Hollands Kroon is het beste jongetje van de klas. Provinciebestuur publiceert rapportcijfers van Noordkopgemeenten

Datum:
 • vrijdag 11 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  DEN HELDER

  Hollands Kroon is wat het provinciebestuur betreft het beste jongetje van de klas in de Noordkop. In het klasje zou Schagen als achterblijver kunnen worden gekwalificeerd. Die gemeente moet op drie van de vier punten harder haar best doen.


  Delano Weltevreden 11-6-2021


  Dat blijkt uit het overzicht dat de provincie over 2020 heeft gepubliceerd. Het provinciebestuur beoordeelt gemeenten op het gebied van financiën (klopt de begroting?), omgeving (vergunningverlening, toezicht en handhaving), informatievoorziening/archiefbeheer en verblijfsgerechtigden (hoe vlot helpt de gemeente vluchtelingen met een verblijfsstatus aan een woning?).

  Wat de financiën betreft oordeelde de provincie in 2020 dat alleen Texel en Hollands Kroon hun zaakjes op orde hadden. Het financieel beleid van Den Helder en Schagen was voor verbetering vatbaar.

  Sluitende begroting

  In 2020 hebben alle gemeenten een sluitende (meerjaren)begroting weten te realiseren. De financiële druk vanuit het sociale domein op de begroting van gemeenten blijft echter hoog, net als in 2018 en 2019. Daardoor hebben de gemeenten minder financiële armslag. Gedeputeerde Ilse Zaal: ,,Gemeenten hebben moeilijke afwegingen moeten maken om de begroting rond te krijgen. Veel gemeenten geven al langere tijd aan dat het niet goed gaat met de gemeentelijke financiën. De taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein en de gevolgen van het coronavirus zorgen ervoor dat veel gemeenten zich in een lastige situatie bevinden. Over deze situatie heb ik een brief gestuurd aan de minister en ik vraag hier nog steeds nadrukkelijk aandacht voor. Een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen en de invloed hiervan op de inwoners ligt op de loer.”

  Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) waren in Den Helder voldoende. Schagen mocht een stapje harder lopen. Texel en Hollands Kroon scoorden een onvoldoende.

  Sinds 2018 is er bij gemeenten een kleine verslechtering te zien van de resultaten. Dit laat volgens de provincie zien dat gemeenten steeds minder aandacht hebben voor hun VTH-taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook hebben gemeenten onvoldoende inzicht in de benodigde middelen. De provincie vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, vooral omdat de nieuwe Omgevingswet bijna in werking treedt en veel gemeenten te maken hebben met bezuinigingen en personeelswisselingen. In 2019 scoorden nog zes gemeenten een onvoldoende, nu zijn dat er tien.

  Archiefbeheer

  Informatievoorziening en archiefbeheer waren in Den Helder en Hollands Kroon op orde. Texel en Schagen moesten harder hun best doen.

  Op het gebied van informatie- en archiefbeheer hebben gemeenten nog veel te doen, vindt de provincie. Het kost veel tijd om op een verantwoorde manier de overstap te maken van papieren archieven naar een volledig digitale werkomgeving. Een hybride situatie met zowel papieren als digitale archieven kan problemen veroorzaken, zoals minder overzicht en extra kosten door reparaties achteraf, aldus de provincie.

  Den Helder en Schagen kregen van de provincie een onvoldoende wat het huisvesten van verblijfsgerechtigden betreft. Texel moest het beter gaan doen, maar Hollands Kroon scoorde een voldoende.

  In 2020 hebben alle gemeenten te maken gehad met beperkingen door het coronavirus. Zo kwam in een groot aantal gemeenten het vrijwilligerswerk van VluchtelingenWerk tijdelijk stil te liggen. Het is in veel gemeenten gelukt om daar (deels) een mouw aan te passen, waardoor de achterstand niet verder toenam. Wel maakt een aantal gemeenten zich zorgen over de verhoogde taakstellingen voor 2021: vanwege woningnood en beperkte financiële middelen vragen zij meer tijd en financiële ondersteuning om deze taakstellingen te realiseren.

  Complete rapport

  Het complete rapport staat op de website van de provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht

  0 reacties :

  Een reactie posten