Zestig burgers vragen de gemeenteraad van Den Helder om een formeel besluit te nemen over een stadhuis op Willemsoord

Datum:
 • woensdag 21 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De gemeenteraad moet een specifiek besluit nemen over de beoogde locatie van het stadhuis op Willemsoord. Dat vindt erfgoedstichting SBCE. Namens zestig ondertekenaars vraagt de stichting de burgemeester om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten.  Paul Schaap, voorzitter van de SBCE verwijst naar het besluit dat de gemeenteraad op 25 februari 2019 heeft genomen. ,,De gemeente zegt dat het slechts ging om het beschikbaar stellen van een investeringskrediet. Het besluit is bestuursrechtelijk kennelijk zo genoemd om bezwaar en beroep door belanghebbenden daartegen onmogelijk te maken. Dat getuigt volgens ons van een fundamenteel ondemocratische houding.’’

  Uitvoerende handelingen

  ,,Wij constateren dat het college sinds 25 februari 2019 verschillende uitvoerende handelingen heeft verricht of heeft laten verrichten in het kader van de realisatie van een stadskantoor op Willemsoord. Het programma van eisen is vastgesteld, er zijn twee architectenbureaus geselecteerd om het stadhuis te ontwerpen, Zeestad is benoemd tot projectontwikkelaar. Ook is een stadhuiskrant uitgegeven met een concrete tijdsplanning. Onlangs is bodemonderzoek verricht op de plekken waar het stadhuis moet komen, de gebouwen 66 en 72.’’

  In strijd

  De ondertekenaars van het burgerinitiatiefvoorstel vinden dat deze uitvoerende handelingen in strijd zijn met de Grondwet. Schaap: ,,Het college geeft immers uitvoering aan een raadsbesluit waarvan het zelf heeft verklaard dat het niet is genomen. De beslissing over de locatie van het stadskantoor is als autonome bevoegdheid van de gemeente echter voorbehouden aan de raad.’’

  SBCE vraagt de gemeenteraad daarom om alsnog een formeel besluit te nemen over de locatie van het Helderse stadhuis.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten