Getijdenturbines van Tocardo naar onderwaterplatform op Engelse zeebodem. Bedrijf in Wieringerwerf neemt weer werknemers aan

Datum:
 • maandag 12 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - WIERINGERWERF In de werkplaats van Tocardo in Wieringerwerf wordt momenteel gewerkt aan het gereedmaken van drie getijdenturbines die nabij het Engelse eiland Wight op een onderwaterplatform komen te staan.


  Winnie van Galen 12-4-2021

  Na het reactiveren van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering vorig jaar is dit het tweede project van Tocardo sinds de Engelse ondernemingen HydroWing Ltd. en QED Naval Ltd. het bedrijf in 2020 uit een faillissement kochten. Met Andries van Unen toen als enige werknemer die als CEO werd aangesteld. Inmiddels telt de onderneming drie werknemers en binnenkort komen er nog twee bij, waarvan er een in Engeland gestationeerd zal zijn, aldus Van Unen.

  Belangstelling

  De verwachting is dat het aantal werknemers verder zal toenemen, gezien ’de groeiende internationale belangstelling voor getijdenenergie’. Hoe die ontwikkeling precies is te verklaren, weet van Unen niet precies. Hij houdt het op een toenemend inzicht dat duurzame ontwikkelingen onontkoombaar zijn. Het coronavirus zorgt in die zoektocht wellicht voor een extra versnelling, het besef dat doorgaan op de oude voet geen optie is. Daarnaast zijn er nieuwe doelstellingen geformuleerd door de Europese Unie.

  In Nederland is de potentie voor getijdenenergie beperkt, met uitzondering van Zeeland en de Waddenzee. Zou de Oosterscheldekering en de Brouwersdam in Zeeland maximaal met getijdenturbines worden uitgerust, dan ontstaat er een elektriciteitsproductie voor honderdduizend huishoudens. Het is stroom die er altijd is. De beweging van eb en vloed kent immers geen windstilte. Een nadeel is er ook: getijdenturbines leveren relatief gezien een geringe hoeveelheid stroom, afgezet tegen bijvoorbeeld het potentieel van windturbines in Nederland.

  Vooralsnog beperkt de aanwezigheid van getijdenenergie zich in Zeeland tot vijf exemplaren: de centrale die in 2016 in de Oosterscheldekering ging draaien en goed is voor een capaciteit van 1,25 megawatt. Destijds was het de grootste installatie voor getijdenenergie ter wereld.

  Showcase

  Tijdens een conferentie voor energiewinning uit oceanen op 29 april in de Verenigde Staten zal deze centrale als ’ een showcase’ worden getoond. Volgens Van Unen zijn er in de wereld ruim vierhonderd delta’s waar deze techniek toepasbaar is en in combinatie met een waterkering ’een antwoord biedt aan de zeespiegelstijging.’

  In het rapport Energie uit Water dat begin deze maand aan de Tweede Kamer is aangeboden concludeert onderzoeksorganisatie TNO dat er een flink exportpotentieel is voor onder meer onder meer getijdenturbines. De bedrijven die zich met deze vorm van energiewinning bezig houden, concentreren zich voornamelijk in Noordwest-Europa. Met Engeland als ’hotspot’, aldus Van Unen die aangeeft dat getijdenenergie in Nederland een moeilijk verhaal is. Dat heeft onder meer te maken met de kleine schaal van ons land. Zo heeft Engeland inmiddels 22 installaties die grotendeels commercieel worden geëxploiteerd. Volgens de Tocardo-directeur is getijdenenergie in theorie wereldwijd goed voor 500-600 gigawatt (1 gigawatt is 1000 megawatt). De huidige capaciteit bedraagt zo’n dertig megawatt.

  Gigawatt

  In 2025 moet er in Europa volgens doelstellingen van de Europese Unie honderd megawatt worden verkregen met energie uit water (getijdenenergie, waterkrachtcentrales, golfenergie, etc.) Oplopend tot duizend megawatt in 2030 en 40 gigawatt in 2050.

  De getijdenturbines die naar verwacht in juli bij de zuidkust van Engeland op een zogeheten Subhub komen te staan, zijn niet eerder gebruikt. Het gaat om exemplaren uit de eerste door Tocardo gefabriceerde lichting, de T1’s. Drie van dergelijke turbines hebben een flink aantal jaren dienst gedaan in de Afsluitdijk. In verband met langjarige werkzaamheden aan deze dijk zijn ze weggehaald en keren er niet meer terug.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten