'Radicale verandering Nederland voedselparadijs nu aanjagen'. Een gesprek met Barbara Baarsma

Datum:
 • zondag 29 november 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Ad Verbrugge in gesprek met directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar toegepaste economie Barbara Baarsma. “Ik hoop dat de coronacrisis ons lessen leert.”  27-11-2020


  Baarsma doet als hoogleraar al jaren onderzoek naar voedselketens en waar de macht ligt binnen die ketens. Recent verscheen van haar hand het boek ‘Nederland voedselparadijs’. Daarin beschrijft zij welke transformatie richting kringlooplandbouw ons land de komende jaren kan en moet ondergaan. Dat begint met de constatering dat Nederland de een na grootste landbouwexporteur ter wereld is. Baarsma: “Dat is enerzijds een prestatie van jewelste, maar anderzijds heeft het averechtse effecten in onze milieugebruiksruimte.” De manier waarop er nu voedsel wordt geproduceerd is, inderdaad, niet duurzaam.

  In dit gesprek vertelt Baarsma over haar ideeën en voorstellen. Ze benadrukt dat er op dit moment voor boeren geen goed verdienmodel van verduurzaming bestaat. Ze hebben nauwelijks invloed op de prijs van hun producten op de wereldmarkt, waardoor duurzaam produceren vooral veel kost. “Daardoor dacht ik: hoe komen we dan ooit tot de transitie die nu voorligt naar de kringlooplandbouw?” Bovendien is boeren jarenlang voorgehouden dat efficiënter, ondernemender en meer globaal beter is. “We hebben de hele tijd gevraagd of ze hun ondernemerschap, handelsgeest en vernuft willen inzetten, en nu vragen wij ineens – en een deel voelt dat we dat doen met een moreel vingertje, en die valt echt verkeerd – om het heel anders te doen.” Het is met andere woorden niet enkel een probleem van boeren, maar van de hele maatschappij. Baarsma pleit voor een betere balans tussen grote, mondiale en de kleine ketens. Dat kan hier ook: “Wij leven in een voedselparadijs, met vers, gevarieerd eten dichtbij.” Ze pleit voor ondersteuning van duurzame boeren, het belasten van uitstoot en het beprijzen van de kilometers die voedsel aflegt. “Je moet de prikkels zo vormgeven dat dat wat waarde heeft zorgvuldig wordt behandeld.” Nederland moet meer inzetten op hoogwaardige producten. Al deze zaken vragen om een integraal landbouwbeleid, waarbij de boeren perspectief wordt geboden, consumenten meer moeten gaan betalen voor kwaliteit en de politiek over de departementen heen met een visie komt. “Ik hoop dat de coronacrisis ons die lessen leert.” -- 1:17 Wie ben jij en in welke hoedanigheid hebben we dit gesprek? 5:03 Hoe kijk jij naar de voedselproblematiek en de positie van Nederland daarin? 12:27 De drie fasen in de ontwikkeling van de landbouw in Nederland 14:25 “Als de boer de mogelijkheid wil geven om de transitie te maken, moet er een verdienmodel onder liggen” 17:49 Wat is de verhouding tussen wat wij exporteren en importeren? 22:50 Jij pleit dus ook voor een herziening van de marktruimte? 25:41 Wat betekenen jouw ideeën voor vrijhandel? Dit moet je eigenlijk als Europa gezamenlijk doen? 26:56 Er is vast weerstand bij boeren, maar ook wel begrip dat het anders moet, toch? 33:30 Wat is er in jouw ogen nodig om de politieke impasse en polarisatie te doorbreken? 38:09 Over de trend van meer lokaal voedsel produceren en consumeren 45:52 Hoe zie jij de rol van Rabobank in deze transitie en in het nemen van de pijn? 49:52 Wat als mensen zeggen: we hebben in de coronacrisis al zoveel geld uitgegeven, die korte ketens komen over tien jaar wel weer? 53:58 Zie je ook dat men hier binnen de grotere partijen warm voor begint te lopen? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld

  0 reacties :

  Een reactie posten