’Meer molens in polders en bij dorpen? Onzin’. Frank Niele van Natuurlijk Krabbendam ontrafelt verontrustende energieplannen

Datum:
 • zaterdag 20 maart 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • KRABBENDAM  


  De gemeente Schagen moet definitief afzien van extra windmolens. De zoektocht van PvdA-wethouder Hans Heddes naar locaties is overbodig, vindt Frank Niele (62) van bewonersgroep Natuurlijk Krabbendam. Zonne-eilanden in het IJsselmeer, windparken in de Noordzee en ’groene import’ ziet hij als alternatief.

  ED DEKKER 19-3-2021

  Schagen maakt pas op de plaats met grote windmolens, meldde wethouder Heddes deze week op een digitale informatiebijeenkomst over de RES, de Regionale Energie Strategie. Hierin staan plannen voor zonne- en windenergie in Noord-Holland Noord.

  Kaartjes met potentiële locaties voor turbines en panelen veroorzaakten veel onrust, vooral vanwege de ’zoekgebieden’ voor molens langs het Noordhollands Kanaal en de provinciale weg N249 (De Stolpen-Anna Paulowna). Niet nu, maar over twee jaar wil het Schager college beslissen over ontwikkelingen op deze plekken. De reden voor het uitstel is verzet vanuit de bevolking. Een interview.

  Als energiespecialist en bezorgde inwoner van Krabbendam heb jij je gestort op de RES. Blij met de toezegging van wethouder Heddes over de molens?

  ,, Hij heeft zich iets aangetrokken van de hartenkreten van ons en vele anderen. Maar die zoekgebieden zijn nog niet van de baan.”

  ’Een zoektocht naar draagvlak’, zo noemde Heddes de pogingen tot 2023 van de gemeente om grote windmolens te plaatsen. Heeft zoeken zin?

  ,,Nee. Steeds meer burgers beseffen dat windmolens helemaal niet duurzaam zijn. Die zijn schadelijk voor het landschap, de leefbaarheid en de gezondheid. De weerstand groeit.”

  Molens niet duurzaam? Heddes is wethouder duurzaamheid en wil ze graag.

  ,,Duurzaam moet welzijn, welvaart en milieuwinst opleveren. Duurzaam is geen synoniem van groen. Bij duurzaamheid wordt ’welzijn’ vaak vergeten.”

  Op weg naar een schonere wereld moeten we meer energie duurzaam opwekken. Windmolens zijn toch hard nodig?

  ,,Ja, maar niet op land. Nederland is te klein. De oplossing ligt op zee en bij import. Een wetenschappelijk rapport van vorig jaar geeft dat ook aan. Dit ’Noordzee Energie Outlook’ is gemaakt in opdracht van onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanaf 2050 kunnen windparken in het eigen deel van de Noordzee ons voldoende stroom leveren om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, namelijk 95 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990.”

  Pas in 2050 het doel bereiken? We moeten toch al in 2030 bijna de helft minder CO2 veroorzaken?

  ,,Daarom moeten we nu al kiezen voor het project Wieringerhoek: eilanden met zonnecollectoren in het IJsselmeer, bij de hoek van de Wieringermeer en Wieringen. Dit is het plan Duurzaam Leefbaar van Kor Buitendijk. Bestuurders beginnen enige sympathie te krijgen voor dit plan, maar ze zouden het moeten omarmen. Wieringerhoek levert 1,6 terawattuur elektriciteit op. Met deze hoeveelheid zit je al dicht tegen de hoge ambitite van de regio aan, die al ver boven die van het Klimaatakkoord ligt. Noord-Holland Noord wil in 2030 1 TWh extra opwekken. Dat was eerst 2 TWh, maar een aantal projecten zijn geschrapt, zoals op Texel. In het aanbod zit Wieringerhoek niet.”

  Eerst zonne-energie van Wieringerhoek, daarna windstroom van de Noordzee. Komt daar voldoende steun voor?

  ,,Beide projecten zijn in elk geval duurzaam. Daar gaat het toch om? Als we met de plannen van alle dertig RES-regio’s in Nederland met zon en wind op land op dezelfde voet doorgaan, hebben we in 2050 drie keer de Hoge Veluwe aan oppervlakte zonnepanelen in ons land. En staan er 8500 windmolens van tweehonderd meter. Nu telt Nederland zo’n tweeduizend turbines, de meeste kleiner.”

  Van deze oppervlaktes en cijfers zullen velen schrikken.

  ,,Zo’n ontwrichtende ontwikkeling moet je toch niet willen? Op deze manier wordt de hele RES een ramp. Ook een geldverslindende ramp. Nu al kan het elektriciteitsnet op veel plaatsen extra stroom niet aan. Zoals in Callantsoog, zo bleek deze week op de RES-bijeenkomst. En bedrijven aan de Belkmerweg in de Zijpe kunnen volgens netbeheerder Liander pas in 2024 hun opgewekte stroom kwijt.”

  De programma-manager van de RES Noord-Holland Noord kent het recente rapport over de molenpotentie van de Noordzee nauwelijks, bleek deze week. Opvallend.

  ,,Dat kán toch niet? Het versterkt mijn vermoeden dat de lobby van Liander stevig is. Die hoopt via de RES op miljarden om het netwerk te verzwaren. De directeur van Tennet, die het hoogspanningsnet beheert, heeft al gewaarschuwd voor energie-ongelukken in 2025.”

  De Noordkop, West-Friesland en regio Alkmaar willen als Noord-Holland Noord in 2030 1 TWh ’groene stroom’ leveren, bovenop de huidige productie van 2,2 TWh. Die totale hoeveelheid van 3,2 TWh is bijna het driedubbele van het gemiddelde per RES-regio. De dertig RES-gebieden willen samen 35 TWh leveren, gemiddeld 1,17 TWh per regio. Waarom wil Noord-Holland Noord meer?

  ,,De Noordkop wil uitgroeien tot ’dé energie-innovatieregio van ons land’. Misschien was dat de reden dat de gemeente Schagen met de zoekgebieden haar deuren wijd openzette voor windmolens. Hollands Kroon heeft in de Wieringermeer al het grootste windpark op land van Nederland. Verder is het gissen.”

  Die term over de Noordkop als ’dé energie-innovatieregio van ons land’ dook opeens op in RES-stukken. Waar is die kreet op gebaseerd?

  ,,Geen idee. Volgens mij is deze ambitie op geen enkele manier democratisch gelegitimeerd. Ik heb nooit iets gemerkt van een discussie hierover in gemeenteraden. Een ambtenaar van Schagen zei op de bijeenkomst: ’We doen het voor Nederland’. Zo’n uitlating geeft te denken.”

  Die 35 TWh-opwek op land in 2030 lijkt heilig verklaard.

  ,,Onbegrijpelijk. Het ís geen heilig moeten. Het Klimaatakkoord vermeldt die extra 35 TWh in 2030 één keer, zonder enkele onderbouwing. Dat cijfer komt uit de lucht vallen. Waar is die 35 op gebaseerd? De Klimaatwet verplicht ons het akkoord uit te voeren. Maar die 35 geldt als ’ambitieniveau’, niet als verplichting. Voor grootschalige ontwikkeling op zee en import van groen waterstof wordt nu in het RES-proces geen tijd genomen. Maar die tijd is er wel.”

  Kan een regio windmolens worden opgelegd?

  ,,Volgens wethouder Heddes kan dat ’absoluut niet’. Dat klopt niet. Kijk wat er in Drenthe is gebeurd.”

  De ’zoekgebieden’ zijn geparkeerd, wat gaat Natuurlijk Krabbendam nu doen?

  ,,We proberen de hele RES van tafel te krijgen. RES moet DES worden, Duurzame Energie Strategie. Landelijk gestuurd, van bovenaf. Met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

  Met andere organisaties werken we hierin samen met Kees Pieters van Nederwind, een groot netwerk windenergie.”

  Wie is Frank Niele?

  De 62-jarige Frank Niele uit Krabbendam is chemicus. Bijna dertig jaar werkte hij bij de Shell en schreef een boek over energietransitie en duurzame ontwikkeling.

  Samen met dorpsgenoten Hans Sint en Alex Moerkerken richtte hij in 2019 Natuurlijk Krabbendam op. Sinds vorig najaar richt deze bewonersgroep zich sterk op plannen voor windmolens en zonneparken in de regio.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten