IEDERE GEMEENTE HEEFT EEN OMTZIGT EN EEN LEIJTEN NODIG

Datum:
 • zaterdag 20 maart 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Momenteel is er volop waardering voor Pieter Omtzigt en Renske Leijten.


  17maart 2021

  Deze parlementariërs hebben ontzettend veel onderzoek gedaan en vragen gesteld totdat de toeslagenaffaire op het podium werd getrokken. Ze werden lange tijd tegengewerkt door kabinetsleden en hoge ambtenaren. Maar ook werd hun aanpak lastig gevonden door collega’s uit de Tweede Kamer. Want de werkwijze van Omtzigt is duaal. Zelfs vanuit eigen fracties en eigen partij werd gevraagd om te minderen. Maar ze zijn doorgegaan. Niemand kon er meer omheen. Respect!

  Kijken we naar lagere overheden zoals gemeenten en provincies, dan hebben we te maken met gemeenteraadsleden en Statenleden. Deze mensen doen hun werk binnen openbaar bestuur veelal naast een normale baan. Een gemeenteraadslid heeft een kaderstellende rol, een volksvertegenwoordigende rol en een controlerende rol. En die laatste rol wordt door veel raadsleden nog wel eens lastig gevonden (omdat het lijkt op wantrouwen) of niet serieus genoeg genomen. Het lijkt gemakkelijker om het te laten gaan... Maar is de samenleving daarmee geholpen?

   

  In Tytsjerksteradiel is een aantal raadsleden zeer actief met haar controlerende taak. Zij vragen door waar nodig en laten zich niet afschepen met halve of ontwijkende antwoorden. De onderste steen komt uiteindelijk boven. Schriftelijke vragen blijken niet effectief. De antwoorden van het college zijn regelmatig ontwijkend of opportuun, kloppen niet of zijn niet compleet. Een ernstige constatering, die een parallel laat zien met de bevindingen van Omtzigt en Leijten. De ervaring leert dat het opvragen van ambtelijke stukken, collegebesluiten en notulen veelal meer informatie oplevert. Iedere afleidingsmanoeuvre motiveert ons om flink door te gaan met onderzoek. Omdat dit een signaal is.

   

  Niet alle raadsleden in Tytsjerksteradiel vinden de veelheid aan schriftelijke vragen gepast. Zij vinden dat het ambtelijk apparaat hierdoor te veel belast wordt. Op verzoek van deze raadsleden wordt nu bij de beantwoording vermeld hoeveel uren de ambtenaren eraan gewerkt hebben en wat de kosten daarvan zijn. Het is absurd dat het ene raadslid het andere raadslid probeert te ontmoedigen in zijn of haar controlerende taak door een prijskaartje te hangen aan schriftelijke vragen.

   

  Ondertussen gaat het niet goed in Tytsjerksteradiel. We kachelen behoorlijk achteruit, en dat ligt niet alleen aan het sociaal domein of aan het ‘construct’ werkmaatschappij. De boel is niet ‘in control’ en dan kom je uit bij de verantwoordelijkheid van het College van B&W.

  De door ons opgevraagde memo’s en notulen worden slecht gelezen. Dit omdat daar feiten in staan die niet weg te poetsen zijn. En die bij erkenning voor zwaar weer kunnen zorgen voor het College van B&W. Daarmee wordt de parallel tussen een lokale gemeenteraad en de Tweede Kamer wederom zichtbaar. Omtzigt geeft aan: ‘Er is zo’n innige band tussen kabinet en Tweede Kamer dat als je vragen stelt jij het probleem bent in het kabinet’. Hoe zit met deze uitspraak als je de woorden College van B&W en Gemeenteraad daarin fietst?

   

  Er wordt ons gevraagd om te matigen met vragen en onderzoek. Er wordt ons gezegd dat het niet bevorderlijk is voor de volgende coalitievorming. Er wordt gezegd dat het slecht is voor de uitstraling van onze gemeente. Een raadslid die zijn taak zorgvuldig uitvoert, wordt door deze opmerkingen gezien als vervelend en zuur. Intussen voelen wij ons Sherlock Holmes en lijkt het of wij detective-je spelen. Het is echter geen hobby. Wij vinden dat er structureel en systematisch dingen niet goed gaan in onze gemeente.

   

  Laat iedereen zijn eigen rol pakken. Het college bestuurt, de raad controleert. Het uit de wind houden van ministers, gedeputeerden of wethouders is geen wettelijke taak van volksvertegenwoordigers. De complete politiek moet transparant en vanuit zijn eigen rol zijn of haar taak uitvoeren. Dat schept duidelijkheid voor de samenleving, onze ‘mienskip’ en ook voor onszelf. Kijk naar Omtzigt en Leijten. Zij geven ons het voorbeeld.


  Sjaak Hoekstraraadslid VVD
  Brigitta Scheepsmaraadslid GroenLinks


  BINNENLANDS BESTUUR

  0 reacties :

  Een reactie posten