Covid-vaccin van Pfizer: Toename van ongewenste bijwerkingen

Datum:
 • zondag 7 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De kwaliteit van een product is beslissend, evenals zijn werkzaamheid en veiligheid.  Covid-vaccin van Pfizer: Toename van ongewenste bijwerkingen

  (Vertaling: E.J. Bron)

  Terwijl de media en politici de goede resultaten van het Covid-vaccin van Pfizer aanprijzen, laten de data van Eudra Vigilance het tegendeel zien: de voor het vaccin van Pfizer/BioNTech gemelde ongewenste bijwerkingen spreken voor zich: van de 78.305 ongewenste bijwerkingen traden er 63.897 op in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.

  “Het is verbazingwekkend”, aldus een journalist van het Italiaanse dagblad “La Nuova Bussola Quotidianna” (NBQ), “hoe de Italiaanse media proberen deze informatie te bagatelliseren door haar gewoon te definiëren als door vaccinatietegenstanders veroorzaakte ´verdachtmakingen´. Maar het gaat helemaal niet om een ´antivaccinatie campagne´, maar om de invoering van een strenge controlepraktijk voor het welzijn van de mensen.”

  Eudra Vigilance, de Europese databank voor het beheer en de analyse van meldingen en bijwerkingen van toegelaten geneesmiddelen, heeft het rapport over de in Europa vastgestelde bijwerkingen van het Covid-vaccin van Pfizer/BioNTech per 27 februari geactualiseerd. Pfizer Covid-vaccin: data over ongewenste bijwerkingen na de toediening van het vaccin in Europa, stand: 27 februari 2021.

  De data spreken voor zich: er werden 78.305 ongewenste bijwerkingen gemeld, waarvan 63.897 in de leeftijdscategorie van 18 tot 64 jaar. Daarbij gaat het blijkbaar om die leeftijdscategorie die hoofdzakelijk is samengesteld uit medische personeel, dat met 65.135 gevallen het eerste doel van de vaccinatiecampagne was. Het land met de meeste ongewenste bijwerkingen is Italië met 27.917 gevallen, waarvan 23.082 gevallen als “zwaarwegend” geclassificeerd werden.

  Tot de meest gemelde reacties behoren storingen van algemene aard met 54.817 gevallen, waaronder 14.334 zwaarwegende, gevolgd door storingen van het zenuwstelsel met 34.061 gevallen, waaronder 10.997 zwaarwegende, storingen van het bewegingsapparaat en van het cognitieve systeem met 28.030 gevallen, waaronder 6.741 zwaarwegende, en maagdarmstoornissen met 17.540 gevallen, waaronder 6.176 zwaarwegende.

  Onder de 78.305 ongewenste bijwerkingen in verband met het Covid-vaccin van Pfizer bevinden zich ook 477 gevallen van neurologische aandoeningen, die zich manifesteren door verlammingen.

  Deze data over bijwerkingen na de vaccinatie bevestigen de eerste data, waarover al in Groot-Brittannië werd bericht, evenals de informatie van de Italiaanse geneesmiddelenautoriteit zelf.

  De NBQ wijst er op:

  “Dit zijn belangrijke data, die afkomstig zijn uit een systeem van de gezondheidscontrole, dat bekendstaat als Pharmaco Vigilance. Waakzaamheid en controle zijn een vorm van bescherming voor diegenen die geneesmiddelen innemen, maar ook voor diegenen die ze produceren. De kwaliteit van een product is beslissend, evenals zijn werkzaamheid en veiligheid. Het onderzoek naar en de beoordeling van de bijwerkingen van een farmaceutisch product is een belangrijke taak, die al vele jaren lang wordt uitgevoerd.”

  “Daarom is het tamelijk verrassend dat de Italiaanse media geprobeerd hebben deze informatie te bagatelliseren doordat ze haar gewoon als ´verdacht´ definieerden en diegenen die geprobeerd hebben een discussie over deze data te beginnen met het gebruikelijke ´no vax´ bestempelden. Stelt u zich eens voor dat binnen een maand een gewild product, bijvoorbeeld vleesconserven, ongeveer 80.000 ongewenste bijwerkingen veroorzaakt, dermatologische, vasculaire of neurologische. Het is niet moeilijk om je voor te stellen wat er met dit product gebeurd zou zijn. Het is niet moeilijk om je de terechte klachten van de consumenten en het daaropvolgende journalistieke onderzoek voor te stellen.

  Over deze ongewenste bijwerkingen na de vaccinatie is discussie daarentegen ongewenst, integendeel: we zouden ze, quasi met stille gelatenheid, moeten accepteren! Enkelen zouden zelfs kunnen argumenteren dat dit een kleine prijs voor het algemeen welzijn zou zijn. Het zou gaan om een normale nevenschade, die door de lopende strijd tegen Covid veroorzaakt wordt.”

  De NBQ herinnert ons er echter aan:

  “Een van de aspecten van de vaccinatie die vakmensen – te beginnen bij de farmaceutische bedrijven zelf – altijd verontrust heeft, is dat van de bijwerkingen. Niet voor niets hebben diezelfde bedrijven in het verleden bepaalde charges vaccins van de markt genomen, nadat hun eigen, voor de kwaliteitscontrole en veiligheid verantwoordelijke afdelingen daarvoor gewaarschuwd hadden. Een feit, dat diegenen te denken zou moeten geven die beweren dat vaccinaties absoluut onschuldige prakrijken zouden zijn, die geen bijwerkingen zouden hebben.”

  “Zoals bekend bestaan er op civiel gebied veel aanwijzingen naar vaccinatieschade, die deels zelfs juridisch erkend zijn, en wetenschappelijke studies hebben de risico´s van vaccinatie met bepaalde vaccins gedocumenteerd. Ongewenste werkingen kunnen op grond van de in de vaccins aanwezige componenten, op grond van de hoeveelheid van de tegelijk toegediende vaccins en op grond van de tussenliggende tijd tussen de toegediende doses optreden. In Italië zijn al honderden mensen die bericht hebben over onomkeerbare schade op grond van vaccinaties en die de wettelijk voorgeschreven schadevergoeding hebben gekregen.”

  “En hierbij gaat het om ´traditionele´ vaccins, die met lang beproefde methodes geproduceerd worden. Het is des te noodzakelijker om d eop dit moment voor de vaccinatiecampagne gebruikte producten zorgvuldig te controleren. Zij behoren tot een volledig nieuwe klasse van medicijnen die de mRNA-technologie gebruiken, een techniek die zo speciaal is, dat het eigenlijk helemaal niet om vaccins, maar om gentherapieën gaat. […]”

  “Dit alles zou voor ons aanleiding moeten zijn om vaccinatiepraktijken zorgvuldig en voorzichtig te bekijken, … strenge controlepraktijken voor het welzijn van de mensen in te voeren en ook uit te zoeken welke van de ontwikkelde en zich in ontwikkeling bevindende vaccins de beste, de veiligste en de meest effectieve zijn. En daartoe is het eveneens noodzakelijk dat we proberen de oorzaak voor al deze ongewenste bijwerkingen zo snel mogelijk te achterhalen.”

  Een verstandige houding, die ver verwijderd is van de Covid-vaccinwoede, die de Europese Unie en de huidige Europese regeringen aandrijft: ze dringen aan op een vaccinatie voor iedereen met deze nieuwe gentherapieën, die in recordtijd en zonder tegenslagen worden uitgevoerd. Des te erger zijn de ongewenste bijwerkingen…

  (Bron: medias-presse.info)  

  Bron:
  unser-mitteleuropa.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten