’We doen al meer dan moet’

Datum:
 • woensdag 29 april 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Schagen - CDA-Schagen: Als regio’s hun snor gaan drukken, moeten wij dat echt niet gaan opvangen

  29-4-2020

  In Schagen zegt CDA-fractievoorzitter Sander Lensink in een eerste reactie moeite te hebben met de 4,2 Terawatt

  ,,Dat is meer dan wij hadden verwacht. We deden als Noordkop immers al meer dan we moesten doen. We snappen best dat de Kop van Noord-Holland wordt gezien als aantrekkelijk gebied voor opwekking van duurzame energie, maar de lasten moeten in Nederland goed verdeeld worden over alle regio’s. Als er regio’s zijn die zogezegd ’hun snor drukken’ moeten wij zeker niet degene zijn die dat wel even voor ze opvangt, nee.’’ 

  Kernenergie 

  Lensink zegt zich wel zorgen te maken over draagvlak onder de bevolking in de Noordkop. ,,Daar moeten we met elkaar heel goed naar kijken. Oppassen dat er iets uitrolt waarbij niet iedereen zich betrokken voelt. Verder denk ik dat ook al moet worden gekeken naar de wereld na 2030. En ’is dit nu alles?’, vraag ik me bij de RES-plannen af. Zou je niet kunnen kijken naar het gebruik van kernenergie? Want dat kan op langere termijn best een interessante optie zijn als voldaan kan worden aan de eisen van veiligheid en er een oplossing is voor kernafval. Ook moet er dan natuurlijk investeringsbereidheid zijn vanuit het bedrijfsleven. Het moet niet, maar is misschien wel interessant.’’ 

  Evenredig  

  Hans Kröger, fractievoorzitter van JESS, vindt het RES-concept ’reëel’. ,,We moeten het met elkaar zien te halen en ik heb hierbij niet het idee dat heel Schagen wordt vol gelegd met turbines en zonneparken. Wel met de verdeling in de regio’s naar evenredigheid geschieden. We moeten ervoor waken dat in het zuiden van de provincie straks met de vinger naar het noorden wordt gewezen met de opvatting dat het hier allemaal wel een tandje meer kan. Want we doen al heel veel.’’ 

  PvdA-voorman Jan Schrijver hamert op draagvlak onder de bevolking: ,,Van mij mag er op sommige plaatsen best iets meer wind op land komen. 

  Maar alleen wel met instemming van de bevolking die daar woont. Die mensen daar moeten er ook rechtstreeks profijt van ondervinden. Dat heb ik tot nu toe nog steeds gemist bij alles wat er gerealiseerd is.’’ Maar allereerst ziet Schrijver de sporen die het coronavirus volgens hem zal nalaten als beletsel om snelle stappen te nemen met de RES. ,,Ik ben een echte optimist, maar ik ben heel erg bevreesd voor een enorme crisis na de coronatijd. We gaan economisch gezien naar hele andere fase, en dat zal hoe dan ook grote gevolgen hebben voor de mate van ons energieverbruik.’’ 

  Enorme krimp 

  Schrijver noemt het vliegverkeer als voorbeeld: ,,Van alle vluchten bestaat driekwart uit vakantieverkeer. Ik ga ervan uit dat daar zeer weinig van overblijft en verwacht daar een enorme krimp. Dat geldt ook voor de festivals, voor de intensiteit van het openbaar vervoer en ander verkeer. Dat alles heeft grote impact op ons energieverbruik. Daarom denk ik dat het goed is om in de besluitvorming over de RES op zijn minst pas op de plaats te maken. Wacht eerst even af hoe ons leven eruit gaat zien na corona.’’ 

  De fractie van de Texelse coalitiepartij VVD is ‘not amused’ over het idee om zonneparken langs de Pontweg aan te leggen, vanaf de veerhaven tot De Koog. ,,Het lijkt me niet verstandig om dit te doen langs de oprijlaan waarover de toeristen het eiland op rijden’’, zegt fractievoorzitter Jur Schuiringa. ,,Waarom heeft het college dit voorgesteld zonder dat wij het weten? We zouden zuinig zijn op ons eiland. Hier is op Texel het laatste woord nog niet over gezegd.’’ 

  Besluit 

  Volgens de gemeentevoorlichter is het eerste RES-aanbod van de gemeenten echter in opdracht van die gemeenten opgesteld door een bureau en moet het college er nog een besluit over nemen. Schuiringa geeft er de voorkeur aan eerst alle daken vol te leggen met zonnepanelen. Hij voegt er echter aan toe dat het netwerk op Texel volgens Liander de eerste drie tot vijf jaar nog niet geschikt is om daar elektriciteit aan te leveren. 

  Elias Marseille, fractievoorzitter van coalitiepartner GroenLinks, wijst erop dat zijn partij er altijd voor heeft gepleit om locaties voor windmolens en zonneparken te bepalen. ,,Anders wordt het voor je gedaan. We waren erg voor een zonnepark aan de Pelikaanweg. Nu andere partijen dat hebben tegengehouden, wordt het tijd dat ze gaan zeggen wat ze willen. Ik vind dat we ervoor moeten waken om een windpark aan te leggen op het mooie oude Texel, in een weiland bij de Hoge Berg en rond Den Hoorn. Ik denk eerder aan de polders.’’ 

  Daken 

  Landbouwvoorman Arnold Langeveld is tegen het onttrekken van agrarische grond aan het areaal om dat te gebruiken voor zonneparken. ,,Laten we eerst alle daken ten volle benutten. En de financiën op orde krijgen. Want we kunnen die RES helemaal niet betalen.” 

  ,, Maar zonneparken langs de Pontweg, dat gaat niet gebeuren, dat wil niemand. Bovendien levert de precedentwerking een groot probleem op: als je dit toestaat, zijn er straks tien zonneparken op Texel. Dat is niet mooi.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten