Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen achter wuivend riet in IJsselmeer

Datum:
 • maandag 25 mei 2020
 • in
 • Categorie: ,


 • Met de boodschap ’er valt iets te kiezen’ trekt Kor Buitendijk met zijn alternatieve Regionale Energiestrategie ’Duurzaam leefbaar’ de achttien gemeenteraden langs in energieregio Noord-Holland Noord. Hij heeft met zijn achterban een plan gemaakt met nauwelijks ’zon en wind op land’. Een diametraal andere aanvliegroute dan die van de officiële concept-RES, waarin het toekomstige landschap gedomineerd gaat worden door windturbines en zonneweides.  Buitendijk praatte op 26 maart mee in de stuurgroep RES, in de digitale vergadering. Woensdag 27 mei is hij weer welkom. Dan gaat hij vertellen hoe teleurgesteld hij erover is, dat zijn alternatief bij de gevestigde orde zo weinig weerklank krijgt. Hij wil vijfduizend handtekeningen verzamelen voor een burgerinitiatief, om ’Duurzaam leefbaar’ in oktober op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Tegelijk met de officiële RES.
  „Hopelijk vatten ze het op als dat er iets te kiezen is. Ik hoop dat we elkaar gaan beïnvloeden en onze plannen kunnen integreren. We moeten nu onze mening geven en niet wachten tot het moment dat er vergunningen aangevraagd worden, want dan komt het over je heen”, motiveert hij zijn inspanningen. De concept-RES voor Noord-Holland Noord komt uit op een ’bod’ van 4 Terrawattuur aan duurzame energie. Buitendijk komt op een vergelijkbare opbrengst uit. Het is uniek dat een betrokken burger een zo uitgewerkte Regionale Energiestrategie maakt.

  Zonnezandbanken

  Op twee punten wijkt ’Duurzaam leefbaar’ af van het officiële concept. Er komen meer zonnepanelen op grote daken in de Noordkop en in het IJsselmeer komen zonnezandbanken. Windturbines zijn amper nodig. „Als je kijkt wat er mogelijk is op daken in bijvoorbeeld de gemeente Hollands Kroon, daar ligt zomaar dertig windturbines aan zonnepanelen, bij wijze van spreken. En wat gebeurt ermee? Niks! Ik zou zeggen: kies daar waar het kan en het de minste overlast geeft.”
  (Tekst gaat door onder het kaartje)
  Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen achter wuivend riet in IJsselmeer
  Blauwe stippen zijn grote daken in Hollands Kroon waarop volgens Kor Buitendijk zonnepanelen kunnen.
  © Illustratie uit Duurzaam Leefbaar
  Buitendijks strategie is ’door facades van instanties vragen te stellen’. De 68-jarige Bobeldijker weet hoe de hazen lopen in ambtelijk en bestuurlijk Nederland. Zijn inzet om als luis in de pels van de officiële instanties op te treden, is ook persoonlijk gemotiveerd. Vanuit zijn achtertuin geniet hij van een weids vergezicht. „Straks komen hier windturbines op 198 meter met een ashoogte van 120 meter.” Die wil hij niet. Buitendijk heeft ervaring met zandbanken. Hij was projectdirecteur van de ’Zandmotor’, het 120 hectare grote kunstmatige schiereiland dat voor de Zuid-Hollandse kust is aangelegd om die te beschermen.
  (Tekst gaat door onder de foto)
  Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen achter wuivend riet in IJsselmeer
  Kor Buitendijk.
  © Peter Schat
  Zijn idee om voor de Wieringermeerdijk zonnezandbanken aan te leggen besprak hij met de projectgroep Wieringerhoek. Rijkswaterstaat werkt hier in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren aan versterking van de ecologie. Eind van dit jaar zijn cruciale stappen in de besluitvorming te verwachten. „Dus als ik wat wil, moet ik dat nu inbrengen”, redeneert Buitendijk. Rijkswaterstaat stelt zich welwillend op. Woordvoerster Sylvia de Bres: „Als het een idee is, willen we daar altijd naar kijken. We proberen een zo goed mogelijk product te maken met zoveel mogelijk input uit de omgeving. Mensen uit de omgeving weten zoveel, die betrekken we er altijd graag bij.”
  In dit deel van het Waddenzee en IJsselmeer, langs de kust van Amstelmeer tot Enkhuizen, is het slecht toeven voor vogels en vissen. Er is geen voedsel, geen plek om te paaien of te schuilen, er zijn te weinig planten, algen en bacteriën om voldoende biomassa te produceren voor vooral bodemdieren etende vogels en vissen. Het gebied maakt zijn potentie als leefgebied voor vogels en kraam- en kinderkamer voor vis niet waar. Rijkswaterstaat buigt zich over de vraag of natuurlijkere overgangen van zout naar zoet water iets kunnen oplossen. Een meanderende visrivier dwars door de Afsluitdijk bij Kornwerderzand bijvoorbeeld, evenals ondieptes, rietvelden en oeverlanden. In de oren van Buitendijk klinkt dit als uitgelezen opties voor zijn zonnezandbanken. Een soort zonneweides op het water, door rietvelden aan het oog van de dijk onttrokken.
  (Tekst gaat door onder de foto)
  Alternatief energieplan: zandbanken met zonnepanelen achter wuivend riet in IJsselmeer
  Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt van Medemblik: „Mijn eerste reflectie was er een van enthousiasme.”
  © Marcel Rob
  „Mijn eerste reflectie was er een van enthousiasme”, zegt Harry Nederpelt, wethouder duurzaamheid (CDA) van Medemblik. Zonne-eiland, zonnezandbank, het maakt hem niet uit hoe ze heten. „Het gaat erom dat het de agrarische sector niet belast en dat de natuur ermee geholpen is.” Eilanden aanleggen is duur en een voorwaarde van de energietransitie is dat de stroomrekening voor de burger ’niet giga omhoog mag’. „Er is voor de Wieringerhoek wel veel geld beschikbaar en wat dat betreft zitten Buitendijk en ik helemaal op één lijn. Als je een mooie combinatie kunt maken met ecologie, duurzaamheid en economie in de vorm van recreatie en toerisme in wat voor vorm dan ook, word ik daar enthousiast van. Ik zie ’Duurzaam leefbaar’ niet als iets wat naast de concept-RES staat, maar als iets wat er onderdeel van kan zijn.’’
  „Het is alternatief omdat het anders is dan zon en wind op land, maar geen andere RES. Het IJsselmeer is immers een zoekgebied voor duurzame opwek. Daar past het plan van Buitendijk dus prima in. Ik heb er overigens alle lof voor, hoe hij met de mensen om zich heen enerzijds gewerkt heeft aan draagvlak om op een alternatieve wijze dan het gangbare te komen tot een plan. Alleen dat al vind ik heel gaaf. Dat mensen er zo serieus over nadenken... Ik had gehoopt dat er initiatieven uit de samenleving zouden komen en die komen ook wel, Maar dit is iets heel bijzonders wat hij heeft opgesteld.”
  Buitendijk slaat met zijn oplossing twee vliegen in één klap volgens Nederpelt. „Ik ben wethouder van een agrarische gemeente mét inwoners. De agrariërs willen zo min mogelijk zonneweides en inwoners kijken het liefst niet aan tegen windmolens. Wie hebben nu al uitzicht op het ’red light district’ van Hollands Kroon en onze eigen ’De ambtenaar’, lang de hoogste windmolen van Europa. En dat wordt niet altijd geprezen, voorzichtig uitgedrukt.”
  Nederpelt kijkt ook met enige nuance naar ’Duurzaam leefbaar’. „De berekeningen van Buitendijk zijn iets anders dan het consortium heeft gedaan, dat komt omdat ze van verschillende standaarden uitgaan.” Een kritische noot is, dat Buitendijk dakoppervlaktes optelt, maar er geen rekening mee houdt dat gebouwen ouder dan vijf jaar vaak constructief niet berekend zijn op zonnepanelen. „Als je de hele constructie aan moet passen ga je voorbij aan de doelstelling van het rijk. Dan worden de kosten van de energietransitie voor de inwoners veel te hoog.”
  Tot slot: „Er zijn luchtballonnetjes, maar dit is een serieus uitgewerkt plan. Wij zullen ook zeggen tegen inwoners, dorpsraden en gemeenteraden: kijk er naar. Ik zie ’Duurzaam leefbaar’ niet als iets wat naast de concept-RES staat, maar als iets wat er onderdeel van kan zijn.”

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Unknown zei

  De hoeveelheid energie die gebruikt word met de producktie, aanleg en uitvoering , onderhoud en beheer en aansluiting (net) kunnen de panelen nooit meer opbrengen, in de nacht en als de zon overdag niet schijnt is er uit onderzoek gebleken dat zonnepanlen geen stroom kunnen produceren.. dit feit word vaak over het hoofd gezien, aanzien er in de nacht ook een stroom behoefte is zijn zonnepanelen voor dit doel dus niet geschikt!!

  Dekker zei

  Inmiddels is bij menigeen bekend dat al deze plannen bedoeld zijn als zelfverrijking en als giga inkomstenmodel voor bedrijven zoals bijv. Vattenfall en dat weet Kor Buitendijk ook. Geen zon, geen wind, dan ook geen stroom, bovendien draaien de Energie centrales gewoon mee als Back Up als er wel sprake is van wind en stroom, dus nutteloos.
  Kor Buitendijk weet ook dat bij het aanleggen van zandbanken de verzanding van de Waddenzee nog sneller gaat dan nu al het geval is om de doodeenvoudige reden dat het zand wegspoelt, ook dat zand van de zogenaamde "Zandmotor" komt uiteindelijk op het Wad terecht, we hebben het dan nog niet eens over de kwalijke gevolgen voor de vogelstand en het bodemleven.
  Kor Buitendijk is een Charlatan, die uit is op zelfverrijking en op een wijds uitzicht vanuit zijn achtertuin en daar moet de rest voor bloeden.

  Een reactie posten