Forum voor Democratie stelt vragen over Wieringermeer

Datum:
 • donderdag 15 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Haarlem - Vragen van de heer E.W.J. Jensen (Forum voor Democratie) over Datacenters in Noord-Holland 


  15-10-2020

   

  Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

  INLEIDING VRAGEN 

  Op 12 oktober besteedde Arjen Lubach in zijn televisieshow op de NPO aandacht aan de komst van diverse datacenters in Nederland en onze provincie. Als gevolg daarvan moet veel extra groene stroom worden opgewekt. Dit leidde tot de opening van het grootste windmolenpark van Nederland in de Wieringermeer. Met deze windturbines (82) zou de eigenaar van het park (Vattenfall) omgerekend net zoveel stroom leveren als nodig is om 370.000 huishoudens van stroom te voorzien. Echter gaat alle opgewekte energie naar de datacenters omdat Microsoft al in een vroeg stadium alle stroom had opgekocht. Deze stroom wordt ook nog eens sterk gesubsidieerd. Het zou gaan om maximaal 660 miljoen euro in totaal. Een forse investering. De vraag rijst waarom wij in Nederland willen meewerken aan de komst van datacenters en ze ook nog eens van groene stroom willen voorzien. Het creëert nauwelijks werkgelegenheid, de restwarmte wordt niet gebruikt en ook dragen deze bedrijven nauwelijks belasting af. Het lijkt er sterk op dat noch de lokale bevolking, noch Noord-Holland, noch Nederland op een manier baat heeft bij dit grootste windmolenpark in de Wieringermeer en het binnenhalen van datacenters. 


  VRAGEN 

  Vraag 1: Heeft GS de aflevering van Zondag met Lubach gezien? 2020 108 

  Vraag 2: Zo ja, wat vond GS van deze aflevering? 

  Vraag 3: Welke rol heeft Noord-Holland gespeeld bij het binnenhalen van het betreffende Microsoft datacenter? 

  Vraag 4: Wat vindt GS van het feit dat er op deze schaal datacenters zijn gebouwd en/of worden gebouwd in Noord-Holland? 

  Vraag 5: Wat vindt GS van het feit dat alle opgewekte energie van het windmolenpark van Vattenfall wordt gebruikt voor het betreffende datacenter? 

  Vraag 6: Wat vindt GS van het feit dat de lokale bevolking op geen enkele manier baat heeft bij dit windmolenpark? 

  Vraag 7: Is GS een voorstander van het binnenhalen van nog meer datacenters en waarom? 

  Vraag 8: Welke voordelen ziet GS bij het binnenhalen van datacenters? 

  Vraag 9: Welke nadelen ziet GS bij het binnenhalen van datacenters? 

  Vraag 10: Vindt GS dat de nadelen opwegen tegen de voordelen? 

  Vraag 11: Voor hoeveel werkgelegenheid zorgt het datacenter in de Wieringermeer volgens GS? 

  Vraag 12: Klopt het dat de restwarmte uit het datacenter niet circulair wordt gebruikt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke manier en op welke schaal? 

  Vraag 13: Als we het hele financiële aspect weglaten (we hebben immers geconcludeerd dat het weinig extra banen oplevert, de winst van de stroom naar Vattenfall gaat en het beetje welvaart dat het eventueel nog oplevert teniet wordt gedaan door de 2020 108 subsidie die er op windturbines is), wat is dan nog de belangrijkste factor volgens GS om zo’n datacenter naar Nederland te halen dan wel Noord-Holland? 

  Vraag 14: Ziet de provincie naast wind- en zonneparken andere energiebronnen als mogelijkheid, gezien de continue vraag van datacentra, en de onregelmatige toevoer van elektriciteit daartegenover van hernieuwbare energie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u daarvoor een realistische studie ter onderbouwing? 


  Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden


  0 reacties :

  Een reactie posten