Minder banen in Helderse haven

Datum:
 • woensdag 25 november 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER Het gaat niet goed met de werkgelegenheid in de Helderse haven. De onlangs gepubliceerde Havenmonitor geeft aan dat er minder mensen een baan vinden aan en op het water. 

  Arie Booy 25-11-2020

  De Havenmonitor toont aan dat Port of Den Helder een belangrijke economische motor is, met uitstraling naar de rest van de Noordkop. De haven genereert veel werk buiten Den Helder. De staatjes met Helderse cijfers over 2018 en 2019 vertellen ook een ander verhaal. Zo waren twee jaar geleden nog 500 mensen in de haven aan het werk voor het vervoer van goederen, opslag en overslag. In 2019 was dit aantal gezakt tot 460. 

  Verdwenen 

  Werkten er in 2018 in de sector industrie en groothandel 960 mensen. Vorig jaar was dat aantal gezakt tot 950. De werkgelegenheidscategorie ’overig, zakelijk en niet zakelijke dienstverlening, zeevaart’ vormde twee jaar geleden de grootste met 1400 banen. In 2019 bleken 40 banen verdwenen en resteerden er 1360. 

  Bronnen in het havengebied melden dat de negatieve trend zich dit jaar doorzet. Gezien de lage olieprijs, die altijd effect heeft op de offshore bedrijvigheid waar de Helderse haven van leeft, is het niet vreemd dat het aantal banen slinkt. Daar komt het effect van de pandemie nog eens boven op. 

  Opvallend is dat het aantal bedrijven in het havengebied juist toegenomen is. Een verklaring kan zijn dat werknemers als zzp’er zijn verder gegaan. Waren in het werkgebied van Port of Den Helder twee jaar geleden 215 ondernemingen actief; in 2019 was dit cijfer 235. Volgens de samenstellers van de Havenmonitor is de economische betekenis van de Noordelijke zeehavens (o.a. Den Helder) relatief constant. In de Groninger en Harlinger havens was wel sprake van een lichte stijging van het aantal werknemers.

  Opvallend is dat het aantal bedrijven in het havengbied juist toeneemt

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten