Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland?

Datum:
 • vrijdag 17 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Het is overduidelijk een lobby/propaganda organisatie van de vaccin industrie geworden. 

  17-4-2020


  Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland?
  ___________________________________________________________
  Finse official: WHO begrijpt niets van pandemieën, corona protocol is onlogisch en werkt niet – WHO laat ’s werelds ergste infectieziekte, TBC, buiten prioriteitenlijst – ‘Veel adviseurs bij WHO en nationale regeringen worden door de vaccin industrie betaald’
  ———————————————————————————
  ‘Nederland ziet de WHO als een belangrijke partner,’ verklaarde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag als reactie op het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan de WHO door president Trump. Deze ‘belangrijke partner’ heeft echter een lange lijst van uiterst dubieuze besluiten, desinformatie en regelrechte blunders achter zijn naam staan, waardoor de vraag meer dan gerechtvaardigd is waarom ons land nog steeds betalend lid is van deze corrupte, voor de vaccinindustrie werkende VN-organisatie, die misschien juist helemaal zou moeten verdwijnen.
  Waarom begaat de WHO zoveel blunders? Wordt er soms met opzet vaak te laat en te slap, of juist veel te overdreven, gereageerd op een gezondheidscrisis? Hoe kan het dat zowel WHO researchers en wetenschappers de meest lachwekkende fouten in hun rapporten hebben gemaakt? Waarom promoot de WHO nog steeds massale vaccinatiecampagnes, terwijl die al in tal van landen dood en verderf hebben gezaaid? Laten we een paar voorbeelden geven.
  Coronavirus wekenlang gebagatelliseerd
  Volgens de WHO was er slechts ‘matige’ kans dat de corona uitbraak in China zich over de hele wereld zou verspreiden. Daarom was de WHO wekenlang tegen het sluiten van de grenzen en het stopzetten van het vliegverkeer met China. Artsen die pleitten voor het sluiten van de grenzen werden zelfs het zwijgen opgelegd, zo berichtte Sky News Australia. Die fatale inschattingsfout is inmiddels toegegeven. WHO directeur-generaal schreef op Twitter dat het hem ‘bijzonder speet’.
  Taiwan eist excuus van Marxist Tedros
  Het was bepaald niet de eerste blunder van de Marxist die aan het hoofd van de WHO staat. In een persconferentie beweerde Tedros dat hij ‘racistisch’ was bejegend door Taiwan, dat onder druk van China niet door de WHO erkend wordt. Taiwan had felle kritiek op de WHO geuit, omdat het om dankzij China geen informatie over het coronavirus krijgt, en de eigen ervaringen met het virus ook niet met de WHO mag delen. WHO-adviseur Bruce Aylward verbrak zelfs op schofterige wijze de verbinding toen een Taiwanese journalist hem online om uitleg vroeg.
  Fox News: Tedros dankt baan aan China na verbergen cholera uitbraak
  Fox News kopstuk Tucker Carlson onthulde twee weken geleden dat Tedros zijn baan vooral dankt aan China, nadat hij eerder diverse cholera uitbraken in Ethiopië had toegedekt, onder meer door deze te bagatelliseren als ‘acute diarree’. De VN verklaarde later dat er meer levens hadden kunnen gered als erkend was dat het een cholera epidemie was. Op 14 januari van dit jaar verspreidde de WHO nog steeds de Chinese propaganda dat er ‘geen mens op mens besmetting’ van het coronavirus plaatsvond. In februari beweerde de WHO zelfs dat het ‘racistisch’ is te zeggen dat het coronavirus uit Wuhan, China, komt.
  Tedros was vooraanstaand lid van communistische terreurorganisatie
  Tedros voorliefde voor het Chinese regime is te verklaren: hij was in het verleden namelijk voorstaanstaand lid van de gewelddadige communistische partij TPLF in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële Amerikaanse lijst van terreurorganisaties stond. Journalist John Martin wees erop dat de TPLF zich schuldig maakte aan ‘systematische discriminatie en mensenrechtenschendingen’ tegen de Amhara etnische minderheden, bijvoorbeeld door hen gezondheidzorg te onthouden. Het ministerie van Gezondheid dat hier toezicht op hield werd geleid door Tedros. In die periode zijn er zo’n 2 miljoen Amhara ‘verdwenen’.
  WHO erkent vals rapport over India
  In India zou het coronavirus in fase 3 zijn beland en zich over de hele bevolking verspreiden, zo stelde de WHO. Pas nadat een Indiase TV zender om uitleg vroeg, werd toegegeven dat dit niet zo was, en er in India op dat moment alleen enkele clusteruitbraken waren.
  Universiteit Oxford stopt met gebruik WHO cijfers
  ‘Our World in Data’ is een wereldwijd veel gebruikte publicatie van de Universiteit van Oxford. Die is wat corona betreft gestopt met het gebruiken van de cijfers van de WHO, omdat er veel te veel fouten in worden gemaakt. De researchers gebruiken nu de cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control.
  Finland zegt dat WHO corona protocol niet werkt
  Mika Salminen, een hooggeplaatste Finse gezondheidsofficial, verklaarde dat de WHO niet begrijpt hoe pandemieën werken, en dat het coronavirus testprotocol onlogisch is, en niet werkt. ‘Wij begrijpen de WHO-instructies voor (massaal) testen niet. Deze ziekte is niet meer compleet van de wereld te verwijderen. Als iemand dat wel beweert, dan begrijpt die niets van pandemieën.’
  WHO biedt excuses aan Britse stad aan
  In 2018 bood de WHO zijn excuses aan de Britse kustplaats Port Talbot (Wales) aan. De WHO had beweerd dat het stadje de meeste vervuilde lucht van heel Groot Brittannië had, erger dan grote steden zoals Londen en Manchester. Toenmalige WHO directeur dr. Maria Neria moest toegeven dat de werkelijke vervuiling bijna de helft lager was.
  WHO laat ’s werelds ergste infectieziekte, TBC, buiten prioriteitenlijst
  In 2017 stelde de WHO een prioriteitenlijst met antibiotica resistente bacteriën (‘superbugs’) op, met daarop de 12 ‘grootste bedreigingen’ voor de menselijke gezondheid. Bizar genoeg werden de bacteriën die TBC veroorzaken, dat wereldwijd meer dodelijke slachtoffers eist dan iedere andere infectieziekte, niet op de lijst gezet. In 2015 kregen meer dan 10 miljoen mensen deze via de lucht overdraagbare ziekte, die een grote resistentie tegen bestaande antibiotica heeft ontwikkeld. Experts begrepen niets van het weglaten van TBC van de prioriteitenlijst van de WHO.
  WHO promoot fake pandemie en vaccin industrie
  In 2009 verklaarde de WHO de varkensgriep (of Mexicaanse griep) prematuur tot een pandemie, wat ertoe leidde dat overheden massaal vaccins insloegen (Nederland, als enige land ter wereld, zelfs 2 vaccins voor iedere inwoner). De meeste doden vielen echter niet in Europa, maar in Afrika en Azië. De vermaarde auteur Stuart Blume schreef in zijn boek dat veel van de invloedrijke adviseurs bij de WHO en bij nationale regeringen door de vaccinindustrie betaalde ‘adviseurs’ zijn, en dat het er daarom sterkt op lijkt dat de WHO niet de belangen van mensen, maar van deze grote farmaceutische bedrijven dient.
  WHO erkent dat polio vooral door vaccins wordt veroorzaakt
  In 2017 gaf de WHO met tegenzin toe dat de wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins wordt veroorzaakt. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden maar liefst 70% van alle poliogevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt.
  WHO stopte heimelijk sterilisatie formule in tetanus vaccin
  In 2014 beschuldigde de Catholic Doctors Association in Kenia de WHO van het onvrijwillig chemisch steriliseren van miljoenen Keniaanse vrouwen met een ‘tetanus’ vaccinatie campagne. Onafhankelijke laboratoria hadden in ieder getest vaccin een sterilisatie formule gevonden. Uit Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen kwamen vergelijkbare beschuldigingen. Aanvankelijk ontkende de WHO, maar na enige tijd gaf de organisatie toe dat er al meer dan 10 jaar lang gewerkt werd aan sterilisatie vaccins.
  DTP vaccin van WHO doodt meer kinderen dan de ziekten zelf
  In een door o.a. Morgenson verrichte studie in 2017 werd aangetoond dat het bekende DTP vaccin van de WHO meer Afrikaanse kinderen ombrengt dan de ziekten waartegen ze zouden worden beschermd. Met DTP ingeënte kinderen hebben een 10 x (!) hogere sterftepercentage dan kinderen die het vaccin niet hebben gekregen. Tot nu toe weigert de WHO het dodelijke DTP vaccin, dat jaarlijks aan tientallen miljoenen Afrikaanse kinderen wordt opgedrongen, terug te roepen.
  Moet de door Bill Gates gecontroleerde WHO worden ontmanteld?
  Vanwege het consistente patroon van desinformatie en blunders door de WHO dient ernstig te worden betwijfeld of een organisatie die zo nonchalant met de wereldwijde volksgezondheid omgaat, en die een communist met een zeer twijfelachtig verleden aan het hoofd heeft gesteld, nog gefinancierd moet worden. Tal van experts hebben reeds opgeroepen de WHO compleet te ontmantelen, omdat het overduidelijk een lobby/propaganda organisatie van de vaccin industrie is geworden. Zo is Bill Gates, die de hele wereldbevolking verplicht wil vaccineren en ‘chippen’, één van de grootste financiers van de WHO.
  In 2010 doneerde Gates $ 10 miljard aan de WHO, naar zijn eigen zeggen ‘omdat dit het decennium van vaccins moet worden.’ Een maand later gaf hij in een Ted Talk interview ruiterlijk toe dat nieuwe vaccins ‘de bevolking kunnen reduceren.’ Niet voor niets wordt gezegd dat Gates de middelen van de WHO voor zijn eigen filosofie heeft aangewend, en die luidt dat een ‘goede’ gezondheid alleen uit een vaccinatiespuit komt.
  En deze organisatie wordt dus ook met Nederlands belastinggeld gefinancierd, en staat –gezien de woorden van minister Kaag- klaarblijkelijk in hoog aanzien bij het kabinet Rutte. Zouden de WHO, Bill Gates en de Nederlandse regering misschien dezelfde agenda kunnen hebben?

  Xander’
  (deels gebaseerd op) (1) Great Game India via Zero Hedge    

  0 reacties :

  Een reactie posten