Met de Bilderberg -groep zijn we op weg naar een socialistische dictatuurhel

Datum:
 • woensdag 6 januari 2021
 • in
 • -hooggeplaatste wereldleiders die in het geheim bij elkaar komen om de toekomst van onze planeet te bepalen.   Met de Bilderberg-groep zijn we op weg naar een socialistische dictatuurhel


  “De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan zij die niet achter de schermen opereren denken,” zei ooit de voormalige Britse premier Benjamin Disraeli …”Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missies, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd”, schrijft Robin de Ruiter (geboren in Enschede-Nederland) in zijn boeken, die sinds 1989 in dertien talen en in meer dan honderd landen zijn uitgebracht…

  De plannen voor het creëren van een wereldregering kent vele vormen in verschillende verhalen, maar de strekking blijft wel hetzelfde: hooggeplaatste wereldleiders die in het geheim bij elkaar komen om de toekomst van onze planeet te bepalen. Naast de CFR en de Trilaterale Commissie is er ook nog een ander orgaan dat heimelijk tracht de wereldpolitiek te beïnvloeden. Dit zijn de jaarlijkse Bilderberg Conferenties. Deze organisatie is een supergeheim sektarisch genootschap, die op het hoogste niveau bezig is om haar eigen politieke agenda te verwezenlijken in binnen- en buitenland. Ieder jaar komt in een voor de gelegenheid hermetisch afgesloten luxehotel of resort een stel machtige politici, bankiers, captains of industry, royalty en mediamagnaten bijeen. In het diepste geheim praat dit gezelschap over vraagstukken van politieke, economische en militaire aard. De wapenindustrie en de banken die geld verdienen aan de oorlogen zijn eigendom van deze NWO- elite. De 1e en 2e Wereldoorlog waren allebei gecontroleerde conflicten. En miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde!…

  “Geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties., infiltratie,intimidatie – het zijn woorden uit de mond van John F. Kennedy(JFK):”Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en het is eigen aan de mensen dat ze zich al van oudsher verzetten tegen geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties. Maar we zien ons over heel de wereld geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van ondergrondse activiteiten om hun invloedssfeer uit te breiden. Het is een systeem dat enorme hoeveelheden mensen en materiaal heeft aangewend voor het opzetten van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, economische, wetenschappelijke en politieke operaties in zich verenigt. Zijn voorbereidingen worden stilgehouden, niet gepubliceerd, zijn fouten worden onder de mat geschoven, komen niet in de krant, en zijn dissidenten wordt het zwijgen opgelegd, niet geprezen, geen enkel verlies wordt bekritiseerd, geen geheim prijsgegeven, ”zei JFK…

  In november 1963 toen John Fitzgerald Kennedy werd vermoord, dertig jaar lang hebben de media de wereld wijs gemaakt dat Lee Harvey Oswald de moordenaar van Kennedy is geweest. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet één, maar waarschijnlijk twee moordenaars in het spel geweest zijn, een complot dus. Een complot op het hoogste niveau van de Amerikaanse politiek. Een complot, georganiseerd door bepaalde takken binnen de CIA en top officieren van het leger en uitgevoerd door de maffia en criminele anti-Castro aanhangers. Allen hadden bij de moord op Kennedy hetzelfde belang. De moord op Kennedy is een van de meest sinistere politieke moorden van deze eeuw geweest, waarbij zelfs regeringsinstanties geprobeerd hebben het officiële onderzoek naar de moord op Kennedy te vertragen en tegen te werken en de schuldigen vrijuit te laten gaan…

  Deze moord is  duidelijk voorbeeld hoe een groep van samenzweerders de politiek naar hun hand hebben kunnen zetten. Het woord complottheorie is door de CIA in het leven geroepen nadat een hoop mensen vragen begon te stellen over de moord op Kennedy. Het is een term geworden om censuur te rechtvaardigen en je mond te snoeren. Als er niets aan de hand is, waarom mogen we dan geen vragen stellen? En nog belangrijker, waarom wil men geen antwoorden geven?!Complottheorieën zijn vaak gewoon de waarheid dus. John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, zei tijdens zijn afscheidsrede aan zijn medewerkers, “Er bestaat niet zoiets als een vrije pers. Niemand durft het aan zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de schermen. Wij zijn niets anders dan marionetten die dansen en springen wanneer er aan de touwtjes getrokken wordt.”…

  Pim Fortuyn was een bedreiging voor de NWO-elite en de Nederlandse politieke marionetten club, dus moest hij uit de weg geruimd worden. Fortuyn politiseerde en personifieerde succesvol het idee van de ‘buitenstaander’ tegenover het gesloten politieke kartel (‘Ons Soort Mensen’), ventte het idee van een ‘grote schoonmaak’ uit, droeg zijn geloof in utopische vergezichten uit en keerde zich in harde woorden tegen de visieloze technocratie van de paarse kabienetten. De geheime regering, zoals de Bilderbergers en de vrijmetselarij hebben door dat hij een bedreiging vormt voor het systeem. Dus hij wordt vermoord. Een dag voor de moord bracht de Amerikaanse ambassadeur Clifford Sobel nog een huisbezoek aan Fortuyn voor wat waarschijnlijk een gesprek was om Fortuyns precieze politieke ideeën, waaronder zijn houding ten opzichte van de aanschaf van de JSF, te peilen. Volgens columniste Pamela Hemelrijk en en filmmaker Theo van Gogh ,zagen de Amerikanen Fortuyn als een gevaar voor de stabiliteit van NAVO-lidstaat Nederland en voorzagen zij problemen met de miljardenorder rond de JSF als Fortuyn minister-president zou worden. Dus, Van der Graaf was een pion in een schaakspel, dat draaide om de aanschaf van de JSF…

  Eind 2002 door de onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de beveiliging van Fortuyn onthuld werd dat in een afgetapt telefoongesprek van 7 januari 2002 twee milieuactivisten hadden gezegd dat ‘Fortuyn dood moest’ (Commissie feitenonderzoek 2002: 189). Het rechercheteam ‘Escape’ dat de gesprekken had opgevangen nam de doodsbedreiging echter niet serieus en speelde het gesprek niet door naar de veiligheidsdienst BVD. Pas na de moord op Fortuyn doken de tapverslagen op. De activisten die werden getapt, kwamen uit dezelfde regio als Van der Graaf en verkeerden in dezelfde activistische kringen. De achtergehouden tapverslagen, plus het feit dat het speciale rechercheteam dat al maandenlang het netwerk van radicale dierenrechtenactivisten onderzocht, twee maanden voor de moord op Fortuyn was ontbonden, voedden de geruchten dat politie, justitie, de BVD en dus de politiek wel degelijk op de hoogte waren van moordplannen tegen Fortuyn, maar bewust niet hadden ingegrepen…

  De moord op Fortuyn, stilzwijgend goedgekeurd door het politieke establishment dat in Fortuyn een grote bedreiging voor de eigen positie zag, werd uitgevoerd om zijn woordvoerder Mat Herben, oud-ambtenaar van Defensie, lid van de Vrijmetselarij en bezoeker van de Bilderberg-conferentie, als zijn opvolger naar voren te schuiven. Hieruit blijkt dat de Bilderberg groep bepaalt wat en wie er in de regering komt en alle bedreigingen voor hun uit de weg worden geruimd. De moord op Fortuyn vormde ook in feite het ultieme bewijs voor de stelling dat de linkse politieke en maatschappelijke elite de vrijheid van meningsuiting de nek had omgedraaid, rechtse oppositionele bewegingen criminaliseerde door elke kritiek op immigratie, asiel of de multiculturele samenleving weg te zetten als discriminerend en racistisch en daarmee ‘de zwijgende meerderheid’ politiek monddood had gemaakt. De Bilderberg-elite verbiedt waarscheinlijk ook een coalitie te vormen met de PVV. Geert Wilders is een lastpost die niet om te kopen is. Hij gaat namelijk voor een hoger doel: bescherming van onze vrijheid waar zoveel mensen in de Tweede Wereldoorlog hun levens voor hebben gegeven(Trump wordt ook aan de kant geschoven door de Bilderberg groep)…

  De Bilderberg groep en alle corrupte politici in Europa doelbewust de deuren naar Europa opengezet voor  moslims-islam. Het doel van deze elite (en van de moslims) is niets minder dan de vernietiging van onze cultuur. De jaarlijkse Bilderbergconferentie promoot sinds 1954 een federaal Europa en meer in het algemeen de globalisering. Zo blijkt uit Wikileaks-documenten dat al op de derde Bilderbergconferentie (1955, Garmisch-Partenkirchen) er een consensus ontstond over de noodzaak van een gemeenschappelijke markt in Europa. Nog geen drie jaar later werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Dat dit geen toeval was, bevestigde Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon in 2009. Hij zei toen in een interview met de EU Observer dat Bilderberg ook een belangrijke rol vervulde bij de creatie van de euro in de jaren negentig. De vernietiging van de natiestaat is een belangrijk onderdeel van de strategie om tot een mondiaal bestuur te komen…

  De nazi-propaganda leider Joseph Goebbels zei: “Binnen 50 jaar zal niemand meer denken aan natiestaten”. De Nazi’s hadden namelijk reeds in het begin van de Tweede Wereldoorlog plannen klaarliggen om een Verenigd Europa uit de grond te stampen, als de oorlog voorbij was.Het Nazi-plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek dat in 1940 in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”. Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen, bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule). Onlangs is er een nazi document opgedoken(bekend als de Red House Report, of EWPa 128),met een verslag van een geheime ontmoeting in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg op 10 augustus 1944, toen nazi-ambtenaren en Duitse industriëlen plannen smeedden voor een Vierde Rijk toen het Derde om hen heen begon af te brokkelen. Het plan was om de fysieke bezetting van Europa, welke Hitler en de zijnen via militaire strijd probeerden te stichten, te vervangen door economische bezetting van de centraal gestuurde Europese gemeenschap…

  Het document is geschreven door een Franse spion die goede vriendjes was met de nazi’s, maar die uiteindelijk het document doorspeelde naar de Britten, die het vervolgens per diplomatieke post naar Cordell Hull stuurde, de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken. Het Derde Rijk werd militair verslagen, maar veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug. De bekende bankier (van de nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;”Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus. ”De EU is niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van een mondiaal kartel. Het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, in ieder geval is bijna gerealiseerd. Dailymail.co.uk …

  We leven niet langer in een wereld van naties en ideologieën. Er zijn geen naties. Er zijn geen volkeren. Er zijn geen Nederlanders of  Nederland. De Europese landen zoals wij die thans kennen, hebben hun bestemming als naties verloren, en worden officieel niet meer “land” genoemd, maar “lidstaat” (op een wijze die sterk lijkt op die van de Verenigde Staten van Amerika).De wereld verkeert nu in de wurggreep van een Orwells Big brother systeem, dat gegrondvest is op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. De wetteloosheid neemt overal toe en de liefde onder de mensen verkoeld steeds meer. Angst en depressies zijn aan de orde van de dag en veel mensen voelen zich door sociale, geestelijke, lichamelijke en emotionele problemen ontmoedigd en terneergeslagen. Velen vragen zich af: ‘Waar gaat deze wereld naar toe? Waarheen leidt onze weg? Hoe zijn we in deze chaos beland?…

  Na de Bilderberg bijeenkomst in Baden-Baden, in 1991, verklaarde David Rockefeller aan journalisten : “Wij zijn dankbaar voor het 40 jr. zwijgen, door de directeuren van de grote media die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Het zou onmogelijk geweest zijn onze mondiale rol te spelen als er ruchtbaarheid gegeven was aan het besprokene. De wereld is vandaag beter voorbereid op te marcheren naar de Wereldregering. De soevereiniteit van een supra-nationale intellectuele elite en van bankiers is te prefereren boven de nationale beslissingen die al eeuwen lang plaats vinden”.Maar,wat kunnen we doen? Volwassen worden natuurlijk en ons ook zo gedragen.                                          

  Wie niet sterft in bewust gecreëerde oorlogen, hongersnoden of epidemieën, wordt een slaaf van de elite in een grote gecontroleerde gevangenis. 

  0 reacties :

  Een reactie posten