’Dit is niet wat we afgesproken hebben’, buurgemeenten vinden ontwikkelingen in de Wieringermeer ’niet passend en ongewenst’

Datum:
 • donderdag 26 november 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  De regio Westfriesland fluit Hollands Kroon terug waar het de uitbreiding van Agriport in de Wieringermeer betreft. In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is de boodschap naar de buren heel duidelijk: ho even, dit is niet wat we afgesproken hebben.


  Lydia Jasper 26-11-2020

  De ontwikkelingen in de Wieringermeer zorgen voor - politieke - beroering. Reden waarom op dinsdag 1 december om half negen een extra raadsvergadering is ingepland met als onderwerp de vestiging van datacenters. De gemeenteraad van Hollands Kroon wil meer helderheid van het college.

  En nu ageren dus ook de zeven Westfriese gemeenten donderdag 26 november via een zienswijze. Al eerder dit jaar konden die zich niet vinden in het Gebiedsplan Wieringermeer, waar aldus hen ook geen overleg met de buren aan vooraf ging. In april werd dat conceptplan overigens door de raad van Hollands Kroon afgeschoten.

  Communiceren

  Volgens portefeuillehouder en wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik deed wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon zo’n half jaar geleden zijn zegje in West-Friesland. Nadat het traject was gestaakt. „Wanneer er voortaan ontwikkelingen zouden zijn, dan zou hij dat vroegtijdig communiceren. Dat is dus nu weer niet gebeurd. Had het nou overlegd.”

  Het ontwerpbestemmingsplan is aldus West-Friesland niet rijp voor besluitvorming en eerst moet er bovenregionaal overleg plaatsvinden. „De huidige volgorde is gewoon heel ongelukkig”, aldus Van Langen.

  Dit bestemmingsplan is in strijd met de nu geldende Omgevingsverordening NH2020’ staat in de zienswijze.

  Een plan van deze omvang heeft effect op de wijde omgeving. Dat had gelet op de omvang en de mogelijke gevolgen voor aangrenzende regio’s wel gemoeten. De ruimtelijke effecten zijn ’onvoldoende in kaart gebracht’.

  Concurrentie

  ’Met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik en de concurrentie met andere bedrijventerreinen, ook bovenregionaal, achten wij dit niet passend en ongewenst en is een ladderonderbouwing vereist’.

  Het ontwerpbestemmingsplan maakt zo’n zestig hectare aan grootschalige datacentra mogelijk. „Er verrijzen nogal wat datacenters”, aldus Van Langen. „Ook daar valt nog wel wat over te zeggen.”

  In de zienswijze stelt West-Friesland dat buiten de vragen over nut en noodzaak van de datacenters - evenals de gevolgen voor de energietransitie - er een goede, ruimtelijke ordening een vereiste is voor ’een vitaal en goed economisch functionerend Noord-Holland Noord’.

  Kantoorruimte

  Het plan geeft ook de mogelijkheid een groot areaal aan kantoorruimte te realiseren. ’Vanwege de locatie in het landelijk gebied en zonder OV-knooppunt roept dat vragen op. De recente provinciale behoefteraming bedrijventerreinen laat bovendien zien dat er in NHN tot 2030 meer dan voldoende kantoorruimte aanwezig is’.

  Huisvesting

  Ook is het niet duidelijk hoeveel werkgelegenheid het bedrijventerrein gaat genereren en welke effecten dit heeft op de omgeving. Volgens Van Langen zoeken nu al veel werknemers huisvesting in buurgemeenten als Medemblik.

  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  Er verandert helemaal niets, alle 6! datacenters zullen er gewoon komen in 2021 en de jaren er na. Deze raadsvergaderingen zijn alleen maar voor de buhne. De gemeente heeft van alles toegezegd aan Microsoft en Google en kunnen niet meer terug onder het beding van zware boeteclausules. Veel raadsleden hebben inmiddels spijt dat ze ooit hebben getekend, onder valse voorwendselen, o.a. het (dus niet) terug leveren van warmte aan de kassen zoals was beloofd en (toch geen) groene stroom leveren aan 370000 huishoudens maar alle opgewekte stroom (door die met 600 miljoen Euro gesubsidieerde 100 stuks 200 meter hoge windmolens), aan de datacenters leveren. Bovendien heeft het niet de beloofde werkgelegenheid opgeleverd, waarvan van te voren een zeer rooskleurig beeld was geschetst.

  Een reactie posten