Uit onderzoek Deltares gaat blijken: natuur IJsselmeer is gebaat bij aanleg Kor Buitendijks ’zonneatollen’

Datum:
 • vrijdag 25 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • HAARLEM

  Zonneatollen in het IJsselmeer zijn goed voor de instandhouding van vis- en vogelsoorten. Die conclusie van een onderzoek door Deltares zal nog voor de behandeling van de Regionale Energiestrategieën in Provinciale Staten op 5 oktober naar buiten komen.

   Peter Schat 25-9-2020

  Met ,,Meer kan ik er niet over zeggen’’, kondigde Kor Buitendijk dat donderdagavond aan, toen hij op persoonlijke titel kwam inspreken in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat. Hij kent de conclusies van het onderzoek, dat volgende week aan de opdrachtgevers de provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik wordt aangeboden.

  Buitendijk, de man achter de alternatieve RES ’Duurzaam leefbaar’ voor Noord-Holland Noord, lanceerde al eerder het idee op een kilometer van de kust in het IJsselmeer vier zonneatollen en een natuureiland aan te leggen, met veel ruimte voor zonnepanelen. Langs elf kilometer Wieringermeerdijk komen verder strandjes en natuurlijke oevers. Bij elkaar behelst zijn plan 4000 hectare aan ondiepe zones met water- en moerasplanten, zandige gedeelten als rust- en foerareergebied voor vogels en mosselbanken. Ter vergelijking: de Marker Wadden beslaan 1000 hectare.

  ,,Zonneatollen, het klinkt als een tropische vakantie. Wat is de doorlooptijd?’’ reageerde Joost van Gilse (VVD). Buitendijk mikt op vijf jaar: ,,Het wordt een pilot die het ministerie van Economische Zaken op het niveau van een ministeriële beschikking wil tillen. Maar dan moet er wel voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak zijn, dus de hulp van uw Staten en de gedeputeerde is nodig.’’

  Fata morgana

  De inspreker na Buitendijk, Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland waarschuwde evenwel: ,,Pas op, geloof niet in de fata morgana van de heer Buitendijk.’’

  De zonneatollen waren niet het enige ’creatieve idee’ uit de koker van insprekers. Jonna van Ulzen van Vogelbescherming Nederland opperde ’binnendijkse achteroevers’. Zij wil binnendijks een strook aan het landbouwareaal in de Wieringermeer onttrekken voor een binnenmeer, waarop zonnepanelen een plek krijgen. ,,Deze buffer tussen agrarisch en natuurgebied biedt agrariërs een verdienmodel : opwekken van energie. En het IJsselmeer, het grootste zoetwatermeer op de de oostelijke Atlantische vogeltrekroute, blijft gevrijwaard van windmolens en zonnepanelen.’’

  Ook dat punt werd door natuurclubs ingebracht: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland maken zich zorgen over de grote wateren zoals Gooimeer en Gouwzee, maar ook het Gooi, de omgeving van het Alkmaardermeer, de Hondsbossche duinen en Texel. Ze vragen de Staten deze locaties van tafel te halen en in plaats daarvan een aantal Noord-Hollandse polders aan te wijzen, zoals de noordrand van de Schermer.

  Noordhollands dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten