Lagere lasten door al die datacenters? Puur populisme van de wethouder, vindt Red de Wieringermeer. ’De polder gaat kapot. Niet alles is in geld uit te drukken’

Datum:
 • dinsdag 17 november 2020
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Wethouder Groot zou eens goed naar zich zelf moeten kijken, in plaats van de kritiek op de vele datacenters af te doen als populistische verhaaltjes. Dat stelt de Werkgroep Red de Wieringermeer in een ingezonden opiniestuk.


  16-11-2020

   Marco Lont en René Roessingh (namens Werkgroep Red de Wieringermeer)

  Graag willen wij reageren op het vraaggesprek met de wethouder dat vorige week in deze krant stond.

  De krant begint met de vraag: Waarom doet de kritiek op de vestiging van de datacenters in de Wieringermeer zo zeer?

  Wij vinden het heel jammer dat de wethouder de vele berichten van verontruste burgers en deskundigen afdoet als populistische verhaaltjes.

  Dat doet geen recht aan de vele kritische vragen, afgewogen meningen en discussies waarop het college tot nu toe geen overtuigende antwoorden heeft kunnen geven. In plaats van de schuld bij een ander te leggen zou het college eens kritisch naar zich zelf moeten kijken.

  Indringend verzoek

  Eerst na een indringend verzoek van een groep verontruste burgers is er duidelijke informatie op de gemeentelijke site geplaatst over het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport, zelfs verduidelijkt met een kaartje.

  Wel een kanttekening. De overige plannen die het college daar in petto heeft (nog eens drie datacenters in een later stadium), zijn in eerste instantie niet genoemd.

  De afgelopen twee jaren is er heel veel te doen geweest over het Concept Gebiedsplan Wieringermeer met daarin Agriport++. De bevolking heeft zich massaal verzet en dat laten weten door het insturen van vele Zienswijzen. De participatie in de voorfase was klaarblijkelijk niet optimaal.

  Groot succes

  De raad en het college hebben toen besloten ’ronde tafel bijeenkomsten’ te houden. Deze waren een groot succes voor de Zienswijze indieners. De uitkomsten hiervan waren, kort samengevat: geen verdere uitbreiding van het huidige Agriport.

  Het college heeft daarna besloten alles stop te zetten en een nieuwe Omgevingsvisie op te starten waarbij de bevolking vanaf het begin wordt geraadpleegd.

  En even later heeft zelfs de raad unaniem een dubbele motie aangenomen waarin werd gesproken over de ruimtelijke schandvlek Agriport in het landschap en deze alsnog beter in te passen. Tevens is de wens uitgesproken zoiets nooit meer toe te staan.

  Frustratie

  Vandaar nu onze boosheid en ook frustratie bij het weer opstarten van een nieuw bestemmingsplan plan onder het mom van ’het valt onder de lopende zaken’. Zijn er soms al toezeggingen gedaan? Gelukkig constateren we die boosheid en frustratie niet alleen bij ons zelf en vele burgers maar ook bij de leden van de gemeenteraad.

  Het onbegrip wordt nog eens extra gevoed door het interview van de heer Groot in de krant waarin hij vertelt over de goede financiële situatie waarin de gemeente verkeert, dit dankzij de opbrengsten uit Agriport.

  In de spiegel

  In plaats van een maatschappelijke discussie te voeren over alle opgeworpen vragen doet de wethouder uitspraken die er bij menigeen ingaan als koek. Lastenverlaging. De wethouder sprak over populisme. Onze raad aan de geachte wethouder: kijk eens aandachtig in de spiegel.

  Ons bekruipt het gevoel dat het college met dit soort argumenten de aandacht afleidt van andere belangrijke waarden in het leven. Niet alles is in geld uit te drukken. Het doel heiligt niet de datacenters. Alles van waarde is weerloos (Lucebert) en dat geldt ook voor onze waardevolle ruimte/omgeving.

  Kortom, er is op dit moment geen enkele reden en ook draagvlak om het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport (B1) goedkeuring te geven. De grenzen liggen nu vast zoals is afgesproken bij de stopzetting van het Concept Gebiedsplan Wieringermeer.

  Op de inhoud

  Eerst moet alle aandacht naar een nieuwe Omgevingsvisie waar een brede maatschappelijke discussie onderdeel van uit moet maken en die op inhoud moet worden gevoerd.

  Deze discussie staat overigens in de nieuwe Omgevingswet centraal. En er zijn nog veel meer vraagtekens te zetten bij alle voorstellen uit het Ontwerp Bestemmingsplan Agriport. Er worden vele prachtige beelden geschetst waarvan de inhoudelijke onderbouwing onvoldoende tot soms misleidend kan worden genoemd. We mogen van het college alles kiezen, als het maar datacenters zijn.

  Lees ook:

  De coalitie wankelt in Hollands Kroon. Raadsleden van grootste partij (Senioren) teruggefloten door eigen wethouder omdat ze kritisch zijn op datacenters en dat zint ze niet

  Arjen Lubach maakt gehakt van het vol zetten van de Wieringermeer met datacenters en windmolens


  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Van het huidige College in Hollands Kroon is geen eerlijkheid te verwachten.
  Ze bedonderen de burgers wanneer het maar mogelijk is, zolang het hun maar te pas komt.

  Anoniem zei

  Je ziet het bij steeds meer politici terug: niet op de inhoud ingaan, mensen die een andere mening hebben op inhoud framen als populisten. Ik vraag mij af of het college van Hollands Kroon "gekocht" is door multinationals die om de omgeving tevreden te stellen aan nette omkoping doen door wat centen uit te delen aan verenigingen, stichtingen, etc. Deze multinationals betalen niets tot weinig aan belasting ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf. Ondertussen is de landschappelijke waarde drastisch gedaald door het windmolenpark Wieringermeer dat de gehele kop van Noord Holland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar vervuilt qua aangezicht. Een windmolenpark dat via misleiding van de publieke opinie, stroom voor honderdduizenden huishoudens tot stand is gekomen terwijl er in de praktijk aan nul huishoudens wordt geleverd omdat alle stroom aan datacenters geleverd wordt. Is Hollands Kroon een voorbeeld gemeente geworden waar de inwoners en de raad buitenspel staan? Het heeft er alle schijn van als je de feiten op een rijtje zet vanaf het ontstaan van deze gemeente.....

  Een reactie posten