Vaccinatiepaspoort opmaat naar controlemaatschappij – Elze van Hamelen met Vera Sharav

Datum:
 • dinsdag 20 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •   Het gevaar van misbruik van de “openbare gezondheidszorg.”  Vaccinatiepaspoort opmaat naar controlemaatschappij – Elze van Hamelen met Vera Sharav

  Bekijk de video op LBRY.tv:  “VACCINATIEPASPOORT OPMAAT NAAR WERELDWIJDE CONTROLEMAATSCHAPPIJ”


  Vera Sharav is oprichter en voorzitter van de Alliance for Human Research Protection (AHRP), een netwerk van medische professionals en leken met als doel om het recht op medische vrije keuze te waarborgen. AHRP richt zich met name op het naleven van de Eed van Hippocrates, de Code van Neurenberg (https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg) en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten van UNESCO.

  De Code van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan medische experimenten tegen hun wil, zoals onder de Nazi’s gebeurde. Het eerste punt uit de Code stelt: “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.” Ook dienen mensen die worden blootgesteld aan medisch onderzoek voldoende te zijn geïnformeerd. Deze twee richtlijnen vormen samen het principe van “informed consent”.

  Volgens Sharav wordt in de huidige vaccinatieprogramma’s niet aan deze voorwaarden voldaan. Zij wijst erop dat de vaccins slechts een tijdelijke goedkeuring hebben, onder noodwetgeving, en dat nog onvoldoende data bekend zijn voor definitieve goedkeuring. Dit betekent dat mensen die nu het vaccin krijgen meedoen aan een medisch experiment, terwijl ze dat niet beseffen.

  De gevolgen van de vaccins op langere termijn zijn zeer onzeker, stelt Sharav: het gaat om technologieën die nog nooit eerder op mensen zijn toegepast. Bij dierproeven bleek dat dieren die het vaccin hadden gehad bij hernieuwde blootstelling aan het coronavirus extra kwetsbaar waren.

  In dit interview met consultant en schrijver Elze van Hamelen, wijst Sharav op het gevaar van misbruik van de “openbare gezondheidszorg.” Een individuele arts is, op grond van de Eed van Hippocrates, altijd verantwoordelijk voor zijn handelen tegenover een patiënt. De relatie patiënt-arts is bovendien strikt vertrouwelijk.

  Maar “wanneer artsen gezondheidszorg-ambtenaren worden, zijn ze niet verantwoordelijk meer,” zegt Sharav. Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie: onder het mom van gezondheidszorg kunnen genetische en andere experimenten op mensen worden uitgevoerd.

  Sharav, die als kind de Nazi’s ontvluchtte, wijst erop dat het uitroeiingsprogramma van de Nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Zij vreest dat de invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd.

  Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment (Vera Sharav)


  CAFE WELTSchmerz

  0 reacties :

  Een reactie posten