‘SCHADE VESTIGINGSKLIMAAT' DOOR DISCUSSIE DATACENTERS

Datum:
 • dinsdag 9 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Hollands Kroon is ‘onaangenaam verrast’.
  ‘SCHADE VESTIGINGSKLIMAAT' DOOR DISCUSSIE DATACENTERS

  Beeld: Shutterstock
  Beeld: Shutterstock

  Hollands Kroon maakt zich zorgen over wat de huidige discussie van de gemeente met de provincie over de vestiging van datacenters betekent voor ‘Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven’. Microsoft bouwt een datacenter in Hollands Kroon en de gemeente ziet zichzelf als bevoegd gezag als het hierop aankomt, maar de provincie sprak dat vorige week tegen. Hollands Kroon is ‘onaangenaam verrast’.

  Geen reactie

  Bij de vergunning voor datacenter het Venster is door de provincie geen reactie ingediend, schrijft Hollands Kroon in een verklaring. ‘Pas eind 2020’ uitte Noord-Holland twijfels en daarom is juridisch advies gevraagd, maar dat advies zou niet eensluidend zijn. ‘Bestuurlijk is afgesproken om voor nieuwe aanvragen eerst in overleg te treden om dit op de juiste manier af te handelen. De op dat moment lopende vergunningaanvraag voor het Venster is door de provincie nooit aan de orde gesteld.’

   

  Bij de rechter

  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie had vorige week geschreven dat het over de kwestie van bevoegd gezag ‘uiteindelijk bij de rechter’ duidelijkheid wil verkrijgen ‘voor deze casus en vergelijkbare situaties’. Bij de datacenters in Hollands Kroon spelen volgens Noord-Holland verschillende provinciale thema’s zoals energieverbruik en ruimtelijke impact.

   

  Verbazing

  ‘Met verbazing hebben wij kennisgenomen van uw plotselinge aankondiging’, reageert de gemeente in een brief aan GS. ‘De bestemmingsplannen van het gebied zijn in overleg met de provincie gerealiseerd. Op basis van deze samenwerking zijn in eerdere trajecten al vijf vergunningen voor datacenters verleend.’

   

  Betrouwbare overheid

  In de verklaring schrijft de gemeente verder dat het bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet uitmaakt wie bevoegd gezag is. ‘Het bestemmingsplan staat een datacenter toe op de locatie Het Venster. Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet en past in het bestemmingsplan moet deze worden verleend. Dat past bij een betrouwbare overheid.’

   

  Elkaar tegenspreken

  Hollands Kroon maakt zich 'grote zorgen' over wat de discussie betekent voor Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven 'en Microsoft als investeerder in het bijzonder. De imagoschade voor Nederland als vestigingsklimaat is groot als lokale overheden elkaar tegenspreken.' De inzet van Hollands Kroon is dan ook om de vergunningsprocedure niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk.


  BINNENLANDS BESTUUR

  0 reacties :

  Een reactie posten