Er wachten ons spannende tijden…...

Datum:
 • woensdag 3 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Nog een beetje rustig kunnen wonen wordt een unicum, dus landhuizen worden meer en meer waard.


  Geplaatst op 


  Er wachten ons spannende tijden…

  Screenshot_68
  Welkom in de DDR 2.0! Nu bepaalt het Centraal Comité wat democratie is!
  (Door: “bozeoudeman”)
  Het is wachten op de dag dat de grote burgeroorlog begint, dit is voor mij zo duidelijk als een en een twee is. Het linkse fascisme heeft geleerd van zijn voorouders als nationaalsocialisten van Adolf Hitler, communisten van Joseph Stalin en onderdrukkers van Angela ‘DDR’ Merkel en begrijpt dat het niet slim is om direct en in eerste instantie via militair geweld de macht proberen over te nemen om zo wereldwijd de heilstaat DDR 2.0 te stichten. 
  Het met militair geweld binnenstormen van andere landen werkt niet, dus besloot men tot infiltreren van internationale organisaties om die voor hun dictatoriale kar te spannen. De weg van demografie is bij uitstek heel geschikt om een land over te nemen en de oorspronkelijke bevolking te verjagen, te vervangen of tot ondergeschikt volk te maken. Op zich niets nieuw onder de zon, vraag het maar aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Het nieuwe vandaag is dat het nu wereldwijd gebeurt.
  Ook de vorm van oorlogvoering die op de deur klopt, is redelijk nieuw; intelligent via technologie en vooral via de sociale media, een terrein waar burgers heel makkelijk te bespelen zijn, van elkaar los te weken en te verdelen, tegen elkaar op te hitsen en op te stoken zijn, om zo hele meutes snel en doeltreffend in te zetten voor bepaalde doelen. Tevens wordt men aan alle kanten op de zenuwen gewerkt door onrust op alle terreinen in de maatschappij. Onrust, waaruit voortvloeiend maatregelen volgen die zogenaamd in het belang van de meute zijn, ook al doen deze dictaten aan slavernij denken.
  Dit alles wordt begeleid en ondersteund met een veelheid aan mediaspektakel, shows vol met leugens, en valse en onjuiste berichtgeving die op de maatschappij los worden gelaten waardoor niemand nog een ander gelooft. Het massale wegkijken wordt standaard inzake geweld tegen individuele burgers, maar ook tegen collectieven. Terreurdaden en openlijke geweldplegingen vanuit bepaalde groepen worden gestimuleerd en gepromoveerd tot normaalste zaak van de wereld. Per slot van rekening vallen er in het verkeer ook dagelijks slachtoffers, een stelling waarmee terreurdaden worden gelijkgeschakeld met dagelijkse gebeurtenissen en min of meer goedgepraat door weer een of ander verlicht en betrouwbaar personage in de media.
  Normaliter zou het antwoord hierop moeten zijn dat mensen het meer dan normaal het enkel nog voor zichzelf gaan opnemen. Is het racisme om voor jezelf op te komen, zo is de vraag? Nee, niet zolang je bij die elite hoort die in landhuizen woont en namen draagt als Terlouw, Timmermans, Van Dam en noem het rijtje zogenaamde socialisten en namaak vooruitstrevende lieden maar op. Hun manier van wonen lijkt wel een vorm van het enkel voor jezelf opkomen, en die vorm mag (van hen). Maar dit mag natuurlijk niet voor iemand wonend in een van de vele getto’s die door dit soort types vanaf de jaren zestig/zeventig geschapen zijn.
  Foei, foute racistische witte Nederlander die het niet kan/kon waarderen dat er een culturele verrijking heeft plaatsgevonden, zoals flatgebouwen die in het weekend op de fundamenten stonden te trillen van de Caribische feesten, of schapen die op balkons werden geslacht. Over dit soort verrijking (slechts twee voorbeelden) moesten gewone mensen hun bekken houden, want RACISME! Is dit het zwijgen opleggen door die elite niet een soort racisme ten aanzien van het volk van de kant van die elite? Discriminatie en met twee maten meten is het in ieder geval.
  Is het zo onbegrijpelijk dat oorspronkelijke Nederlanders soms niet bepaald stonden te juichen als nieuwe Nederlanders zich in hun omgeving gingen vestigen, dit gezien culturele verrijkingsprocessen waarover men al had vernomen vanuit de grote steden die daar plaatsvonden. Is dit dus racisme? Nee, het is een terechte vrees waarmee nieuwkomers worden bekeken, gezien wat men al weet van wat hand in hand kan gaan met de komst van die nieuwkomers. Een vrees die men ook heeft als er een heavy metal type in de straat zou komen of een punkrocker, gezien de last die men van dit soort types denkt te zullen gaan ondervinden.
  Dus is dit racisme? Of is het gewoon een terechte vrees dat je leven op een onaangename wijze gaat worden beïnvloed. Terwijl veelal dus opgeklopte problemen vanaf de kant van nieuwkomers steeds verder en vaker bij hen in de racistische pan terechtkomen, gaat men onder druk van de Verenigde Nazi’s in New York gewoon verder met de boel nog meer op de spits te drijven. Maar natuurlijk niet daar waar de landhuizen staan. Natuurlijk worden die lieden gevrijwaard van hetgeen zij gewone mensen in nog meer getto’s toespelen, waardoor er ook iedere dag nog meer getto’s bijkomen. Maar dat is voor hen win/win. Nog een beetje rustig kunnen wonen wordt een unicum, dus landhuizen worden meer en meer waard.
  Het is natuurlijk niet eerlijk dat er ergens nog witte middenstandswijken bestaan, terwijl door toedoen van bestuurders diverse andere wijken veelal vanwege multiculturele verrijking op instorten of zelfs exploderen staan. Het monitoren van de ontstane problematiek om deze vervolgens via subsidies over te hevelen naar andere wijken, om probleemwijken zo te ontlasten door gewoonweg andere wijken met die problemen op te zadelen, vinden warhoofden van met name links wel zo eerlijk. Deze manier van problemen oplossen is erg in trek bij vooral de linkse partijen vol onkundige bestuurders. Dit noemen deze briljante lieden met mooie woorden ‘eerlijkheidsprincipe en positieve discriminatie’.
  Screenshot_67
  Ondertussen worden nu ook nog eens wereldwijd echte of enkel imaginaire pandemieën in laboratoria bedacht en op bijna correct getimede momenten wereldwijd losgelaten om eventuele tegenstand tegen naar overheersing snakkende waanzinnigen types als Soros, Gates en Zuckerberg bij voorbaat de kop in te drukken. En wereldregering moet er komen! Dat staat buiten kijf bij de grootheden der aarde. Het waarom blijft vooralsnog zeer onduidelijk en vaag. Maar waarschijnlijk zal een van deze waaroms weer een economisch win-win situatie betekenen voor veel miljardairs.
  Was de zogenaamde “Arabische Lente” de generale repetitie? Hoe kan je meutes verspreiden zonder argwaan te veroorzaken bij andere meutes. Gelukkig snakten in Europa groepen min of meer redelijk welgestelde politiek correcte mensen ernaar om collectief boete te mogen doen voor de van Derde Wereldburgers en vooral nakomelingen van slaven gestolen welvaart. Een groep narcisten die makkelijk te bespelen is via het idee dat zij echt heel goed bezig zijn door stantepede het via internationale organisaties aangereikte boetekleed aan te trekken, terwijl geweld om hen heen groeit en machete- en bijlzwaaiers al bijna van deur tot deur ook door hun straten trekken.
  Geweld dat als gerechtvaardigd wordt bejubeld door groepen die beweren tegen fascisten te zijn door het in praktijk brengen van aan die fascisten en nazi’s van ooit vergelijkbaar gedrag. Fascisten en racisten, die krijsen dat enkel een bepaalde groep uit de totale bevolking ‘ertoe doet’. Dit alles om linkse idealisten en groene goeroes, die weten dat enkel zij de wijsheid bezitten om de wereld tot ‘een betere plek voor iedereen te maken’ en ook ‘om alle milieuproblemen voor eens en altijd op te lossen door vooral alle bomen als biomassa op te stoken’, in de gelegenheid te stellen ons allen hun heilstaat te brengen. Natuurlijk hoeven zij  niet naar wie ook te luisteren, zij zijn hoogopgeleid en dus WETEN!
  Door dit soort intolerantie is het  enkel wachten tot de strijd op straat losbarst. Een Nieuwe Wereld Orde van dictatoriale miljardairs staat voor de deur. Miljardairs die lijken te hebben besloten de democratie en iets belachelijks als individuele vrijheid en vrije verkiezingen voorgoed achter zich te laten. Miljardairs, die via wellicht door hen gecontroleerde nieuwe SA meutes via nieuw geweld op straat, brandstichtingen en plunderingen bewust de vernietigende kracht van het fascistisch anarchisme op de massa en de maatschappij wensen los te laten, om die massa via terreur tot besef te brengen dat slavernij misschien het beste is wat de mensheid kan overkomen. Halleluja.
  Door:
  “bozeoudeman”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten