Thorium komt bij Noord-Holland pas na de zonnepanelen en windturbines in beeld

Datum:
 • zondag 13 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  HAARLEM

  Ondanks weerstand krijgt Noord-Holland zijn windturbines en zonneparken. Kernenergie is iets voor de lange termijn. Zonneatollen alleen als het ecologisch kan. 5 juli praten de Staten over de RES.


  Peter Schat 10-6-2021


  Dat Noord-Holland in 2030 een klein 6,5 TWh aan duurzame elektriciteit op gaat wekken met windturbines en zonnepanelen ’correspondeert met wat je van ons kan verwachten qua verbruik’. Woorden uit de mond van klimaatgedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) donderdagavond in de Statencommissievergadering over de Regionale Energiestrategie (RES).

  De commissie bereidde de behandeling door Provinciale Staten voor van de twee Noord-Hollandse RES’en, maandag 5 juli op de agenda. Naast de twee Noord-Hollandse RES-regio’s zijn er nog 28 in het land, die in 2030 een gezamenlijk bod van 35 TWh moeten doen.

  De RES beschrijft waar in de provincie ’zoekgebieden’ zijn voor windturbines en zonneparken. Er is de afgelopen tijd veel commotie over ontstaan, toen, in de woorden van JA21-Statenlid Daniël van den Berg, ’de abstracte en geromantiseerde energietransitie opeens de achtertuinen van onze inwoners bereikte’.

  Gemeenten hebben de RES’en al behandeld, waarbij een dertigtal zoekgebieden is gesneuveld zodat er ruim zeventig resteren. Precies de ’meest kwetsbare gebieden’ vielen af en dat stemde Stigter tevreden, want dan hoeft de provincie daar minder ’scherp’ op te zijn. Eric Smaling (SP) vond de term zoekgebied misleidend. ,,Mensen denken niet, het is nog maar een zoekgebied. Zo werkt het niet in de hoofden van insprekers.’’ Michel Klein (ChristenUnie) laakte het bestaan van postzegelzoekgebieden. ,,Die meten soms 50 bij 20 meter. Dat werkt toch niet.’’

  Stigter beaamde dat de ’participatie’, zoals inspreken wordt genoemd, verwarrend was. Toch verdedigde hij dat Noord-Holland het traject zo afloopt. ,,De discussie die nu hier gevoerd wordt, krijgen andere provincies nog als het concreter wordt.’’ Noord-Holland nam er een voorschot op. Hij kapittelde wel de gemeenten Hollands Kroon en Amsterdam, die ’reserve-zoekgebieden’ hadden aangewezen. Extra verwarrend, allemaal.

  Overigens moet als in de zoekgebieden projecten concreet worden, het formele inspraakcircus weer gaan draaien. Vergunningen worden getoetst aan landelijke normen, zei Stigter in reactie op de zorgen die breed leven over hinder en gezondheidsschade.

  Insprekers wezen de commissie vorige week op kernenergie als alternatief. Stigter: ,,Zeker op langere termijn een interessante optie. Thorium levert minder risico’s dan uranium en het Rijk moet hierin het voortouw nemen. Een alternatief biedt dit niet, men verwacht in 2030 een eerste thoriumcentrale te kunnen bouwen, die het equivalent van dertig windturbines oplevert.’’

  Achter de hand houdt Stigter het zonneatollenplan in het IJsselmeer. ,,Een interessante verbinding van energieopwekking, recreatie en natuur. We dringen er bij het Rijk op aan om samen met ons te onderzoeken of dit ecologisch verantwoord is. Blijkt dat het niet te zijn, dan gaan we het gewoon niet doen.’’

  Natuurbeschermingsorganisaties zijn tegen de atollen en hebben een alternatief bedacht, binnendijks in de Wieringermeer. Dat gaat Stigter niet overnemen, omdat er geen draagvlak voor bestaat bij de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Want zo werkt het ’bottom-up’ proces van de RES, waarbij de besluiten genomen worden door de bestuurslaag het dichtst bij de burger: de gemeenten.

  Dat leidt met name bij Amsterdam tot gedoe met buren, wegens zoekgebieden aan de grens met Waterland en Oostzaan. Stigter informeert nog voor 5 juli de Staten over hoe het staat met gemeenten die elkaar hierover in de haren willen vliegen.

  Noordholands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten