’Stoppen met het nog verder uitmergelen van de Wieringermeer’

Datum:
 • zondag 6 december 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON 
  Weinig fraai? ’Het kon niet lelijker’, aldus de provincieman. 
  5-12-2020


  ANALYSE 

  Met wat voor gevoel zetten de gemeenteraadsleden van Hollands Kroon donderdag tegen middernacht na een ingelaste raadsvergadering hun computer uit? Na uren te hebben gepraat over datacenters, net als twee dagen daarvoor en toen gemankeerd door technisch getob. 

  Op zijn minst dat die datacenters een zware kluif zijn te midden van het reguliere raadswerk. 

  Om niet te zeggen een klus die je gemakkelijk boven het hoofd kan groeien. Zo denk je nog dat je alleen VW Golfjes hoeft te repareren en dan krijg je in ene een Tatra vrachtwagen op de brug met een stevig mankement aan de versnellingsbak. 

  Tegenstribbelen bij de baas heeft geen zin, want er staat in je contract dat je aan ieder merk moet kunnen sleutelen met je naam eronder. 


  Niet zaniken 

  Links en rechts kregen raadsleden die mopperden op de lompe datacenters in de Wieringermeer het dan ook om de oren. Hadden ze er dan niet (bijna) unaniem voor gekozen? Niet zaniken dus, bleef Sjaak Vriend (CDA) tot vervelens toe richting zijn opponenten herhalen. Daarbij voorbijgaand aan het sentiment in de Wieringermeer: een groeiende weerzin bij de burgerij tegen die kolossen langs de A7. 

  Of zoals Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon het zei: ’Wat betreft deze plannen begint de weerstand buitenproportioneel te worden. Het doet geen recht aan hetgeen waarmee we bezig zijn.’ 


  Uitgemergeld 

  Anders dan bij het CDA kan er van Senioren Hollands Kroon meer steun worden verwacht. Wie bij SHK-fractievoorzitter Jip Pankras rept over het vernachelen van de polder, krijgt van hem als antwoord dat de Wieringermeer ‘niet verder uitgemergeld mag worden en inwoners bij verdere ontwikkelingen in de polder serieus moeten worden genomen.’ Die e-mail wist Lars Ruiter van Groep Ruiter boven water te vissen. Pankras was hierdoor verrast, maar gaf ruiterlijk toe dat de informatie klopte. Het bestaan van hiaten in de voorlichting naar burgers, heeft volgens Pankras voor een deel met covid-19 te maken. Grootschalige bijeenkomsten zijn zodoende niet mogelijk. 


  Boot gemist 

  Sylvia Buczynski (PvdA) bleef hameren op het gedrochtelijke karakter van datacenters in de Wieringermeer. Met de ogen dicht rijdt ze er langs. Dat moest toch echt beter met die vormgeving vond ze en daarin staat ze niet alleen. ChristenUnie raadslid Johan Paul de Groot had een provinciaal ambtenaar gesproken. Dat het toch weinig fraai was, gaf De Groot als voorzet. Weinig fraai? ’Het kon niet lelijker’, aldus de provincieman. De Groot: ,,De volgende keer moeten we stevig doorvragen hoe de ontwikkelaar denkt om te gaan met de landschappelijke inpassing en dat geldt ook voor de restwarmte. Denk daarbij ook aan de grootte en kracht van dat soort ondernemingen, hoe hun onderhandelingskracht en juridische kracht is. Dat is geen maat meer voor een lokale gemeente. Tot op heden hebben we de boot gemist.’’ 


  Wroeten 

  Daarvoor hield De Groot een pleidooi voor een masterplan ruimtelijke kwaliteit; een integrale aanpak bij grootschalige ontwikkelingen. Iets waar ook de provincie voorstander van is, aldus de CU’er. Pankras sloot zich aan in die rij. ,,De landschappelijke inpassing van datacenters gaat ons ook aan het hart. Gedane zaken nemen geen keer, laten we het beter doen. Daar maken we ons hard voor.’’ 

  De ingelaste vergadering waar D66 om had gevraagd, was onder meer ingegeven door berichtgeving over grondwerkzaamheden op het Venster-West die illegaal zouden zijn. Maar dat klopte niet. 

  Ongeacht of de vergunningen voor de bouw van het derde datacenter in de Wieringermeer rond zijn, mag er naar hartenlust in de bodem worden gewroet, bleek na uitleg van wethouder Theo Groot. 

  Tegen de bouw van dit derde datacenter zijn 105 zienswijzen ingebracht. De termijn hiervoor sloot kortgeleden. Het college gaat zich erover buigen en komt in februari met een antwoord, maakte de wethouder duidelijk. 


  Vlekkeloos 

  De eerste sessie van de ingelaste raadsvergadering (afgelopen dinsdag) ging zoals gezegd door een aaneenschakeling van storingen grotendeels verloren. Maar de sores was verholpen, gaf burgemeester Rian van Dam aan de start van de bijeenkomst donderdag aan. 

  En daarin kreeg ze gelijk, de digitale uitzending verliep vlekkeloos. Overigens is de gemeenteraad nog niet uitgepraat over datacenters. Voor dinsdag 8 december staat er een beeldvormende raadsvergadering op de agenda. Aanvang 20 uur. 

  Winnie van Galen

  _____________________________________________


  Reactie

  Lezers schrijven NH Dagblad

  Datacenters

  In het artikel ’Geen reden voor paniek’ wordt de conclusie van wethouder Groot vermeld, dat het de gemeente miljoenen zou kosten als de raad niet akkoord zou gaan met de bestemming datacenter op Agriport, omdat het is goedgekeurd door de raad. Deze bewering geeft nu precies aan hoe hij en zijn collega Meskers proberen de raad een rad voor ogen te draaien. Er ligt uiteraard een door de gemeenteraad goed gekeurd bestemmingsplan, anders zou dat glastuinbouwgebied niet bestaan. 


  De huidige discussie in de raad draait echter juist om wijziging van de bestemming in drie deelgebieden van het - grote - bestemmingsplan Agriport. Het college plus de coalitiepartijen willen dat de huidige bestemming glastuinbouw wijzigt. Dan kun toch niet schermen met het argument dat de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor Agriport akkoord is gegaan met de bestemming datacenter? 


  Bovendien staat deze uitspraak van wethouder Groot haaks op het eerste antwoord van het college van B&W van 3 december op vragen van de raad. Daarin erkent het college - voor het eerst - dat er ’verschil van inzicht bestaat tussen het college en een aantal raadsleden over het beëindigen van de procedure voor het Gebiedsplan en het doorgaan met lopende initiatieven’. Cruciaal is het vervolgantwoord: ’Het college heeft het raadsbesluit van 28 april 2020 als volgt geïnterpreteerd: naast het beëindigen van de procedure wil het college nog wel ruimte geven aan de lopende initiatieven’. 


  Het college geeft hier dus toe dat het haar interpretatie is dat het raadsbesluit ook op een andere manier kan worden geïnterpreteerd, zoals vele oppositiepartijen en de twee uitgetreden coalitieleden van mening zijn. Het gaat dus niet aan om leden van de raad er ten onrechte van te beschuldigen dat zij ingestemd hebben en te verwijten dat zij er dan de oorzaak van zijn dat het de gemeente miljoenen gaat kosten als de raad daar niet mee instemt. Ik hoop dat wethouder Groot de raad in het vervolg volledig en tijdig zal informeren over ontwikkelingen die zijn portefeuille betreffen. 

  J.G. MEIJLES 

  Lutjewinkel


  __________________________________________  1 reacties :

  Anoniem zei

  Sylvia Buczynski (PvdA) bleef hameren op het gedrochtelijke karakter van datacenters in de Wieringermeer.
  Daarin heeft mevr. Buczynski van de PvdA volkomen gelijk, de enige manier om het landschappelijk in te passen is ....ONDERGRONDS, maar dat zal de PvdA dan wel weer niet bedoelen, ze willen ook een mening hebben. Er kan van alles verzonnen worden maar het blijft een gegeven dat de hele Wieringermeer door dit college met hun datacenters om zeep geholpen wordt.
  Sjaak Vriend, natuurlijk van draaikonten partij CDA, zal zijn politieke vrienden nooit laten vallen. Hoe zijn kiezer en de rest van de bevolking er over denken zal hem een zorg zijn.

  Een reactie posten