Het grootste windpark van Nederland, in de Wieringermeer, is klaar.

Datum:
 • dinsdag 29 september 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - SLOOTDORP 
  Het grootste windpark van Nederland, in de Wieringermeer, is klaar. Een gesprek met de 36-jarige directeur van het megaproject. Over goed huisvaderschap, vergoedingen voor omwonenden en waar zijn die rode lampen eigenlijk goed voor?  Projectdirecteur Ruben Lindenburg zit nu volop in de testfase met de 82 windmolens die Vattenfall in het park neerzette.
  © Foto Marc Moussault

  De Wieringermeer is niet zomaar gekozen. ,,Het waait hier heel goed doordat het gebied ingesloten is tussen de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Ook is het hier hartstikke vlak is en er is weinig bebouwing”, verklaart Lindenburg. Vattenfall heeft 82 molens voor zijn rekening genomen, mede-initiatiefnemer ECN Wind Energy Facilities voor hun testveld nog eens zeventien.

  Niet dat ze allemaal al draaien, want nu alle turbines op het stroomnet zijn aangesloten, moet er eerst tien dagen uitgebreid getest worden. Daarnaast verdient de omgeving nog wat aandacht: hier en daar moet geasfalteerd worden, er komen hekken en kale grond wordt ingezaaid. Toch is het na tien jaar ontwikkeling en drie jaar bouwen zover: woensdag 30 september vindt de officiële opening plaats. Daarbij geen feest met vijfhonderd genodigden waarop Vattenfall had gehoopt, maar wel een live online uitzending.

  Complex

  Een mooi moment voor de 36-jarige Lindenburg om zijn trots uit te spreken en terug te blikken. ,,Het is zo’n complex, groot project en je hebt te maken met zoveel partijen. Het is het grootste onshore windpark van Vattenfall tot mijn collega klaar is in Zweden”, grapt hij, doelend op de 84 molens die daar in aanbouw zijn. ,,Dit soort projecten doen wij ook als Vattenfall niet veel. Op het hoogtepunt waren er driehonderd man op een dag aan het werk, op driehonderd vierkante kilometer, uit alle windrichtingen van de wereld en van allerlei verschillende aannemers. Je moet toch zorgen dat je dat goed coördineert, dat iedereen weet wat hij ’s ochtends komt doen.”

  (Tekst gaat door onder de foto)

  Ruben Lindenburg (36) werkte samen met honderden andere aan de bouw van Windpark Wieringermeer.
  © Foto Marc Moussault

  Het bouwen van de windturbines zelf is nog het minste werk, plaatst de projectdirecteur alle andere werkzaamheden in perspectief. ,,Die hebben we uit een folder besteld, zou je kunnen zeggen. Ze worden in een fabriek gemaakt en komen hiernaartoe. Met name het grondwerk in dit gebied levert een uitdaging op. Overal waar je gaat graven, kom je weer andere grondcondities tegen. Daarmee moet je rekening houden met het heien van de palen. Er is ongeveer duizend kilometer aan kabels gegraven, het hele gebied is opengehaald. Dat is iets waar we ons ook heel erg van bewust zijn en daarom proberen we goed huisvaderschap te plegen en ervoor te zorgen dat we de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast doen.”

  Veel contact houden met de betrokken grondeigenaren en bereikbaar zijn voor omwonenden is daarin cruciaal, merkt Lindenburg. ,,Een boer verdient zijn brood met de grond waar we op komen, dus daar willen we extra voorzichtig mee zijn. En dat levert wel eens spanning op. Wij hebben aannemers gecontracteerd voor het aanleggen van wegen of kraanopstelplaatsen en daar gaat natuurlijk ook wel eens wat mis in de communicatie. Het is belangrijk om zo goed en zo kwaad als het kan, betrokkenen in te lichten over wat en wanneer er iets gaat gebeuren.”

  Last

  De aanleg van het park gaat niet alleen de grondbezitters aan, maar ook omwonenden. Zij zien hun uitzicht veranderen en hebben misschien zelfs last van geluid of slagschaduwen die de wieken veroorzaken. En hoe zit het met de lichten, die ook ’s nachts aan blijven? Obstakels hoger dan 150 meter zijn vanwege de veiligheid van de luchtvaart voorzien van twee lichten. Op het hoogste punt brandt overdag een wit licht en als het donker wordt een rood licht met iets lager nog een exemplaar, maar dan minder fel.

  Voor bewoners in het buitengebied, binnen 1250 meter van een molen, stellen de initiatiefnemers van het park, Vattenfall en EWEF, als tegemoetkoming 429.000 euro beschikbaar dat wordt verdeeld over ongeveer 330 adressen. Het precieze bedrag dat een huishouden ontvangt van deze burenregeling kan wisselen. Het is afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen en van het aantal molens in de buurt. Bij meer wind ontvangen omwonenden meer, maar bij minder wind niet minder.

  Zeespiegel

  Daarmee is lang niet iedereen die de turbines vanaf hun balkon of het raam kan zien geholpen. ,,Het is niet zo dat iedere inwoner van de Wieringermeer er geld aan over houdt, maar de opwarming van de aarde en de gerelateerde stijging van de zeespiegel is een feit. De missie van Vattenfall is om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen een generatie en daar zetten we hier een belangrijke stap mee”, zegt Lindenburg.

  Om toch ook inwoners van de dorpskernen tegemoet te komen, heeft Vattenfall het Windfonds opgericht. Dat moet maatschappelijke projecten en initiatieven financieren, die al dan niet duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Voorstellen voor projecten kunnen vanaf de opening van het park worden ingediend.

  Stroomvretend

  En hoe zit het met de stroom zelf? Veelgehoorde kritiek is dat de datacenters van Microsoft en Google alle groene stroom zullen opslokken en er niets naar de huishoudens in het gebied gaat. ,,Op het moment dat er een groot, stroomvretend datacenter in een gebied komt, zou je misschien denken dat er een connectie tussen ligt, maar dat is niet zo. Wij leveren aan het landelijk net en iedereen kan afnemen van het landelijk net.”

  (Tekst gaat door onder de foto)

  © Foto Marc Moussault

  Van een directe stroomkabel tussen windmolen en datacenter is dus geen sprake. Wel is er een contract van tien jaar met Microsoft. Het bedrijf koopt groene stroom in en heeft de garantie dat Vattenfall stroom van vijftig windturbines het net op stuurt.

  In de gemeente Hollands Kroon is vanwege de aanleg van het windpark en de datacenters de druk op het elektriciteitsnet in korte tijd enorm gestegen. Daar was netbeheerder Liander niet op berekend, waardoor grote nieuwe projecten voor zonne- en windenergie moeten wachten omdat het net de hoeveelheid stroom anders niet aankan.

  Garantie

  Groene en grijze stroom wordt samen het algemene net opgestuurd. Enkel duurzaam opgewekte stroom uit het stopcontact krijgen kan dus niet, maar de afnemer kan er wel zeker van zijn dat als je voor groen betaalt, die hoeveelheid ergens duurzaam wordt opgewekt. Elke megawatt groene stroom die bijvoorbeeld een windmolen oplevert, houdt Vattenfall bij in de administratie. Een partij als Microsoft betaalt een zogeheten Garantie van Oorsprong. Het bedrijf betaalt dan voor stroom, maar ook voor die garantie. Vattenfall garandeert dat die ingekochte hoeveelheid ook groen wordt opgewekt.

  De hoeveelheid groene stroom die de 82 turbines van Vattenfall produceren, is gelijk aan het verbruik van 370.000 huishoudens.

  De windturbines van Vattenfall zijn met wiek op hun hoogste punt 177 meter. De fundatie die daarvoor nodig is, bevat 435 kubieke meter beton en 45 ton staal en rust op 28 palen die maximaal 34 meter lang zijn.

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten