'Laat je niet intimideren door Cancel Culture.' Een gesprek met Raisa Blommestijn

Datum:
 • woensdag 23 september 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • "Ik voel een verantwoordelijkheid om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.”


  20-9-2020

   


  Paul van Liempt in gesprek met jurist en filosoof Raisa Blommestijn over het fenomeen 'cancel culture'. "Ik voel een verantwoordelijkheid om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.” De laatste tijd treedt Blommestijn steeds vaker naar buiten. Als jurist en filosoof keert ze zich met name tegen de zogenaamde ‘Cancel cultuur’. Dat betekent zoveel als het intimideren en uitsluiten van iemand op basis van een problematische of controversieel geachte mening. Blommestijn: “We moeten die intimidatie niet hip noemen of normaliseren.” Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Bedrijven zouden volgens Blommestijn dan ook in moeten gaan op de oproepen om mensen te boycotten. “Zij hebben een verantwoordelijkheid om hun rug recht te houden en te zeggen: wij gaan niet mee in dat soort oproepen.” Samen met een collega heeft Blommestijn een manifest opgesteld teneinde het vrije woord te verdedigen. Dat heeft geleid tot oproepen aan de rector van haar universiteit om haar te ontslaan. Maar het spreekt toch voor zich dat ze zich juist aan de academie kan zeggen wat ze wil? “Ja dat lijkt logisch, maar dat blijkt niet zo logisch te zijn.” Blommestijn kan haar standpunten nu vrijuit kan spreken, alhoewel collega’s haar daar soms wel op aanspreken. “Juist die reacties sterken mij. Dan denk ik: ik moet mij niet laten intimideren. [..] Ik voel een verantwoordelijkheid om die vrijheid van meningsuiting te verdedigen.” Blommestijn is ook kritisch op de focus op diversiteit. “Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen gelijke kansen heeft wat betreft het krijgen van een bepaalde functie. Dat lijkt zich nu te verplaatsen naar een verhaal van gelijke uitkomsten.” Het dient te gaan om de kwaliteiten van iemand, niet om de uiterlijke kenmerken, zo betoogt Blommestijn. “Dan zijn we helemaal niet meer bezig met de vraag waar het om gaat.” Ook vindt ze quota denigrerend. Alsof vrouwen, of bijvoorbeeld minderheden niet in staat zouden zijn om op eigen kracht door het glazen plafond te breken. “Feministen hebben het graag over empowerment van vrouwen. Nou empowerment is absoluut niet quota of streefcijfers.” Nu wordt er vandaag de dag ook regelijkmatig gesproken over institutioneel racisme. Blommestijn: “Dat is een hele ernstige beschuldiging en die wordt nogal makkelijk geuit.” Grootschalig bewijs voor die aantijging ontbreekt volgens haar, en we dreigen eraan voorbij te gaan hoe ernstig die aanklacht in feite is. Verder spreekt Blommestijn in dit gesprek over de zaak Wilders. Ze is het niet eens met de uitspraak, maar de claim dat Nederland een corrupt land zou zijn, zoals Wilders zelf stelt? “Die woorden zou ik niet gebruiken, ik vind dat te ver gaan.” Wel is is Blommestijn zeer kritisch op de gang van zaken bij Akwasi en Jacobine Vreekamp, de officier van justitie die uitspraken doet over racistische zaken en ook zitting nam in een racismemeldpunt. “Er is geblunderd zou ik zeggen [..] de schijn van partijdigheid is al voldoende om te spreken van een onwenselijke gang van zaken.” -- 1:10 Wat vind jij van de omschrijving dat mensen tegen de hippe ‘cancel cultuur’ moeten kunnen? 4:31 Jij spreekt je regelmatig uit, wat heb jij allemaal over je heen gekregen? 6:39 Hoe heeft de rector gereageerd op de oproepen jou te ontslaan? 10:25 Spelen er andere dingen mee als collega’s het niet prettig vinden dat jij je mengt in het debat? 13:30 Jij vindt dat het in termen van diversiteit aan het doorslaan is? 16:54 Wat vind je van het argument dat quota nodig zijn om iets in gang te zetten? 25:09 Over ‘institutioneel racisme’? 28:56 Zie je dat in politiek ook niet vaak dat links en rechts elkaar uitsluiten en niet in gesprek gaan? 30:16 Hoe kijk jij naar de zaak Wilders? 35:57 Als we de zaak Akwasi vergelijken met Douwesma, de blokkeerfriesin. Vind jij dat er dan sprake is van rechtsongelijkheid? 37:15 Over Jacobine Vreekamp, officier van justitie die werkt bij een racismemeldpunt 43:27 Wat vind je ervan dat Rutte anders is gaan denken over Zwarte Piet? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld

  0 reacties :

  Een reactie posten