’Uitstoot landbouw 41 procent’

Datum:
 • vrijdag 3 april 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • LEEUWARDEN -Uitkomsten Mesdag en RIVM gelijk


  3-4-2020  De Nederlandse landbouw is op papier inderdaad verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag in natuurgebieden, die daar het gevoeligst voor zijn. Tot dat inzicht zijn nu ook de onderzoekers gekomen die de stikstofcijfers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds moesten narekenen. 

  Op basis van eigen berekeningen kwamen de onderzoekers eerder tot de conclusie dat de landbouw ’slechts’ 25 procent van de stikstofdepositie op natuurgebieden zou veroorzaken. Dat cijfer trokken ze begin maart in. 

  Het percentage van 41 procent is precies waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op uitkomt. Het instituut ging eerder uit van 46 procent, maar kwam onlangs met een bijstelling. 

  Zowel de onderzoekers als voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds blijven er wel bij dat de rekenmodellen van het RIVM slechts ’een virtuele werkelijkheid’ laten zien. Volgens hen zeggen metingen veel meer. Ze vinden bovendien dat het verkeerde cijfer op de voorgrond wordt gezet. Zij menen dat niet specifiek naar stikstofgevoelige natuurgebieden gekeken moeten worden, maar naar álle beschermde Natura 2000-gebieden. In dat geval komt het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag niet uit op 41 procent, maar op 35 procent. 

  Vogelaar wijst er op dat de cijfers waarmee wordt gerekend zijn gebaseerd op 2017. Sindsdien is het aantal varkens en koeien fors verminderd en daarmee ook de hoeveelheid mest. De ammoniak die eruit opstijgt, is een van de stikstofverbindingen waar het in de slepende discussie om draait. Stikstof die in de natuur terechtkomt, is een voedingsstof voor bepaalde soorten, zoals grassen en brandnetels. 

  Boeren vinden dat zij teveel moeten opdraaien voor de stikstofproblematiek. Het zogeheten Landbouw Collectief, waarin de boeren zijn verenigd, staakte woensdag nog het overleg met minister Schouten.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten