Waar is nog plek voor totaal drieduizend arbeidsmigranten? Veertien plekken in beeld, van Den Helder tot Warmenhuizen en Middenmeer

Datum:
 • dinsdag 22 juni 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • NOORDKOP

  Er moet plek komen voor de huisvesting van in totaal drieduizend arbeidsmigranten in de Kop van Noord-Holland.


  Hedzer Faber 22-6-2021


  Maar waar? De provincie en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben hun oog laten vallen op totaal veertien plekken. Op elk van die locties zouden minimaal honderd arbeiders moeten kunnen wonen.

  Deze veertien plekken worden in een vervolgtraject met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven verder uitgewerkt.

  De plekken zijn verspreid over deze gemeenten. Het gaat om bedrijventerrein De Dogger aan de zuidkant van Den Helder, de noordkant van Julianadorp, een straal rondom ’t Zand, het gebied tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn, de zuid-oostkant van Warmenhuizen, bedrijventerrein De Lus aan de rand van Schagen, het buitengebied van Breezand en de zuid- en westzijde van Anna Paulowna, ten noorden van ’t Veld, de noord-oostkant van Winkel, het zuid-oosten van Middenmeer, Westrak Wieringerwerf, het voormalig Joods Werkdorp bij Slootdorp en uiteraard bedrijvengebied Agriport langs snelweg A7.

  De spreiding is van belang zodat de buitenlandse werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden, stellen de provincie en gemeenten in een gezamelijke verklaring. ’Verder sluiten de gebieden aan op de bestaande bebouwing, zijn ze goed bereikbaar en bevinden ze zich buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen. Ook sluiten zij aan op de voorkeurslocaties die uit een online enquête onder bewoners naar voren kwamen.’

  Input voor het onderzoek is verder gehaald uit online gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners (dorps- en wijkraden), bedrijven en huisvesters; bestaande en nieuwe initiatieven van ondernemers en een inhoudelijke analyse van adviesbureau Sweco.

  Kansrijk

  Ook is er gesproken met dorps- en wijkraden, bedrijven en huisvesters. Daaruit is deze rij van veertien ’kansrijke locaties’ gekomen. Nader onderzoek moet in deze gebieden de exacte locaties vaststellen. De uitwerking hiervan vindt in het najaar plaats, opnieuw met dorps- en wijkraden, bedrijven en andere belanghebbenden.

  Wethouder Theo Meskers, van Hollands Kroon laat weten: „Met de uitkomsten van dit onderzoek zetten we stappen. Aan de hand van de zoekgebieden kunnen we op zoek naar exacte plekken, voor accommodaties met 100+ bedden. Deze accommodaties komen uiteraard niet in de plaats van bestaande of geplande ontwikkelingen. En dankzij het monitoren van micro-data hebben we goed zicht op hoe het aantal buitenlandse werknemers zich in de regio’s ontwikkelt. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is aan huisvesting.”

  Gedeputeerde Cees Loggen: „De provincie wil bij deze voorkeurszoekgebieden een actieve rol spelen in het tot ontwikkeling brengen van middelgrote of grootschalige huisvestinglocaties. Uiteraard afgestemd op de rol en positie van de gemeente. Voor alle gebieden geldt dat een zorgvuldig participatie-proces met bewoners, ondernemers en hun vertegenwoordigers doorlopen dient te worden. Ook vanuit de Omgevingswet is dat noodzakelijk.”

  Als de locaties exact bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken.

  Toename

  Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 logiesplekken te weinig in de Noordkop. Onderzoek laat zien dat de vraag naar logiesplekken in de toekomst alleen maar toeneemt.

  Noordhollands Dagblad   0 reacties :

  Een reactie posten