EU, MSM en groei hernieuwbare energie – fakenieuws

Datum:
 • maandag 25 januari 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Dat de EU, MSM en hernieuwbare energie drie onderdelen van hetzelfde propagandamechanisme zijn geworden is soms wel heel pijnlijk duidelijk. Een puur fakenieuws bericht.


  DOOR  · 25 JANUARI 2021

  Het berichtje van het ANP dat door de staatsomroep vanmorgen terecht werd versmaad was heel triomfantelijk – en rammelde vreselijk. Als het iets laat zien, dan is het dat de bron – het vermaarde Persbureau Reuters – bezig is veel van zijn betrouwbaarheid op te geven. Hoe herken je zoiets? Doordat de omissies in beide berichten opmerkelijk overeenkomen, en dat deze omissies zelfs de NOS lijken te hebben doen besluiten eerst eens rond te kijken waarop het gebaseerd is. Anders had de NOS het vanmorgen al op Teletext gezet.

  Dus hoe zag dat oorspronkelijke bericht er uit? Dat berichten over de successen met hernieuwbare energie altijd met scepsis en achterdocht benaderd moeten worden had ik u al eens gezegd? In ieder geval ga ik er zo mee om, en de ratio daarvan dat toont zich hier: Hernieuwbare energie streeft fossiel voorbij in Europa was de kop, gevolgd door:

  Hernieuwbare energiebronnen waren vorig jaar voor het eerst de belangrijkste energiebron binnen het Europese elektriciteitsnet. Door de Corona-crisis was de vraag naar energie over het hele continent minder. Er werd bij de inkoop daarom vooral bespaard op duurdere fossiele energie. Verder werd fors ingezet op duurzame energiebronnen om de klimaatdoelen te halen.

  Zozo, aha? De olieprijzen waren dit jaar lager dan ooit. Maar ach, feiten.

  In 2020 werd 38 procent van de elektriciteit in de EU geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en biomassa[1], tegenover 34 procent in 2019. De stijging was net genoeg om voor het eerst fossiel te overtreffen. Die daalde tot 37 procent, volgens een analyse van netwerkgegevens door onderzoeksorganisaties Ember en Agora Energiewende. Het rapport is een aanvulling op eerdere data waaruit bleek dat vorig jaar het groenste jaar ooit was voor de Britse elektriciteitsproductie.

  Nu ben ik een simpele ziel. Bij mij heb je hernieuwbare energie en niet-hernieuwbare energie. Samen moeten die 100% vormen. Maar deze hernieuwbare energie plus fossiel is maar 75%. Waar is nu de rest? En wat?? Het wordt door het ANP noch Reuters genoemd. Wel werd er door Reuters een zo mogelijk nog verwarrender grafiekje bijgevoegd:

  Reuters Graphic

  Het enige dat hieruit af te leiden valt, is dat de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen vrijwel exclusief ten laste van kolen komt.

  Ook is er geen linkje naar een of ander rapport toegevoegd. Reuters volstaat met de toevoeging dat

  Denmark achieved the highest proportion of wind and solar power, which contributed 61% of its electricity needs in 2020. Ireland achieved 35% and Germany 33%.

  Ierland is met 35% tweede van de EU? Dit zou het moment moeten zijn dat bij alle integere en niet volkomen stupide journalisten alarmbellen af moeten gaan. Als een relatief klein land als Denemarken als enige boven de aangekondigde 37% hernieuwbare energie produceert, is duidelijk dat ergens iets vreselijk stinkt in dit verhaal. En dat er van de aankondiging hernieuwbare energie streeft fossiel voorbij in Europa minder dan niets waar kan zijn.

  Het vervolg bij de EU-laven suggereert in ieder geval wat de derde mogelijkheid is naast hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie: de energiebron die niet genoemd mag worden. Die is inderdaad fossiel noch hernieuwbaar:

  Verder bleek de opwekking van energie uit kerncentrales vorig jaar op jaarbasis met 10 procent te zijn gedaald. Daarmee is sprake van de grootste daling in zeker 30 jaar. Franse en Belgische centrales hadden te lijden onder uitval en in Duitsland en Zweden werden eind 2019 een paar grote kerncentrales gesloten. De verwachting is dat de koolstofarme opwekking van kernenergie zal blijven dalen. Dit omdat sommige landen kerncentrales geleidelijk uit hun elektriciteitsnetten verwijderen.

  Het vervelende aan dit hele verhaal is echter dat het verbranden van biomassa (ofwel, het verstoken van Canadese bossen ter vergaring van Nederlandse Deugpunten) wordt meegeteld bij hernieuwbaar. Dan moet je wel een beetje geduld (zó snel groeien die bossen niet opnieuw aan!) hebben, en àls je genoeg geduld hebt is ook fossiel hernieuwbaar.

  Waarom hadden we dat eerder kunnen weten? Omdat de opstellers van het rapport – Ember en Agora Energiewende – belang hebben bij het opblazen van eigen belang voor de Europese energiebehoefte. Alles bijeen genomen is dat genoeg om deze hele charade te karakteriseren als fakenieuws.
  0 reacties :

  Een reactie posten