“Corona” is niet meer

Datum:
 • vrijdag 7 augustus 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Het aantal gemelde doden per dag is momenteel 0 tot 1.  


  “Corona” is niet meer

  Screenshot_82
  (Door: “Frans Brassens”)
  CORONA, Covid-19, is afgelopen, over, klaar. Het aantal nieuwe IC- en ziekenhuisopnamen is verwaarloosbaar klein. Het aantal gemelde doden per dag is momenteel 0 tot 1. (NB: Dit betreft officiële getallen c.q. getalletjes). Deze gegevens rechtvaardigen geenszins de geplande ‘corona maatregelen’. Integendeel! Maar er lijkt – of blijkt – een duidelijk verborgen doel te zitten achter al die bangmakerij van het grosso modo niet zo oplettende volk. En op dat doel werd en wordt voortdurend aangestuurd middels bangmakerij. Volgens ‘onze’ leugenpremier Rutte is dat doel een vaccinatie om ‘corona’ uit te bannen. Dan pas zou alles goed komen. Maar het IS al goed! Zie de getallen van ziekte en dood. Geen enkele reden voor drastische, mens en maatschappij ontwrichtende, ‘maatregelen’.
  Volgens Rutte, zijn eveneens ondeskundige minister De Jonge, en zijn steeds miskleunende trawanten van het RIVM moeten we allemaal een (volkomen onvoldoende geteste) vaccinatie ondergaan, met alle gevaren van dien en misschien zelfs met een veronderstelde ‘toevoeging’. Waar rook is, is vuur, nietwaar? WAT zit hier achter? En WIE zitten hier achter?
  Bij gebrek aan zieken en doden worden nu de (evenmin verontrustende) getallen van ‘positief geteste’ mensen opgevoerd. Die men dan aangeeft met het woord ‘besmetting’, omdat dat dreigender klinkt dan ‘positief getest’.
  Bij het veelvuldiger testen zal het aantal ‘positieven’ natuurlijk oplopen. Maar die mensen ZIJN NIET ZIEK! Het geeft alleen maar aan dat men in aanraking is geweest met dat virus. En ze zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook niet ziek worden, dan was dat al eerder gebeurd voor de meesten. Een ‘positieve’ test kan zelfs wijzen op immuniteit!
  Bedenk dat met een incubatietijd van hooguit 10 dagen er inmiddels al heel wat meer mensen in ziekenhuizen terecht zouden moeten zijn gekomen, zowel als dat er meer doden zouden zijn gevallen. Wat dus NIET het geval is.
  Er zijn smerige zaken gaande. En ZAG iedereen dat nu maar.
  Door:
  “Frans Brassens”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)


  0 reacties :

  Een reactie posten