Column: Wederzijdse liefde tussen regenten en Microsoft

Datum:
 • donderdag 4 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon
  Wie durft het aan om een motie van afkeuring tegen het regenteske gedrag van het college in te dienen?

  Column: Wederzijdse liefde tussen regenten en Microsoft
  Microsoft houdt van de bestuurders van Hollands Kroon. Die liefde is wederzijds zodat er een innige samenwerking is ontstaan tussen de multinational en het gemeentebestuur. De multinational krijgt alle ruimte om hier activiteiten te ontplooien. Hoe is die liefde eigenlijk ontstaan? En is die innige band wel goed voor ons, Holland Kroonse burgers?

  In 2005 hield Bill Gates een toespraak waarin hij filosofeerde over 'the New World of Work', waarbij het voor ambtenaren mogelijk zou moeten zijn om flexibel te kunnen werken. Hoe, waar en wanneer zouden ze dan zelf kunnen bepalen. Uiteraard zouden zijn producten en -diensten daarbij heel goed van pas komen. Gates had het over een manier van werken dat volledig digitaal, in de zogenaamde 'Cloud' zou gaan plaatsvinden en had daarmee een vooruitziende blik. 

  In 2012 ging de (inmiddels ex-) gemeentesecretaris Arthur Cremers in Hollands Kroon voortvarend aan de slag om samen met Gates' Microsoft hier het Nieuwe Werken in te voeren, of zoals hij zelf waarschijnlijk zou zeggen, te 'implementeren'. Cremers schreef er zelfs een boek over (Poleposition) waarin hij heel trots de transformatie van het ambtenarenapparaat beschrijft. Dave Kiwi, een medewerker van Microsoft zegt hierover: "We like to call Hollands Kroon the world's first 100 percent cloud municipality."  

  Hollands Kroon die als eerste ter wereld volledig in de 'Cloud' werkt en daarbij natuurlijk volop gebruik maakt van de producten en diensten van Microsoft. De band tussen Microsoft en het bestuur van Hollands Kroon is in de loop der jaren steeds inniger geworden. Microsoft is kind aan huis in het Kroondomein en lijkt 'carte blanche' in de Wieringermeer te hebben.

  Op de site van Microsoft is een 'case study' te lezen over de vrijage tussen Microsoft en Hollands Kroon. Medewerkers van Hollands Kroon, voormalig gemeentesecretaris Cremers en voormalig burgemeester Nawijn komen er in aan het woord.

  Het wel zeer optimistische verhaal in gelikte opmaak begint met een scène uit het leven van ambtenaar Karst Ketelaar: "Op een zonnige maandagmorgen ligt Karst Ketelaar, projectmanager van de gemeente Hollands Kroon, in het zeewater te wachten op een golf om zijn laatste rit van de ochtend te maken. Als de golf arriveert, klimt hij op zijn surfplank en stuurt hij die door de branding naar de kust. Dan pakt hij zijn spullen en springt in zijn auto. Op zijn mobieltje controleert hij zijn werkmail om te beslissen of hij vandaag naar kantoor gaat of thuis gaat werken."

  "Het hebben van dit soort mobiele toegang is geweldig", zegt Ketelaar. “Met de cloud oplossingen van Microsoft kan ik mijn e-mail overal en altijd bekijken. Met ons oude systeem zat ik vast aan mijn bureau op kantoor. Het lijkt erop dat ik vandaag wat collega's moet ontmoeten, dus ik ga naar huis, kleed me om en ga naar mijn werk."

  Het blijkt dat de uitvoerende macht (college en ambtelijk apparaat) zich steeds meer bevoegdheden toe-eigent. De uitvoerende macht van Hollands Kroon is zodanig geïndoctrineerd met het wereldbeeld van Microsoft dat deze niet anders kan dan toe te geven aan de belangen van de multinational en daarbij de belangen van burgers over het hoofd ziet of onbelangrijk vindt.

  Hoogleraar staatkunde Wim Voermans schreef er een boek over met als titel: 'Het land moet bestuurd worden'. En dat besturen moet gebeuren, koste wat kost. Het doel heiligt daarbij de middelen. Het sleutelwoord daarbij is efficiëntie. Een gemeente wordt tegenwoordig gerund als een bedrijf. Het college denkt dat Microsoft 'oplossingen' daarbij van groot nut zijn. 

  Voermans ziet een 'nieuwe' regenten-mentaliteit ontstaan, waarbij volksvertegenwoordigers zoveel mogelijk worden omzeild en daarmee ondemocratisch wordt gehandeld. Raadsleden mogen slechts 'tekenen bij het kruisje'. 

  Je kunt je afvragen in welke mate Microsoft invloed heeft gehad op de tekst van een collegevoorstel waar de raadsleden worden geacht bij het kruisje te tekenen. Voermans ziet dat deze ondemocratische ontwikkeling zich door de Corona crisis versterkt doorzet. Hoog tijd dat de regenten in Hollands Kroon worden weggestuurd en de macht van MIcrosoft wordt ingeperkt. Wie durft het aan om een motie van afkeuring tegen het regenteske gedrag van het college in te dienen?

  Kees Zwaan  NOORDKOP CENTRAAL  0 reacties :

  Een reactie posten