Ruimte in de Noordkop lijkt ideaal voor zonneweide of windpark, maar het netwerk kan al die stroom helemaal niet aan

Voor zonne- en windparken lijkt de Kop van Noord-Holland een ideale plek vanwege de grond die nog relatief goedkoop is en de ruimte in de uitgestrekte polders.Alleen die ruimte is tegelijkertijd een probleem: het elektriciteitsnet is aangelegd om een dunbevolkt gebied te voorzien van stroom. Niet om elektriciteit, opgewekt door duizenden zonnepanelen en windmolens, weer terug het net op te kunnen sturen.
Dat betekent dat bedrijven of investeerders die een energiepark aanleggen in de Noordkop, in veel gevallen niet of nauwelijks stroom kunnen terug leveren en het dus veel langer duurt voor ze investeringen terugverdienen. ,,Er lopen dunne kabels. Het hele stelsel is gericht op het leveren van energie, niet het terugkrijgen”, schetst Charlotte Menten, woordvoerder van netbeheerder Liander.

Moeilijk

De Noordkop is het enige gebied in Noord-Holland waar het op grote schaal niet mogelijk is om stroom terug te leveren, blijkt uit een kaart die bij Liander op de website staat. ,,Als initiatiefnemers een vergunning aanvragen, moeten ze binnen drie jaar beginnen met de aanleg van bijvoorbeeld de zonneweide. Het is dan belangrijk voor de aanvragers om te weten dat het terugleveren heel moeilijk kan zijn”, zegt Menten. Het gaat dan om aanvragen van zogeheten grootzakelijke gebruikers, dus niet om particulieren die panelen op hun dak willen.
De hoge belasting van het netwerk is al een aantal jaren gaande, weet Menten. ,,We doen er constant heel veel aan om dat te verbeteren.” Dat gaat echter langzamer dan de ontwikkeling van het aantal initiatieven voor duurzame energie. In Hollands Kroon zijn het vooral de harde groei van datacenters en grote windparken die zorgen voor extra druk op het netwerk. Ook de ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten speelt een rol.

Vergunningen

Wie denkt dat het probleem snel op te lossen is door snel dikkere kabels in de grond te leggen, heeft het mis. Pas in 2023 of 2024 verwacht Liander het netwerk te hebben aangepast aan de vraag van nu. ,,Dat heeft te maken met vergunningen. Een nieuw transformatorhuisje bouwen duurt anderhalf jaar. Je moet alle kabels daarheen zien te krijgen en er zijn heleboel vergunningen nodig”, legt Menten uit.
Noordhollands Dagblad

0 reacties :

Een reactie posten