Buurgemeenten: ’Bij twijfel niet oversteken’

Datum:
 • woensdag 23 juni 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON -  ANNA PAULOWNA  

   VERZET Gegrom over datacenterbeleid vermindert niet   Winnie van Galen 23-6-2021

  Van alle kanten houdt het verzet tegen de uitbreiding van het aantal datacenters in de Wieringermeer aan. Zowel buurgemeenten, LTO-Noord Hollands Kroon, actiegroepen en burgers roepen bij herhaling tegen de gemeente Hollands Kroon: zet een rem op de ontwikkelingen, denk er eerst beter over na. 

  Dat bleek andermaal tijdens een bijeenkomst gisteravond waarop insprekers duidelijk konden maken hoe ze tegen het datacenterbeleid van Hollands Kroon aankijken. Nieuwe argumenten bleven daarbij uit. Over de bezwaren tegen datacenters is het afgelopen tijd veel gezegd en geschreven. Samen te vatten als de teloorgang van goede agrarische grond en het ontbreken van een samenhang in de plannenmakerij waardoor allerlei vragen over onder meer energie- en koelwatergebruik nog deels open liggen. De 

  Medemblikse wethouder Andrea van Langen sprak in namens de Regio Westfriesland. Ze voerde aan dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de realisatie van grote datacenters. Niet alleen over bovengenoemd energiegebruik maar bijvoorbeeld ook over de verkeersafwikkeling en de huisvesting van personeel dat datacenters bouwt. Daarnaast moet er volgens Van Langen worden gekeken naar de vestiging van andersoortige bedrijven en kantoren dan datacenters. 

  Gebrek 

  Andermaal werd gesproken over het gebrek aan regionale afstemming over datacenters in de Wieringermeer. „Dat dit niet is gebeurd, is niet in overeenstemming met het Regionaal Convenant Werklocaties die de regio’s hebben afgesproken met de provincie Noord-Holland. Bestuurlijk is dit geen gelukkige gang van zaken. De regio vindt dat we niet zo met elkaar kunnen omgaan”, aldus de wethouder. Gezien alle open einden die er nog bestaan was haar advies namens de regio dan dan ook: ’bij twijfel niet oversteken.’ 

  Volgens Jan Meijles van werkgroep Red de Wieringermeer maakt Hollands Kroon een grote vergissing door bij de datacenterplannen voorbij te gaan aan het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER). 

  Proefdraaien

  De noodzaak van die rapportage houdt verband met het thermisch vermogen van dieselaggregaten die als achtervang dienen als de stroom uitvalt en maandelijks moeten proefdraaien, aldus Meijles. „Eerst een MER, pas daarna kan B en W van een datacenter dromen”, zei hij. 

  Werkgroep Data non Grata hekelde het ontbreken van een MER eveneens. Dat Hollands Kroon er mee wegkomt, ’houdt verband met het opknippen van plannen’. 

  „Deze salamitactiek is verboden als het doel is onderzoeken en procedures te mijden”, aldus woordvoerder Muriël van Nieuwenhuijzen van Data non Grata, een van de dertien insprekers. Ze bekritiseerde de koehandel van enkele raadsleden van Senioren Hollands Kroon die akkoord gaan met het datacenter in ruil voor een park langs de Cultuurweg. Boon sloot af met een oproep aan alle raadsleden: „U zit in de raad dankzij de inwoners en voor de inwoners. Niet dankzij Microsoft.” 

  De inspreekavond was precies een week voor uur U. Op 29 juni besluit de gemeenteraad van Hollands Kroon over het al dan niet omzetten van agrarische grond aan de westkant van de A7 nabij Agriport in een bedrijfsbestemming. 

  Meer helder geformuleerd: de komst van een derde datacenter voor Microsoft. Ook wel omschreven als B1, de projectnaam van het stuk grond langs de Cultuurweg in Middenmeer waar het datacenter is gepland en de bouwketen al een tijdje gereed staan. 

  De oppositie wist het B1-voorstel aanvankelijk van de agenda te krijgen om zo meer zicht te krijgen op onduidelijkheden. De coalitie zorgde via een legale truc voor een boemerangeffect waardoor het onderwerp met een vertraging van een maand op de raadsagenda terugkeert. Als de raad er op 29 juni een klap op geeft, is de kous overigens nog niet af. De provincie heeft aangekondigd mogelijk dwars te gaan liggen onder meer uit onvrede over het ontbreken van een masterplan waarmee ontwikkelingen in een bredere context te beoordelen zijn. 

   ’U zit in de raad en voor burgers. Niet voor Microsoft’ 

   Eerst een MER, pas daarna kan B en W van een datacenter dromen

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten