Statenleden ’zeker geïnteresseerd’ in nieuw stikstoffilter Opperdoezer Klaas de Boer.

Datum:
 • donderdag 20 augustus 2020
 • in
 • Categorie:
 • OPPERDOES ’Iedere potentiële oplossing voor het stikstofprobleem is de moeite waard om te bekijken’


  Mike Deutekom 20-8-2020
  Nu de veevoermaatregel van tafel is en er gezocht moet worden naar een andere oplossing voor het stikstofprobleem, komt het nieuwe stikstoffilter van Opperdoezer Klaas de Boer nadrukkelijk in beeld. Statenleden van de Provincie Noord-Holland zijn geïnteresseerd in het nieuwe filter. ,,Iedere innovatie die de stikstofuitstoot van de veehouderij kan verminderen is waardevol’’, zegt Rien Cardol (GroenLinks).
  De Boer kan met zijn uitvinding alle ammoniak (stikstof) uit de mestopslag of stal van een veehouder filteren. Als de meer dan 20.000 veehouderijen in Nederland met zo’n filter zouden worden uitgerust, kan de uitstoot van de veehouderij worden teruggebracht van 114 kiloton naar 57 kiloton en is het stikstofprobleem opgelost omdat Nederland dan weer ruimschoots onder de Europese norm zit.
  Wel moet de overheid het filter eerst erkennen en daarvoor dient er een proefopstelling bij veehouderijen rond een Natura 2000-gebied te worden gemaakt om het te certificeren, zo verwacht De Boer. Voor die certificering is steun van de overheid onontbeerlijk.

  Oordeel

  De provincie is daarom het loket waar wordt aangeklopt. GroenLinks’er Cardol is net als zijn collega’s Arja Kapitein (D66) en Bas de Wit (VVD) via deze krant op de hoogte van de uitvinding van De Boer. Het drietal heeft zitting in de provinciale commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid. ,,Ik kan op basis van de informatie uit één artikel natuurlijk geen definitief oordeel geven over deze innovatie en dus ook niet over de vraag of mijn fractie zal pleiten voor verder onderzoek, maar het is zeker een boeiend artikel over een interessante innovatie.’’
  Hij gaat verder: ,,Iedere innovatie die de stikstofuitstoot van de veehouderij kan verminderen is waardevol, mits deze inderdaad leidt tot minder schade voor natuur, milieu en gezondheid. Onderzoek naar de mogelijke voor- en nadelen van de uitvinding van Klaas de Boer lijkt dus zinvol. Mooi dat een woordvoerder van de provincie dat ook heeft gezegd. Voor GroenLinks zal het echter geen reden zijn om andere maatregelen tegen te hoge schadelijke emissies op een lager pitje te zetten. Meer natuur en een transitie naar natuur-inclusieve landbouw zijn om veel redenen dringend gewenst.’’

  Kansen

  VVD’er Bas de Wit, afkomstig uit het vlak bij Opperdoes gelegen Andijk en woonachtig in Hoorn, is bij de uitvinder op bezoek gegaan naar aanleiding van het eerdere artikel. ,,We moeten in kansen denken. En dit filter biedt die kansen mogelijk, waarbij zowel voor de natuur én de boer een verbetering kan optreden.’’
  ,,Nieuwe technieken, innovatie als geheel, passen niet altijd in bestaande regelgeving. Dat is logisch, omdat die regelgeving vaak is gebaseerd op de huidige situatie. Maar het doel is het oplossen van de stikstofcrisis. En wat ik uit het gesprek met De Boer opmaak heeft deze vinding de potentie om daaraan een bijdrage te leveren. Daar moeten we als provincie voor openstaan en over in gesprek gaan’’, stelt De Wit.

  Regelingen

  ,,Voor D66 zijn alle oplossingen die het stikstofprobleem kunnen oplossen de moeite waard om te bekijken’’, zegt Arja Kapitein. ,,Bij de provincie hebben we regelingen waarvoor deze vinding in aanmerking zou kunnen komen, lijkt me. In Den Haag heeft het stikstofprobleem een hoge prioriteit en via het interprovinciale overleg, waar onze gedeputeerde bij aanschuift, kan het worden aangedragen.’’
  In Noord-Holland zelf ziet ze kansen voor een gebiedsgerichte aanpak.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten