Waar voorheen koeien werden gehouden, daar mag Microsoft een datacenter gaan bouwen. Raad Hollands Kroon geeft een klap op plan B1

Datum:
 • woensdag 30 juni 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Op het voormalige land van melkveehouder Vijverberg in Middenmeer verrijst een datacenter van Microsoft. De gemeenteraad van Hollands Kroon keurde deze ontwikkeling dinsdagavond in meerderheid goed.

  Winnie van Galen 30-6-2021

  Hiermee komt een einde aan een langdurige discussie die voor veel verdeeldheid heeft gezorgd. Zowel in de politiek als in de samenleving. Tegenstanders, waaronder de werkgroepen Red de Wieringermeer en Data non Grata, trokken het afgelopen jaar fel van leer tegen de komst van een nieuw datacenter (B1) aan de Cultuurweg in Middenmeer. De bezwaren richtten zich onder meer op de teloorgang van het landschap en de grote energie- en koelwaterbehoefte van mega-datacenters.

  Het besluit van de gemeenteraad kan overigens nog averij oplopen. VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie dreigde diverse keren met ingrijpen. Of het hier daadwerkelijk van komt, zal de tijd leren. Duidelijk is in ieder geval dat Hollands Kroon niet wilde wachten op de uitkomst van een provinciaal datacenterstrategie later dit jaar. Dit tot onvrede van een groot deel van de oppositiepartijen in Hollands Kroon. Zij bepleitten uitstel van de plannen om beter beslagen ten ijs te komen. Met onder meer als kritiek dat veel vragen over datacenters nog onbeantwoord zijn.

  Alexander Bügel van oppositiepartij OHK ging in zijn afkeuring het meest ver. Volgens hem is de raad bij de planvorming voor datacenter B1 ’door het college in het pak genaaid’. ,,Informatie is de raad onthouden, we hebben nooit over datacenters aan de westflank van de A7 besloten, de provincie is om de tuin geleid en trekt hier niet Agriport zelf aan de touwtjes?’’

  VVD-raadslid Eric Anneart zag dat anders en wees erop dat er wel degelijk over de westflank is besloten: bedrijventerrein Venster-West. In dit gebied komt eveneens een datacenter van Microsoft.

  Procedures

  Los van mogelijk provinciaal ingrijpen krijgt Hollands Kroon wellicht te maken met gerechtelijke procedures wegens het ontbreken van een milieu-effect rapportage. Volgens Red de Wieringermeer en landbouworganisatie LTO-Noord (afdeling Hollands Kroon) is zo’n rapportage onontbeerlijk vanwege de aanwezigheid van noodstroomvoorziening (dieselaggregaten) die tot het standaardpakket van datacenters behoren.

  De coalitiepartijen VVD, CDA en Senioren Hollands Kroon (SHK) bleven al die tijd eensgezind over de plannen uitgezonderd enige spanningen binnen SHK. Een deel van deze zeskoppige fractie legde stringente verlangens (’geen park, geen datacenter B1’) aan de dag over de komst van een park aan de Cultuurweg. Met als doel een oprukken van datacenters richting de dorpskern van Middenmeer te voorkomen. De partij diende hiervoor een motie in met als strekking een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van genoemd park. De motie werd aangenomen.

  Vijftig hectare

  Formeel stemde de gemeenteraad gisteren in met een wijziging van een bestemmingplan (deelgebied B1) waarmee vijftig hectare land (waarvan maximaal 21 hectare aan bebouwing) aan de Cultuurweg van een agrarische in een bedrijfsbestemming wordt omgezet. De eerste aanvraag hiervoor gedaan door Agriport dateert van 28 november 2018.

  Een punt van zorg in de plannen is het kruispunt Agriport/Koggenrandweg/N239/Coppershorn. Onzeker is of dit weggedeelte al het bouwverkeer voor het nieuwe datacenter aankan. De provincie, Agriport en de gemeente willen een betere verkeersafwikkeling en stellen hiervoor een onderzoek in. Zolang het niet is geregeld wordt het bouwverkeer via het noorden (Flevoweg) geleid. De provincie kaartte de kwestie aan in de aanloop naar de bestemmingsplanwijziging. Via een amendement stemde de gemeenteraad van Hollands Kroon met het onderzoek in.

  Tijdens de aanleg van datacenter B1 blijft de Cultuurweg toegankelijk voor fietsers, zegde wethouder Theo Groot toe. Een aantal partijen (SHK, D66) brak hiervoor een lans.

  Een motie van wantrouwen tegen de wethouders Meskers en Groot, ingediend door LADA, GroenLinks en Anders! en ondersteund door OHK, haalde het niet. Met de motie hekelden genoemde partijen de informatievoorziening van beide wethouders in het proces over datacenter B1 richting de gemeenteraad.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten