DE WERKELIJKE CORONA-CIJFERS VAN NEDERLAND

Datum:
 • maandag 6 april 2020
 • in
 • Categorie:
 • De harde cijfers spreken een heel andere taal


  DE WERKELIJKE CORONA-CIJFERS VAN NEDERLAND

  Screenshot_165
  (Door: “Weethetwel”)
  De basis van de corona-hype is angst. De angst voor een ongewisse toekomst. Angst voor het geheimzinnige virus. Angst voor honderdduizenden doden. Angst voor te weinig ziekenhuisbedden. Als ík het krijg, is er geen plaats op de IC. Als ik corona krijg, lopen mijn longen vol vocht en zal ik op een gruwelijke manier stikken. Ik ben zo bang dat mijn geliefden wat overkomt. Eén ding hebben al die angsten met elkaar gemeen: ze zijn nog voor bijna niemand uitgekomen en ze spelen zich allemaal af in de toekomst. En wat nóg zekerder is: met dit corona virus zullen héél weinig van die verschrikkelijke voorspellingen uitkomen. Wat wél zeker is: de werkzame bevolking zit thuis en de economie wordt genadeloos om zeep geholpen door volkomen gedesoriënteerde politici. Mensen voor wie de druk en verantwoordelijkheid te groot werden en die de maatschappij nu in het verderf storten. Die geen verschil meer zien tussen fictie en werkelijkheid. Die menen dat je een maatschappij op hold kunnen zetten en de economie aan- en uit- kunt zetten wanneer hén dat goeddunkt.
  De harde cijfers spreken een heel andere taal
  Inmiddels tekent zich met harde cijfers een heel ander patroon af. Het ontzenuwt de hysterische geluiden die de media nu al wekenlang over de bevolking uitstorten, waardoor het merendeel van de mensen in diepe angst thuis zit. En dát terwijl dat absoluut niet nodig is. Integendeel: wanneer de maatschappij gewoon zijn gang was gegaan en de mensen voorzichtiger om waren gegaan met de zogenaamde risicogroepen, dan zou er waarschijnlijk geen verschil in dodental te bemerken zijn met of zonder de huidige lock-down. Het enige verschil is dat de economie vernietigd wordt. Voor de ondernemers is het nú al dramatisch: ze staan er helemaal alleen voor en worden compleet in de steek gelaten door de politiek en werkgeversverenigingen. Voor de werknemers lijkt het nog steeds spannend en interessant. Ze kunnen thuis lekker klussen en de tuin doen; het loon wordt gewoon doorbetaald. Wat wil je nog meer? De groenliefhebbers zwijmelen bij de blauwe hemel en het heldere water. Vooruit: laten we ook eens een toekomstvoorspelling doen. Het lachen zal hen héél snel vergaan. Na iedere nachtmerrie zullen ze zich afvragen hoe ze ooit konden roepen: Sluit ons op, sluit ons op”.
  Corona is een typische westerse- en welvaartsziekte
  De corona-ziekte is inmiddels te voor en te na onderzocht. Dat levert interessante gezichtspunten op. Eén daarvan is dat de ziekte vooral toeslaat in de rijke westerse landen. De slachtoffers zijn vooral ouderen en mensen met één of meerdere aandoeningen. De westerse landen met hun superieure cultuur en gezondheidszorg konden hun levensverwachting steeds verder opvoeren. Dat betekent dat er relatief veel oude mensen wonen. Maar hoe ouder de mensen worden, hoe brozer het leven wordt. Voor virussen zijn de oudjes een gemakkelijke prooi. Het enige wat je kunt doen is te proberen hen door hygiëne en andere maatregelen te vrijwaren van contact met virussen en ziekten. Als dat lukt, tellen de extra jaren. Als het niet lukt, sterft een gedeelte van hen, maar láng niet allemaal. Bij érnstige epidemieën sterven tot 8% van de bewoners van een bejaardenhuis. Uiteindelijk hoort dat allemaal bij het leven. Maar de media smullen van die verhalen. Oh wat dreigend. Voorts blijkt dat het ook veel mensen betreft met een verminderde weerstand of aandoeningen aan de luchtwegen. 80% van de mensen op de Intensive Care heeft overgewicht, een typische westers welvaartsverschijnsel. Anderen hebben vooral aandoeningen aan hart, longen of bloedvaten, hetgeen ook ziektes zijn die vooral in onze westerse landen voorkomen. Het is dan ook niet onlogisch dat deze ziekte vooral slachtoffers maakt in die westerse landen. Maar zélfs als het zéér ernstig is, heeft een IC-patiënt 50% kans om te overleven en blijven de totale sterftecijfers vér achter bij een stevige griep.
  En dan Italië. Italië heeft de hoogste levensverwachting ter wereld. Er zijn nu zo’n 15.000 corona-doden. Op een totaal van 700.000 doden per jaar. Vanwaar die paniek? Het is goed en veilig vertoeven in Italië en dat beeld wordt ernstig verstoord door politici die de economie stilleggen en het begraven van hun dierbare doden verbieden. In dat verband kunt u ook de berichten volgen in onze media over het aangekondigde bloedbad van miljoenen doden in Afrika. Maar het wordt steeds stiller. Natuurlijk, er zullen beslist een paar zielige plaatjes uit de hoed getoverd worden van overleden kinderen en baby’s, dat is toch niet te controleren, maar de pandemie zal daar uitblijven. De mensen daar zijn niet westers genoeg.
  Dan nu de échte cijfers
  Een virus dat flink besmettelijk is, houd je niet tegen; niet met vliegverbod, lock-downs, in een bunker gaan zitten of boetes uitdelen als men naar het natuurgebied gaat. Verreweg het grootste gedeelte van de bevolking komt er toch mee in aanraking. Er zijn mensen die veertien dagen vrijwillig in quarantaine zitten en dan denken dat het virus hen met rust laat. Ze hebben de perceptie van een kleuter. Dat zijn de mensen die achter het televisietoestel gaan kijken waar de spreker zit die ze aan de voorkant zien.
  Zo is gebleken dat het corona-virus praktisch iedereen raakt, maar dat 95% van de bevolking daar niet of nauwelijks last van heeft. Om de corona-paniek voort te laten duren, is het vooral van belang níet te onderzoeken dat op dit moment waarschijnlijk twee-derde van de bevolking het virus al heeft gehad en immuniteit heeft ontwikkeld. Want de paniek zal dan spoedig ophouden en dan is de bevolking vast niet meer thuis op te sluiten. Voor zo’n onderzoek dat duidelijkheid zou verschaffen, laat de overheid het vollédig afweten.
  De overige 5% van de bevolking die besmet raakt, heeft wél complicaties. Deze 5% van de bevolking moet je dus beschermen en die moet zichzelf beschermen. Dat is een kwestie van opvoeding en rekening houden met elkaar, maar vergeet niet dat een virus een lastige vijand is dus dat zal lang niet altijd lukken. Dat wil beslist niet zeggen dat besmette mensen uit de risicogroep altijd naar het ziekenhuis moeten of dood zullen gaan, maar ze zijn wél ziek. Bij griep is dat ook al weer niet anders. En het moet nog maar eens gezegd: de meeste van die mensen hebben al iets onder de leden en lopen bij iedere griepgolf een groter risico. Meestal zijn het ouderen, maar in een klein aantal gevallen ook jongeren. Van die 5% gaat uiteindelijk 0,6% dood, dat is het ervaringscijfer uit Zuid-Korea waar alles uitvoerig is gemeten.
  Dan nu naar de Nederlandse situatie: van de 17.000.000  inwoners krijgt, als we niets doen, 5% merkbaar de corona-ziekte. Dat zijn 850.000 mensen.  Van deze mensen gaat 0,6% dood, dat zijn er 5100. Bij de griep in 2017 viel het dubbele aantal doden te betreuren, maar dat was geen regel in de krant waard. Zou de héle bevolking van Nederland dus moedwillig in één keer besmet worden, dan zouden er 5100 doden te betreuren zijn. Dat is het zwartste scenario. Dat doen we natuurlijk niet moedwillig, want we proberen de kwetsbare groepen uit de wind te houden en wat erg belangrijk is: de kwetsbare groepen doen dat zélf ook.
  We kunnen er dus van uitgaan dat het aantal doden in Nederland 5100 zal bedragen. Als er een afwijking naar boven zou zijn, is dat omdat Nederland meer Westers is dan Zuid-Korea. Een afwijking naar beneden kan gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van beschermend materiaal voor de risicogroepen en hulpverleners, waar het nu grotendeels aan ontbreekt. Dat zijn hele andere maatregelen dan de huidige paniek en alle beperkingen voor de bevolking en economie. Nu weet u meteen waarom u thuis zit: voor niets.
  Voor ons land is het een complicatie dat waarschijnlijk pas ongeveer 70% van de bevolking geïnfecteerd is geweest. Door de lock-down zijn er nog allerlei witte vlekken op de kaart, waarvan het te verwachten is dat ze nu maar zeer langzaam aan de beurt zullen komen. De vraag is of het zin heeft dat iedereen daar thuis een eeuwigheid op gaat zitten wachten.  De prijs voor deze vertraging is immens. Daarom is het van het grootste belang dat de beperkende maatregelen nu en onmiddellijk opgeheven worden en de gezonde mensen weer normaal met elkaar omgaan. Wanneer de gezonde mensen op grote schaal immuun  zijn, is het zó met het virus gedaan en dat is ook zeer in het belang van de risicogroepen.
  Op 4 april 2020:
  • waren er in Nederland 1651 mensen gestorven aan Covid-19
  • lagen er 1213 mensen op de Intensive Care. Volgens stichting NICE, die de IC-tellingen bijhoudt, zijn er in totaal 1805 mensen met corona op de IC opgenomen geweest. Daarvan zijn er 268 overleden en 79 hersteld. Er ontbreken 245 mensen in de cijfers van NICE, maar dat kan liggen aan achterstallige administratie. De gemiddelde duur van het verblijf op de IC is 21 dagen dus de mensen vanaf 15 maart liggen er nog grotendeels, behoudens die inmiddels zijn genezen of overleden. Het beleid in Nederland is er op gericht dat ouderen met “voltooid leven” niet op de IC terecht komen. Daarom zijn er in Nederland ook zo weinig IC’s. Oudjes hebben niets te kiezen. Driekwart van de corona-doden is dan ook nooit op de IC geweest omdat het oudjes zijn. Van de mensen die op de IC terechtkomen, overlijdt de helft en de andere helft (meest jongere personen) geneest. 1800 mensen zijn tot op heden op de IC opgenomen. Daarvan overlijdt dus de helft (900 personen) en dat is een kwart van het totaal, omdat driekwart nooit op de IC komt. Er sterven dus 2700 mensen zonder IC. In totaal kost het corona-virus bij de huidige stand van de besmetting: 2700 + 900 = 3600 doden. Dan zijn we ongeveer twee weken verder.
  • Het is te verwachten dat het aantal opnames vanaf nu druppelsgewijs zal zijn, omdat we vanaf de 15e maart uiterst voorzichtig met elkaar omgaan. Ongeveer 30% van de bevolking is nog niet besmet. Intussen sijpelen langzaam de besmettingen uit Groningen en Friesland binnen en dat kan met deze lock-down nog maanden duren. Voor die 30% van de bevolking zijn nog maximaal 800 IC-opnames te verwachten de komende maanden en dan zijn we er vanaf. Volgens de berekening kan dat leiden tot in totaal 1600 doden in de komende één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien maanden al naar gelang het onze politici belieft dat de lock-down nog moet duren. Uiteindelijk eindigen we bij ruim 5000 doden.
  Even ter herinnering: het is tragisch, maar het overgrote deel daarvan bestaat uit mensen met een zwakke gezondheid. En een andere herinnering: in de winter drie jaar geleden was dat aantal doden het dubbele en daar is geen regel aan gewijd.
  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten