Prof. Marion Koopmans ‘kritisch geïnterviewd’ door NU.nl. Wat wordt er nu eigenlijk gezegd. En wat niet?!

Datum:
 • maandag 28 december 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Job en Marion volharden liever in het prediken van ongefundeerde angst-rethoriek.

   

  Prof. Marion Koopmans ‘kritisch geïnterviewd’ door NU.nl. Wat wordt er nu eigenlijk gezegd. En wat niet?!

  Stefan Noordhoek
   28-12-2020

  Ik kwam terecht in een discussie over dit artikel dat door iemand op social werd gedeeld. Nu word ik inderdaad soms wat vilein als ik voor de zoveelste keer moet constateren dat mensen hun meestal nogal feitenvrije angstboodschap kritiekloos mogen verkondigen op een ‘nieuwsplatform’ als NU.nl. Maar terecht punt: dan is het aan mij om daar op inhoud de vinger op te leggen.

  Komt ie.

  De eerste volledig quote van Koopmans is er een waar ik het slechts helemaal mee eens kan zijn: “Laten we na deze crisis alsjeblieft niet teruggaan naar business as usual. We moeten echt grondiger doordenken: wat zijn de gevolgen van ons handelen? Raker kan het niet zijn, alhoewel ik wel vrees dat mijn interpretatie hiervan 180º van die Koopmans afwijkt.

  Image for post

  Koopmans acht de ‘kans dat we in 2021 opnieuw zo’n pandemie krijgen echt serieus’. Op basis waarvan vindt ze dat? Op basis van de ‘grote waarschuwingen’ Ebola en Zika. En Corona. Wow, dat is een hele indrukwekkende, wetenschappelijke en vooral buitengewoon feitelijke onderbouwing. Not.

  Image for post

  Koopmans schetst de voordelen van het ‘nu zo snel testen’ en dat er ‘inzichten zijn voor behandelingen en vaccins komt doordat we bouwen op onderzoeken naar SARS en MERS’. Zou ze daarmee bedoelen dat, bijvoorbeeld inzake die onderzoeken, alle behandelingen die 10 jaar geleden zo goed tegen SARS werkten, nu in 2020 in de behandeling tegen SARS-COV-2 vooral door onze overheden zijn uitgesloten en verboden?

  Of dat de nogal positieve werking van bijvoorbeeld een medicijn als Ivermectine (Nobelprijswinnend in 2015) in het voorkomen en genezen van Corona- en andere virusinfecties nog steeds door onze overheden wordt ontkend en tegengewerkt?

  Of zou ze daarmee de huidige ‘Casedemic’ bedoelen die op basis van de door haar zo toegejuichte PCR-tests een wereldwijde angsthype bijven voeden terwijl er vrijwel nergens meer sprake is van uitzonderlijke sterfte? Zou ze de ‘learnings’ uit de pijnlijke en totale misleidende casedemic bedoelen die we naar aanleiding van de Mexicaanse (H1N1) griep hebben gecreëerd, meegemaakt, geanalyseerd… maar er kennelijk juist niet van hebben geleerd?


  Het interview kabbelt gemoedelijk door, Job van der Plicht is het vooral roerend eens met Koopmans en legt haar geen kritische vraag of strobreed in de weg, waarschijnlijk een functie-vereiste voor iedereen die voor een ‘journalistiek’ platform als NU.nl werkt, je weet het niet.

  Samen concluderen ze op basis van de eerdere flinterdunne en ononderbouwde suggesties van Koopmans dat ‘de kans op een nieuwe pandemie dus serieus is’. Mooi. Gelukkig heeft een wetenschapper als Koopmans geen behoefte om zoiets als een ‘serieuze kans’ ook maar enigszins te kwantificeren.

  Maar het gaat verder. Job vraagt het orakel Koopmans of een virus ‘nog besmettelijker en dodelijker kan zijn dan Corona?’. Op zich al opvallend dat een journalist die de afgelopen maanden — zo mag je hopen — niet onder een steen heeft geleefd, niet zou weten wat de vrij beperkte dodelijkheid is van Corona. En wat de besmettelijkheid ervan is volgens de laatste inzichten.

  Image for post

  Om Job en Marion even te souffleren: de Infection Fatality Rate (IFR) die mondiaal de meest recente ‘best estimate’ is, bij monde van Prof. John Ioaniddis, bedraagt nu zo’n 0,15–0,20% en zo’n 0,03‐0,04% voor iedereen onder de 70 jaar. Natuurlijk zijn de cijfers lokaal uiteenlopend (vooral ten gevolge van verschillen in attributie maar ook bevolkingsopbouw, gezondheid en genetische make-up). Maar om dit, pratend over wereldwijde pandemieën, nou even losjes af te ronden op ‘rond de 1 procent’ is zelfs voor een viroloog die geen problemen heeft met zwaarwegend-conflicterende-belangen een beetje gortig.

  Voor de altijd zo prettige context en als ik toch aan het souffleren ben, hier ook ook nog even de ‘best estimate’ van de IFR van SARS-COV-2 volgens het CDC (het RIVM van de Verenigde Staten) zoals gepubliceerd op haar eigen website.


  Image for post
  Koopmans vergelijkt haar losse-pols Corona-IFR van ‘rond de 1 procent’ met een geschatte CFR van SARS van (inderdaad) zo’n 11% en rondt de CFR van MERS (zo’n 43%) royaal af op “een-derde”. Het ontgaat beiden dat hier appels met peren worden vergeleken en dat de dodelijkheid van de — eerdergenoemde en kennelijk angstaanjagend bedoelde — virussen als Ebola en Zika ergens tussen de 50 en 90% ligt. Een aantal ordegroottes groter dan de 0,15–0,2% van Corona. Alle reden om juist te relativeren en gerust te stellen in plaats van angst aan te praten, zou je zeggen. Maar onze ‘expert‘ en de journalistieke hoogvlieger van NU.nl lijken zo doortrokken van hun ‘Newspeak’ dat elk bijzonder gering risico niet gewoon geruststellend is, maar juist zeer ‘alarmerend’. Alsof de toekomst vergeleken met goed nieuws alleen nog maar veel erger zou kunnen zijn, of iets dergelijks onnavolgbaars.

  Hetzelfde geldt kennelijk voor ‘de besmettelijkheid’.

  Wederom is het voor Marion en Job genoeg om samen smullend van angst te benoemen dat een ‘nieuwe pandemie’ ook nog weleens veel besmettelijker zou kunnen uitpakken.

  Ja, zo lust ik er ook nog wel een. Relevanter zou het zijn om te bespreken dat recent wetenschappelijk onderzoek — ook al zo geruststellend — juist lijkt aan te geven dat de besmettelijkheid van Corona wederom bijzonder meevalt. Niet alleen constateerde Prof. Dr. Streeck al in juni van dit jaar dat de kans om je huisgenoot (zeg: je kind of partner bij wie je — in gezellige lockdown — op elkaars lip woont) te besmetten, slechts 43% is, en zelfs afneemt naar 18% bij huishoudens van meer dan 2 personen. Recent wetenschappelijk onderzoek (meta-analyse van 54 studies met in totaal 77.758 patiënten) wijst inmiddels uit dat ‘asymptomaten’ (mensen zonder duidelijke ‘Corona klachten’) een kans van 0,7% (0,007) hebben om andere mensen aan te steken. Of in gewone-mensen-taal: een zeer kleine kans.

  Of neem de recente studie in de British Medical Journal, die in een onderzoek onder tien miljoen asymptomatische Chinezen, precies 0 (lees: nul) gevallen kon ontdekken waarin deze het virus hadden overgedragen. Natuurlijk kan het voor een drukke NU.nl journalist teveel moeite zijn om de internationale wetenschappelijke literatuur te volgen, maar is het teveel gevraagd om toch in elk geval Jaap van Dissel hebben horen zeggen dat ‘je je kan afvragen hoe besmettelijkheid het virus nu eigenlijk is’?

  ..alle NU.nl lezers die in hun eentje met hun n̵i̵e̵t̵-̵w̵e̵r̵k̵e̵n̵d̵e̵ niet-medische mondkapje op in de auto zitten, de hond uitlaten of schielijk achteruit deinzen als een medemens in hun imaginaire ‘safe space geachte’ cirkel met een straal van 1,5 meter dreigen te komen…

  Maar, in tegenstelling tot het delen van deze informatie met alle NU.nl lezers die in hun eentje met hun n̵i̵e̵t̵-̵w̵e̵r̵k̵e̵n̵d̵e̵ niet-medische mondkapje op in de auto zitten, de hond uitlaten of schielijk achteruit deinzen als een medemens het waagt om in hun imaginaire ‘safe space’ geachte cirkel met een straal van 1,5 meter te komen en zo het leven van miljoenen Nederlanders een stuk leefbaarder en realistischer te maken, volharden Job en Marion liever in het prediken van ongefundeerde angst-rethoriek.

  Image for post

  Job stelt gretig vast dat ‘veel mensen in Nederland nu boos naar China wijzen, omdat ze daar vleermuizen zouden eten’ en vraagt hoe Marion dit ziet. Gelukkig vindt Koopmans dit ook te simpel. Helaas weer om voor mij vrij onbegrijpelijke redenen.

  Geen woord namelijk over dat het Coronavirus niet daar in Wuhan, laat staan op ‘de dierenmarkt’ ontstond. Geen zin over de inmiddels vrij evidente wetenschap dat SARS-COV-2 tijdens ‘Wuhan’ al lang en breed endemisch was en o.a. vastgesteld is in samples van rioolwater uit Barcelona in maart 2019. Lang vóórdat opeens overal ter wereld miljoenen Corona tests-kits werden verkocht, ingezet door trouwe GGD’s en er een ‘uitbraak’ van Corona kon worden geconstateerd.

  Tests die overigens voor 70% werden gebaseerd op de wetenschappelijke paper van Prof. Drosten die daarvoor bij de publicist Eurosurveillance op miraculeuze wijze binnen 1 dag peer-review regelde nog 1 dag later gepubliceerd werd. Een paper die — hoe saillant — mede werd ondertekend door deze zelfde Prof. M. Koopmans. Een paper, die recent door 21 internationale en vooraanstaande wetenschappers in een retraction paper volledig werd gedeconstrueerd en in 10 vernietigende punten de facto werd verwezen naar de wetenschappelijke prullenbak (waarbij de retraction paper overigens door hetzelfde Eurosurveillance nu al ruim 1,5 maand onder behandeling is en een inhoudelijke reactie of retractie waarschijnlijk nog veel langer op zich zal laten wachten). Een paper die, naast alle commerciële en conflicterende belangen die als een stinkende deken om (iedereen rondom) Prof. Drosten heen hangen, dus vooral de basis vormde voor de wereldwijde inzet van PCR-tests die tot precies dezelfde irreële casedemic leidde als tijdens de Mexicaanse Griep in 2008–2009.

  Een basis die dezelfde Koopmans overigens onlangs op camera aan (de eveneens vrijwel altijd kritiekloze) Thijs van de Brink opgewekt ontkende en waarin ze — net als Prof. van Dissel van het RIVM — toegaf dat een positieve PCR-test op zich niets zegt over besmettelijkheid, besmet zijn, ziek zijn, ziek geweest zijn of ziek worden. Geen vraag van Job hierover. Geen opmerking van Marion.

  Nee, niets van dat alles. Helder observerend ziet Koopmans daarentegen dat ‘het in Afrika en Azië hard gaat’, maar wederom ontbreekt hiervoor elke onderbouwing.

  Het feit dat juist in Azië Corona vaak vrijwel geen oversterfte veroorzaakt en dat dit nogal opvallend samenvalt met het in grote mate ontbreken van een zeer belangrijke co-morbiditeit onder de ouderen in Azië, namelijk overgewicht, is haar kennelijk ontgaan. Of interesseert haar niet.

  Beiden even triest als veelzeggend.

  Gelukkig komen Job en Marion dan toch eindelijk tot de kern. ‘De wereld komt er anders uit te zien’.

  Het eigenlijke probleem is ‘ongebreidelde groei waar wilde natuur voor moet wijken’, met ‘nieuwe contacten tussen wilde dieren en mensen, waarmee het risico wordt vergroot’. Okay, op basis waarvan concludeert professor Koopmans dit? Geen vraag, geen onderbouwing, slechts een gratuite uiting van wensdenken en de oorverdovende stilte van interviewer Job.

  Image for post

  De riedel aan ononderbouwde en vooral ook onjuiste stellingen over het ‘verspreiden van virussen middels vliegbewegingen’ en over ‘extremere weersomstandigheden door klimaatverandering’ gaat nog even door. Altijd fijn als een expert op haar expertise grondig aan de tand wordt gevoeld door een kritisch journalist…

  Wederom blijkt Koopmans meer een pleitbezorger te zijn van een soort ‘reset’ waarin ‘de mensen een stap terug moeten doen om de klimaat- en gezondheidsagenda samen op te laten trekken’ dan een onafhankelijk, betrouwbaar en feitelijke wetenschapper.

  Image for post

  Ik denk dat Klaus Schwab — oprichter van het World Economic Forum (dat o.a. in 2018 het International Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) oprichtte, waarvan ons RIVM per 7 december 2020 trots ‘kennispartner’ werd) en bedenker van het concept ‘The Great Reset’ — zich gelukkig mag prijzen met zowel de interviewer als de geinterviewde. Zoveel ongefundeerde bangmakerij onder een sappig sausje ‘wetenschap’ en ‘journalistiek’ met als subtiele ‘Endlösung’: een stapje terug om onze gezondheid en ons klimaat te redden, kan je je bijna niet wensen.

  Wat zijn eigenlijk de gevolgen van ons handelen?”, is een vraag waarvan Koopmans vind dat die grondiger doordacht zou moeten worden. Zou het ook voor haarzelf opgaan?

  Het interview krijgt ten slotte een bijna on-NU-punt-nl-achtige filosofische lading. “Wat zijn eigenlijk de gevolgen van ons handelen?”, is een vraag waarvan Koopmans vindt dat die grondiger doordacht zou moeten worden. Mooi. Wederom. Maar zou het ook voor haarzelf opgaan? Wat zouden de gevolgen van haar feitenvrij angstzaaierij, haar meewerken aan blinde paniek bij media, bij overheden en bij miljoenen Nederlanders voor gevolgen hebben? Wat zouden haar conflicterende belangen bij de Corman-Drosten paper voor gevolgen hebben? Wat zouden haar vrij onverbloemde aanbevelingen voor een Great Reset (lees: een nogal dystopische totalitaire en globalistische samenleving onder een sausje van veiligheid en klimaat) voor gevolgen hebben?

  Zou Prof. Koopmans kinderen hebben, vraag je je af?  0 reacties :

  Een reactie posten