Welwillende rechters of vaccinatielobbyisten?

Datum:
 • maandag 28 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Hof negeert standpunt Staat dat testfase ‘vaccins’ nog loopt.


  Rotterdam – 23 juni 2021 – Het gerechtshof in Den Haag kwam gisteren in het hoger beroep van Viruswaarheid tot de conclusie dat de ‘vaccins’ de testfase al achter de rug hebben en er daarom geen sprake is van een medisch experiment. De Staat bevestigde tijdens de zitting juist het tegenovergestelde.  

  Viruswaarheid spande een kort geding aan tegen de overheidscampagne die de bevolking met misleidende en onvolledige informatie verleidt tot het nemen van een experimenteel middel. Zo moet de bevolking volgens de actiegroep weten dat zij deelnemen aan een medisch experiment. De landsadvocaat bevestigde ter zitting dat fase 3 nog loopt. Toch wees het hof de vorderingen in hoger beroep af.

  ‘Vaccin’

  De eerste eis betrof een verbod op het gebruik van de misleidende term “vaccin” voor een middel dat volgens de actiegroep een gentherapie is. De mRNA-stof bestaat immers uit genetisch gemodificeerde organismes. Volgens de regelgeving valt dit buiten de wettelijke definitie van een vaccin. Het hof wees de vordering desondanks af ‘omdat deze term aansluit bij het dagelijkse taalgebruik’.

  Informed consent

  Het hof ging evenmin mee in de stelling van Viruswaarheid dat de Staat in het kader van de vaccinatiecampagne onvolledige en onjuiste informatie verstrekt. Op de website van de rijksoverheid is volgens de uitspraak immers ‘allerhande informatie over de coronavaccinatie te vinden’. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat de overheid op deze wijze de burger voldoende in staat stelt om een eigen, afgewogen keuze te maken. Een schending van informed consent zou daarom niet aan de orde zijn.

  Vrije keuze

  Viruswaarheid voerde verder aan dat de intensiteit van de vaccinatiecampagne de keuzevrijheid beperkt. Daarvan is volgens het arrest evenmin sprake: ‘Wel vindt de Staat het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en maakt zij daarom gebruik van advisering en overredingstechnieken om de keuze op positieve wijze te beïnvloeden. Dit is naar het voorlopige oordeel niet onrechtmatig te noemen’.

  Nudging

  Volgens de actiegroep is de Staat bezig met nudging voor een vaccinatiepaspoort. Op deze wijze worden mensen verleid tot het halen van een prik zodat ze onbezorgd op vakantie of aan andere activiteiten kunnen deelnemen. Het hof volgt Viruswaarheid ook op dit punt niet: ‘Het kabinet stelt zich immers op het standpunt dat gelijkwaardige alternatieven beschikbaar moeten zijn, zoals een negatief testbewijs, een immuniteitsverklaring of herstelbewijs. Daarmee blijft een alternatief bestaan zodat ook de grondrechten van mensen geen vaccinatie willen nemen worden gerespecteerd’. Dit is volgens Viruswaarheid echter ‘een keuze tussen een arm- of een beenamputatie.’

  Vaccinverkopers

  Volgens mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid gedragen deze rechters zich als een verlengstuk van de vaccinindustrie: ‘Het is verbijsterend dat het hof in haar uitspraak stelt dat de injectiemiddelen alle onderzoeksfasen doorliepen en daarmee niet experimenteel zijn. Ook is het schokkend dat deze rechters de hypnotiserende propagandacampagne van de Staat goedkeurt. Dit is onverenigbaar met het beginsel van informed consent.’

  Welwillende rechters

  Uit de vandaag bekend geworden e-mails van minister Grapperhaus in de Avondklokzaak volgt dat het kabinetsbeleid steunt op welwillende rechters. Dit hof behoort kennelijk tot die categorie. Zij hadden de mogelijkheid een misdadig medisch experiment te stoppen maar deden dat niet. Integendeel, zij droegen bij aan de propagandacampagne. Als achteraf vaststaat dat we hier met misdaden tegen de menselijkheid te maken hebben, zijn deze rechters als medeplegers te vervolgen. Alle leed dat deze vaccinatiecampagne na vandaag veroorzaakt, komt  mede voor hun verantwoording’, aldus Pols. Persbureau ANP zond na de uitspraak een nieuwsbericht de wereld in met de mededeling dat het hof benadrukt dat alle coronavaccins die worden gebruikt op veiligheid en werkzaamheid zijn getest op duizenden mensen.

  Meer:

  Vonnis kort geding

  vonnis HB vaccins


  VIRUSWAARHEID  0 reacties :

  Een reactie posten