Klimaatpot 73 miljoen

Datum:
 • woensdag 9 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Haarlem - Noord-Holland trekt de beurs voor stevige vermindering CO2-uitstoot


  Bart Vuijk 9-9-2020


  De provincie Noord-Holland trekt 73 miljoen euro uit voor klimaatmaatregelen. Het geld moet helpen een reductie van 49 procent CO2-uitstoot in 2030 te bereiken. In 2050 wil Noord-Holland de hele provincie klimaatneutraal hebben, dan mag er helemaal geen CO2 meer de lucht in gaan. 

  Dat is een ingrijpende operatie. CO2 wordt geproduceerd door auto’s en huishoudens (gasketels), maar voorts door inklinkende veenweidegebieden, industrie en de landbouw. Op al die terreinen wil de provincie helpen om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. 

  Gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie) presenteert hiertoe vandaag het Actieprogramma Klimaat 2020-2023. Het plan zet in op grote veranderingen. Een compleet vernieuwde energie-infrastructuur is nodig om alle Noord-Hollandse huishoudens van het gas af te krijgen. Geothermie, of aardwarmte, wordt door de provincie gezien als een van de klimaatneutrale manieren om huizen in de toekomst te verwarmen. Vooral in het gebied rond Amsterdam is dit gezien de bodemgesteldheid ingewikkeld. Stigter doet samen met het ministerie een groot onderzoek, waarbij tientallen boorputten worden geslagen om te kijken waar aardwarmte kan worden aangeboord. Daar gaat een deel van de nieuwe klimaatgelden heen. 

  Waterstof 

  Voor schone energie wordt gekeken naar de zon en de wind. Voor industrie en vrachtverkeer wil Noord-Holland inzetten op de energievriendelijke productie van waterstof. Al over tien jaar moet het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit zijn verdubbeld ten opzichte van nu. De provincie wil hiertoe initiatieven ondersteunen in het Noordzeekanaalgebied en in Den Helder, waar milieuvriendelijk opgewekte stroom (benodigd voor de productie van waterstof) binnenkomt van de windmolenparken op de Noordzee.

  Kringlooplandbouw moet ook flink wat uitstoot van broeikasgassen beteugelen, net als het bevorderen van kortere voedselketens. Met het ’innovatieprogramma Veen’ hoopt de provincie de bodemdaling - waarbij veel CO2 vrijkomt - te vertragen. 

  Bruggen 

  Gedeputeerde Stigter wil dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft. ,,Zo willen we de bruggen van de provincie bedienen met zonne-energie.” Voorts zoekt de provincie samen met de gemeenten naar plekken waar windmolens - ook op land - en zonneweiden (gebieden met grote aantallen zonnepanelen) kunnen worden neergezet. ,,En we helpen gemeenten bij het oprichten van energieloketten. Daar kunnen ook burgers en bedrijven subsidies vragen voor duurzame maatregelen.” 

  Kleinschalige innovaties in de provincie worden volop ondersteund, geeft Stigter aan. Zoals GreenBiz Green Deal in de IJmond, dat volgens de provincie navolging verdient in de rest van de provincie.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten