Geen angst voor 250 meter hoge windturbines; Schagen schakelt door naar planning RES 2.0

Datum:
 • woensdag 30 juni 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • SCHAGEN

  Alle tegenstanders tegen de plaatsing van vier megaturbines waarvan sprake zou zijn op de grens van Kalverdijk met Langedijk, hoeven niet bang te zijn dat die ’vreselijke gehaktmolens’ met een tiphoogte van 250 meter er daadwerkelijk zullen komen. Ook niet nu de gemeenteraad dinsdagavond met overgrote meerderheid (27 tegen 2) akkoord ging met de RES 1.0.

  Richard Zut 30-6-2021

  Wethouder Hans Heddes wond over die vier Langedijker molens immers geen doekjes: ,,Van mijn collega in Langedijk heb ik begrepen dat ook zij 600 meter afstand van windmolens tot woningen aanhouden. En dat er ’geen enkele kans op succes is voor’ de Deense partij Ventolines die deze enorme windturbines daar hoopt te plaatsen.’’

  Met het instemmen met de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Noord (RES 1.0 NHN) als resultaat uit het regionale proces. gaat Schagen mee met de ambitie van de regio Noord-Holland Noord om de duurzame energieopwekking van 3,6 Terawattuur (TWh) als uitgangspunt te hanteren voor de opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord.

  Beste van de klas

  Met name CDA-raadslid Peter Boon stuit dat fors tegen de borst. Als enige van zijn partij stemde hij ertegen. Met als argumentatie dat Schagen hiermee ’het beste jongetje van de klas speelt’. Alle dertig RES-regio’s in Nederland moeten samen iets meer dan 30 TWh opwekken. Boon: ,,Dat is 1,16 TWh per regio. En dan doen een bod van 3,6 TWh. Maar dat is nog niet alles want ook voor het IJsselmeer ligt er nog een opgave van ruim 1 Twh. Dat maakt een bod van 4,7 Twh in totaal. Veel te veel als je het mij vraagt.’’

  Boon kan daar met zijn pet niet bij: ,,Kijk naar de hele provincie Friesland. Daar doen ze een bod van drie TWh, terwijl dat gebied drie keer zo groot is dan van de Kop van Noord-Holland.’’

  GroenLinks

  Boon was de enige die er zo over dacht. Alleen Lambert Riteco van GroenLinks stemde uiteindelijk ook tegen de vaststelling van de RES 1.0. Niet omdat hij daartegen is, wel omdat een amendement van VVD en CDA, gesteund door D66, een meerderheid van stemmen kreeg. De 600 meter afstand van windmolens tot woningen die daarin bedongen wordt, zou volgens GroenLinks betekenen dat je in de gemeente Schagen ’nergens meer ruimte hebt om nog energie op te wekken door windmolens. ,,En dat zou inhouden dat mensen die zelf wel graag een windmolen op hun terrein bij hun bedrijf willen plaatsen, die mogelijkheid wordt ontzegd. En daar kan ik onmogelijk voor zijn’’, aldus Riteco.

  Een amendement van de Seniorenpartij die geen wind op land wil, maar wel mogelijkheden ziet in toepassing van kernenergie haalde het niet. Deze werd met 25 tegen vier stemmen duidelijk verworpen.

  De motie van SP, onderzoek naar de mogelijkheden van energiecollectieven op gemeentelijke of provinciale grond, werd nipt afgewezen (14 tegen 15).

  Tussenstap

  Wethouder Heddes noemt de RES 1.0 ’een tussenstap’: ,,De RES 2.0 en 3.0 gaan echt over de verdeling en preciezere invulling van een en ander. Wind op land met grote turbines is hier hoe dan ook geen optie, dat is nu echt wel duidelijk. Straks zal alles ook weer met alle inwoners worden besproken waarbij we geleerd hebben van hoe het communicatief beter kan.’’

  Noordhollands Dagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten