Bedrijfsleven in haven zet vraagtekens bij bouw van waterstoffabriek op Oostoever

Datum:
 • maandag 19 april 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER

  Het havenbedrijfsleven zet vraagtekens bij de bouw van een waterstoffabiek op het NAM-terrein van Oostoever. De ondernemers zijn kritisch over het overheidsgeld dat naar deze bestemming gaat. Vooral omdat de waterstof naar het zuiden van het land vloeit.

  Arie Booy 19-4-2021

  ,,De vestiging van een dergelijke faciliteit heeft naar onze mening geen toegevoegde waarde voor Den Helder”, stelt Eef van den Broek namens het maritieme bedrijfsleven. ,,De opgewekte waterstof wordt niet gebruikt in de regio, maar rechtstreeks doorgevoerd naar grote industrieterreinen in het Noordzeekanaalgebied en de Rotterdamse regio.”

  Behalve dat het energieproduct gemaakt wordt voor elders in het land, gaat de fabriek nauwelijks nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Ven den Broek: ,,Enkel een paar procesoperators, mogelijk op afstand. Hij stelt zich de vraag waarom zowel de gemeente, havenbedijf als Ontwikkelingsbedrijf NHN zoveel publiek geld krijgen: ,,En besteden aan het aantrekken van een waterstoffabriek die concreet niets oplevert voor Den Helder en haar regio anders dan mogelijke verkoop/erfpacht van een stuk terrein door de Port.”

  Grotere schaal

  De ondernemers hebben hun vragen voorgelegd aan de gemeente en daar is bevestigd dat de waterstof niet voor de energiebehoefte van de Noordkop bestemd is. ,,We kijken op een grotere schaalniveau dan enkel de regio de Kop’’, meldt een adviseur van havenwethouder Kees Visser. ’Voor de kansen die waterstof biedt in de energietransitie, in duurzame energiesystemen en het behalen van de klimaatdoelstellingen is het noodzakelijk op provinciaal en landelijke schaal te kijken’.

  Daar staat tegen over dat door de fabriek op Oostoever te bouwen de Noordkop als een van de eerste gebieden in Nederland aangesloten zal worden op een grote infrastructuur voor waterstof en daar zullen de kleinere lokale projecten ook van kunnen profiteren, zo is de verwachting van Den Helder.

  Eef van den Broek: ,,De bouw van een dergelijke fabriek is dermate gespecialiseerd werk dat de betrokkenheid van lokale partijen hoogstwaarschijnlijk tot een minimum beperkt zal blijven.” De gemeente bevestigt die aanname, maar ziet wel meer kansen voor toeleveranciers uit stad en regio: ,,Het klopt dat dit specialistenwerk is en er een aantal grote contractors worden ingeschakeld. De praktijk laat echter zien dat in de gehele ondersteunende keten bedrijven bij voorkeur lokaal ingehuurd worden”, aldus de zegsman.


  NoordhollandsDagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten