indirect in de plant, de groente en het gewas terecht komt en daarmee eveneens in het grazende dier (koe, geit, schaap etc..) en dus in ons voedsel.

  Maar niet alleen in ÒNS voedsel… ÓÓK in het voedsel van de Europese MOSLIM… Varkens-DNA derhalve dat middels voedsel en drinkwater dagelijks (!) wordt opgenomen in ons lichaam (boeien!), maar ook in het lichaam van de moslim waarmee hij/zij zichzelf HARAM maakt en GÉÉN plekje in ‘het paradijs’ zal verwerven. Waarom zouden moslims hier in vredesnaam nog willen blijven? Wat stelt hun zogenaamde ‘HALAL’ hier eigenlijk voor? NIETS! Ze vergiftigen zichzelf met varkens-DNA, maar klaarblijkelijk vinden zij het heerlijk, want anders zouden zij Europa wel mijden als de pest! 

  Ze dom houden heeft echter een ‘heilig’ doel: namelijk de in de Koran voorgeschreven totale wereldoverheersing en dominantie om vervolgens de historie te kunnen herschrijven, zodat de islam wereldwijd heest en regeert en de moslim van de toekomst niet (meer) weet wat ze tot zich nemen. Een mooi voorbeeld van hoe politieke machtsspelletjes gespeeld worden ten koste van de niets wetende/niets vermoedende/alles gelovende simpele ziel. Een letterlijke opoffering van derden heet dat. Het doel ‘heiligt’ tenslotte alle middelen, net zoals vaccinaties het groen-fascistische doel ‘heiligen’.

  Prachtig fenomeen

  *Waarom ik met name de terugkeer van de raaf en de wolf  een mooi fenomeen vind? Odin voor de Vikingen (ofwel Wodan voor de Germanen) had twee raven, Huggin (geheugen) en Muninn (gedachte), en twee wolven  Geri (gulzigheid) en Freki (vraatzucht), en ook ZIJ hielpen Odin en elkaar. De raven vlogen over de hele wereld en voorzagen Odin van zijn dagelijkse informatie (is kennis). Zijn wolven – door Odin zelf gevoed – volgden hem overal, beschermde hem en vochten met hem mee tegen indringers.

  Het lijkt mij een prachtige gedachte dat met de terugkomst van de raaf en de wolf in het noordelijke Europa mogelijk ook de terugkeer van Odin/Wodan wordt aangekondigd. Het christendom en de islam uit Europa verwijderd en de goden die het oudste recht op Noord-Europa hebben (de Asen) weer terug. Terug naar een leven in evenwicht met- en respect voor- de natuur, die inmiddels door voornámelijk de christelijke/westerse cultuur/geldbejag, bijna volledig vernietigd is.

  Ze daarmee confronteren levert echter exact hetzelfde resultaat op als bij de mensen die u vraagt wat de sterftecijfers bij griep en corona zijn. De ‘gelovig’ christen/moslim WÌL namelijk helemaal NIET geconfronteerd worden met de hem/haar in haar hoofd ingeplante leugens en aantoonbare (!) tegenstrijdigheden en volstrekte onzin. Dan wordt zijn/haar ‘zekerheid’/doel in het leven/zogenaamd-veilige-gevoel namelijk in twijfel gebracht en ‘geschaad’ en dat maakt hem/haar razend! Agressief, hatelijk en bloeddorstig zelfs. Direct in woede ontsteken, ontkennen en vervolgens letterlijk overSCHREEUWEN èn vervolgens alles omdraaien en de criticus tot gevaar voor zijn/haar ‘religie’ veroordelen en middels strenge straffen tegen vermeende blasfemie gevangenisstraf of zelfs de doodstraf eisen. Want de sprookjesachtige duizend-en-een-nacht-leugen die in hun kwetsbare hersentjes is geplant moet beschermd worden. En dat allemaal door gewoon een logisch beredeneerde vraag te stellen op basis van wat er letterlijk in HÙN naar vermeend ‘heilige’ geschriften staat. U leest het overigens al jarenlang meermaals in hun reacties onder mijn stukjes. Dank daarvoor overigens, ze werken uitermate bevestigend. Tegen domheid valt niet te vechten, zei mijn opa altijd. En hij had gelijk! Hoog tijd voor doordachte logica en een NIEUW, bij voorkeur NATUURLIJK (!) evenwicht. Weg met dat door slappe, nichterige en/of transpolitici opgelegde ‘nieuwe normaal’. Ik accepteer namelijk iedereen die normaal doet en zijn/haar/het seksuele voorkeur/afwijking/foutje-van-de-natuur niet hoeft te promoten. Weg met die globalistische maatstaven die uitsluitend in burgeroorlogen kunnen uitmonden en weg met die wereld en natuur-vernietigende ‘oplossingen’ voor het zoveelste verzonnen milieu/klimaatprobleem. In evenwicht met- en met respect voor- de natuur! Heil Odin!

  Door:
  Drs. E.N. Schilder

  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten