‘Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’

Datum:
 • zaterdag 31 oktober 2020
 • in
 • Categorie:
 • ‘Mortaliteit Covid patiënten behandeld met remdesevir juist HOGER’ – ‘Producent Gilead heeft duister bioterroristisch verleden’

  ———————————————————————————


  30-10-2020


  Remdesevir, het dure experimentele antivirale middel dat in Nederland door het RIVM aan ziekenhuizen wordt geleverd voor de behandeling van veronderstelde Covid-19 patiënten, blijkt volgens een het enige wetenschappelijke onderzoek naar dit medicijn totaal niet te werken. Sterker nog: de mortaliteit onder patiënten die het middel krijgen, is juist hoger. Bovendien bewezen de onderzoekers per ongeluk dat het HCQ-(zink)-azitromycine protocol wèl werkt, en – zoals over de hele wereld al maanden bewezen is – zelfs zeer succesvol is.

  Tot op de dag van vandaag is er maar één studie geweest naar remdesevir, het dure experimentele medicijn waar de medische autoriteiten in zowel de VS (dr. Anthony Fauci) als Nederland (RIVM) de voorkeur aan geven boven het vele malen goedkopere hydroxychloroquine (HCQ). Bij nadere bestudering blijkt dat deze ene studie NIET bewijst dat remdesevir werkt. Integendeel: Remdesivir is feitelijk waardeloos bij het onderdrukken van Covid symptomen. HCQ blijkt dat vele malen beter te doen.

  Mortaliteit patiënten die remdesevir kregen juist HOGER

  Het definitieve onderzoek naar remdesevir werd op 8 oktober gepubliceerd. Minstens 35 patiënten die eraan deelnamen hadden HCQ gekregen. Die hadden daar bijna allemaal veel baat bij, in tegenstelling tot degenen die remdesevir kregen. ‘Niets in deze studie ondersteunt de hypothese dat remdesevir een effectief antiviraal middel voor SARS-CoV-2 is,’ schrijft Leo Goldstein. ‘De data in het eindrapport suggereren dat hydroxychloroquine, en niet remdesevir, de belangrijkste positieve factor voor de patiënten in dit onderzoek was.’

  Erger nog, tijdens het onderzoek bleek dat de patiënten die geen HCQ, maar remdesevir hadden gekregen, het aantoonbaar slechter deden. ‘De eigen cijfers van deze studie laten een verband zien tussen RDV (remdesevir) en toegenomen mortaliteit onder de ernstigste patiënten,’ legt Goldstein uit. ‘Het is (daarom) ook mogelijk te concluderen dat RDV net zo schadelijk is voor de meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten.’

  Complotdenkers zouden kunnen zeggen dat remdesevir opzettelijk wordt voorgeschreven om het zeer lage aantal Covid-19 doden weer wat op te vijzelen, maar zover zouden wij niet durven gaan. Wij houden het vooralsnog op een even kil als schandalig winstmodel met een onbewezen medicijn, over de rug van vele zieke mensen, waarvan een onbekend aantal dat zelfs met de dood lijken te moeten bekopen.

  Onwelgevallige uitkomst onderzoek achteraf gewijzigd

  De studie voldeed verder niet aan de ‘gouden standaard’ van wetenschappelijk onderzoek. Zo werd er geen dubbelblinde test uitgevoerd, hoewel dit wel werd beweerd. Ook werd het vastgelegde protocol tijdens het onderzoek meerdere malen gewijzigd, net als de hoofdconclusie. Die werd achteraf gewijzigd omdat de uitkomst – namelijk dat RDV dus niet werkt – niet was wat de researchers hadden gehoopt. Behalve een wetenschappelijke doodzonde zou dit tevens neerkomen op regelrechte fraude.

  ‘De gemeten resultaten waren subjectief en niet betrouwbaar,’ concludeert Goldstein dan ook. De studie ‘was besmet met belangenverstrengelingen, wat werd versterkt door de NIAID (National Institute of Allergy and Infectuous Diseases) en Gilead (de fabrikant) invloed te geven op de ziekenhuizen en artsen die de patiënten behandelen.’

  Dubieuze rol in vorige fake-pandemie (2009)

  Gezien de dubieuze reputatie van Gilead zou dat niemand moeten verbazen. Gilead was een van de belangrijke spelers in de vaccinlobby die in 2009, in samenwerking met de WHO, de vorige fake-pandemie promootten (Mexicaanse griep (H1N1)).

  Comités ontdekten achteraf dat de cijfers en statistieken doelbewust waren vervalst, hoogstwaarschijnlijk om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen. In 2020 wordt hetzelfde kunstje op nog veel grotere schaal herhaald met het SARS-CoV-2 virus. (3)

  ‘Duister bioterroristisch verleden’

  Volgens het onafhankelijke ‘Journal on Geopolitics & International Relations’ Great Game India heeft Gilead zoveel macht, dat het bedrijf het Pentagon zover kreeg om een fabriek van concurrent Al-Shifa in Soedan te bombarderen, onder het mom van de beschuldiging van ‘het produceren van chemische wapens voor Al-Qaeda’.

  De voormalige Georgische minister van Staatsveiligheid, Igor Giorgadze, zette in september 2018 een enorm aantal documenten online over een laboratorium bij de hoofdstad Tbilisi, waar Gilead voor het Pentagon – onder dekmantel van ‘klinische medische testen’ met het middel Sovaldi (voor de behandeling van Hepatitis C) – bezig zou zijn geweest met een illegaal militair biowapen research programma, zo constateerde het Russische ministerie van Defensie na bestudering van de circa 100.000 pagina’s. In december 2015 zouden daardoor 24 proefpersonen zijn omgekomen. De ‘klinische testen’ ging echter gewoon door, waardoor er nog eens 49 mensen overleden.

  Sovaldi bleek – in een cocktail met twee andere medicijnen – een flinke klapper voor Gilead te zijn: één behandeling van 12 weken levert het bedrijf bijna $ 95.000,- op. De Harvoni combinatiepil, die in 2014 in de VS werd goedgekeurd voor de behandeling van hepatitis-C (waar 70% van de 3,2 miljoen mensen met deze ernstige leverziekte in de VS aan lijdt), kost per stuk $ 1,125.

  ‘Gilead betaalde minstens 3 researchers remdesivir-studie’

  Het lijkt daarom nauwelijks overdreven als Mike ‘Natural Adams’ schrijft dat Gilead – onderdeel van de Vanguard groep, die grotendeels wordt ‘beheerd’ door de Rothschilds – ‘een terroristische organisatie schijnt te zijn, die samenzweert met de Deep State om afschuwelijke misdaden tegen de mensheid te plegen. Het verklaart tevens waren minstens drie van de onderzoekers van de (remdesevir) studie direct van Gilead (financiële) bijdragen en/of persoonlijke betalingen kregen, en dit simpelweg vergaten te rapporteren als potentiële belangenverstrengeling.’ (1)

  De kans dat de mainstream media hier ooit over schrijven, is vrijwel nul. ‘Daarom moet u dit nieuws zelf met uw vrienden en familie delen,’ vindt Adams. ‘We moeten de waarheid zoveel mogelijk verspreiden, want hoe sneller we dat doen, des te sneller zal dit pandemie-kaartenhuis in elkaar storten.’

   

  Xander


  (1) Natural News (+ afbeelding – social media art)
  (2) Great Game India

  (3) Natural News 

  0 reacties :

  Een reactie posten