Wybren van Haga roept op: onderteken deze petitie om terug te gaan naar normaal

Datum:
 • vrijdag 25 september 2020
 • in
 • Categorie:
 •  Wybren Van Haga roept zijn Twitter-volgers op om in actie te komen. Hoe? Door een petitie te ondertekenen die pleit voor het terugkeren naar het oude ‘normaal’ van voor de coronacrisis. Op moment van schrijven hebben 789 mensen hun digitale handtekening gezet. Van Haga hoopt dus dat dit er aan het eind van de dag significant meer zijn.

  Michael van der Galien 25-9-2020

  De samenvatting van de petitie leest als volgt:

  Deze petitie is geschreven met respect voor een ieder die getroffen is door COVID-19, overleden door het coronavirus (SARS-CoV-2), haar nabestaanden en met respect voor al het corona zorgpersoneel, dat onder overbelastende omstandigheden dit jaar hun uiterste inzet hebben gegeven.

  De volgende conclusies en eisen kunnen als schokkend worden ervaren, dat begrijpen wij zeer goed. In de gehele petitie nemen wij een ieder stap voor stap mee, in hopelijk begrijpelijke taal, hoe wij tot onderstaande punten zijn gekomen.

  • Het doel van de bestrijding van COVID-19 (Corona) is het beschermen van de kwetsbaren en het kunnen bieden van zorg aan iedereen, ook wij ondersteunen dit doel;
  • De PCR-testen (dit zijn de “corona testen” uit de teststraten) zijn ingezet als middel om in een vroeg stadium te kunnen signaleren of het hierboven genoemde doel in gevaar kan komen;
  • De PCR-testen (corona testen) hebben echter al sinds juni helemaal geen voorspellende waarde meer in het bereiken van het uiteindelijke doel, namelijk het beschermen van de kwetsbaren en het doel om zorg te kunnen blijven bieden aan iedereen;
  • In deze petitie leggen wij stap voor stap uit, waarom de PCR-test (corona test) niet geschikt is voor het massale testbeleid van de overheid;
  • De PCR-test (corona test) kan simpelweg geen besmettingen aantonen, maar de overheid blijft positieve test uitslagen steevast besmettingen noemen;
  • Het huidige testbeleid moet daarom in de huidige vorm dan ook per direct worden gestopt;
  • Sinds mei 2020 is het doel al bereikt. Het doel om kwetsbaren te beschermen en het kunnen bieden van zorg aan iedereen;
  • Sinds mei 2020 is de pandemie (epidemie) in Nederland feitelijk voorbij;
  • Ook al nemen de ziekenhuis- en ic-opnames nu toe, waarbij zeer te bediscussiëren valt of dit een uitbraak betreft zoals in maart dit jaar, dan dienen de maatregelen beoordeeld te worden op effectiviteit en proportionaliteit (middel niet erger dan de kwaal);
  • De coronamaatregelen die geen enkel cijfermatig aantoonbaar effect hebben gehad op het verloop van de pandemie, mogen nooit meer in de toekomst als zodanig ingezet worden;
  • De coronamaatregelen die wel cijfermatig aantoonbaar effect hebben gehad op het verloop van de pandemie, moeten worden beoordeeld op proportionaliteit (middel niet erger dan de kwaal), om in de toekomst ooit als zodanig weer ingezet te mogen worden;
  • De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat door de coronacrisis dit jaar 150.000 tot 200.000 hartpatiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben;
  • Integraal Kankercentrum Nederland stelt dat er inmiddels minstens vijf duizend kanker diagnoses nog niet zijn gesteld;
  • De Nederlandsche Bank (DNB) schat in, dat er in 2021 ruim 400.000 meer werklozen zijn dan in maart van dit jaar. Waarbij de personen die meer zouden willen werken op kunnen lopen tot 1,5 miljoen (onbenut arbeidspotentieel);
  • Als klap op de vuurpijl is er becijferd dat het stilvallen van de economie wereldwijd uiteindelijk kan leiden tot wel 100 miljoen doden;
  • De overheid verzuimt om openlijk het debat met andere (medische) professionals aan te gaan;
  • De overheid dient een actieve rol in te nemen in het wegnemen van onterechte angst;
  • De coronanoodwet, waarbij het parlement volledig buitenspel gezet kan worden, heeft geen enkele basis meer om doorgevoerd te worden en moet ingetrokken worden;
  • We hopen dat de media dit oppikt, om ook deze kant van het verhaal te belichten.

  Premier Rutte en minister De Jonge, we kunnen deze golf nog stoppen. De vloedgolf aan tunnelvisie, de vloedgolf aan het volledig kwijt zijn van de realiteit. Wij eisen dat Nederland per direct weer terug gaat naar normaal. Het enige normaal.

  Epidemieën zullen altijd blijven bestaan, ook aankomende winter, ook in de jaren die komen gaan. Laat de angst voor een uitbraak onze samenleving niet in een wurggreep houden, maar laten we allen accepteren dat griepgolven of coronagolven onderdeel zijn van onze samenleving. Deze zijn altijd al onderdeel van onze samenleving geweest, zolang de mensheid bestaat! Uiteraard met oog voor de kwetsbaren en het kunnen bieden van zorg aan iedereen.

  Je kunt de petitie hier ondertekenen.


  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten