MONSANTO TREKT STEKKER UIT KRITISCH TNO-ONDERZOEK

Het TNO-onderzoek naar de huidopname van glyfosaat, de
werkzame stof van de onkruidverdelger RoundUp, is in 
2002 door het bedrijf Monsanto stopgezet. 11-3-2020

Monsanto - inmiddels overgenomen door chemiereus 
Bayer - vreest dat de uitkomsten van het TNO-onderzoek 
negatief zouden uitpakken voor de toelating van RoundUp 
tot de Europese markt. Daarom trekt het bedrijf de 
stekker uit de studie. 

Dat blijkt uit de 
zogeheten ‘Monsanto Papers’, de interne documenten 
van het bedrijf die naar boven zijn gekomen in de letsel-
schadezaken die in de Verenigde Staten tegen Bayer 
worden gevoerd. “In die interne Monsanto-communicatie 
komt duidelijk naar voren, dat zij bang zijn voor de 
resultaten. En wat hen betreft, zouden die resultaten 
ergens verdwijnen,” aldus voormalig TNO-onderzoeker 
Johan van Burgsteden in de Zembla-uitzending 

In 2002 is Duitsland het leidende land op het gebied van de 
markttoelating van RoundUp binnen de EU. De norm die de 
Duitse autoriteiten voor de maximale huidopname van glyfosaat 
stellen, is 3 procent. Maar uit de TNO-studie blijkt een 
huidabsorptie van 5 tot 10 procent.
 
De TNO-studie is het enige Nederlandse onderzoek naar 
glyfosaat dat opduikt in de Monsanto Papers. Daaruit blijkt dat 
Monsanto zich grote zorgen maakt over de uitkomsten van het 
TNO-onderzoek. In een e-mail schrijft William Heydens, op dat 
moment een van Monsanto’s leidinggevende toxicologen: “Mijn 
grootste zorg is dat dit onderzoek de hele risicobeoordeling van 
RoundUp kan opblazen.”

Duidelijk naar voren
Onderzoeker Johan van Burgsteden heeft destijds voor TNO het 
onderzoek uitgevoerd. In Zembla zegt hij: “In die interne 
Monsanto-communicatie komt duidelijk naar voren, dat zij bang 
zijn voor de resultaten. En dat zij de resultaten eigenlijk liever 
niet zien.  Wat hen betreft, zouden die resultaten ergens 
verdwijnen.”

In het TNO-onderzoek brengt Van Burgsteden glyfosaat aan op 
rattenhuid. Tijdens de TNO-studie gaat er iets mis in de 
procedure. Daarom biedt TNO aan Monsanto aan het onderzoek 
te herhalen. Van Burgsteden: “Wij hebben ook aangeboden, dat 
weet ik nog, om de studie opnieuw te doen. Daar refereren zij 
zelf ook aan in de Papers.”

Bekijk de eerste beelden uit 'De macht van Monsanto'

Hoger uitvallen
Maar van dat aanbod maakt Monsanto geen gebruik. In de 
Monsanto Papers lezen we in een e-mail van een Monsanto-
medewerker: “Hoewel we in eerste instantie hebben ingestemd 
met de herhaling van de huidstudie door TNO, zoals ze hebben 
voorgesteld, zijn we tot de conclusie gekomen dat de absorptie 
van glyfosaat waarschijnlijk hoger zou uitvallen, dan de 
3 procent die de Duitse autoriteiten voorschrijven.”

“We hebben dus besloten om de studie te STOPPEN. Vanaf 
heden deze morgen,” aldus de Monsanto-medewerker.

Vincent Harmsen, die eerder over het TNO-onderzoek heeft 
gepubliceerd voor Follow The Money, zegt in Zembla: “De eerste 
reactie van Monsanto is: er zijn resultaten die de gezondheids-
normen overschrijden die de toezichthouder stelt. Misschien 
moeten we stoppen met ons onderzoek bij TNO.”

In 2018 is Monsanto overgenomen door het chemiebedrijf Bayer.
In een schriftelijke reactie laat Bayer aan Zembla weten: “Het 
TNO-onderzoek was gebrekkig. TNO erkende deze tekort-
komingen in haar rapport en zei dat het ongeschikt was voor 
de toelatingsautoriteiten.”

Desgevraagd stelt een woordvoerder van TNO, dat het onderzoek
conform de richtlijnen is uitgevoerd, en dat “TNO om redenen 
van vertrouwelijkheid niet in staat is meer informatie te 
verstrekken zonder toestemming van Bayer. Die toestemming 
hebben we (nog) niet.”

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de 
Dieren, heeft schriftelijke vragen gesteld over de stopgezette 
TNO-studie. De antwoorden van minister Schouten van LNV 
worden binnen twee weken verwacht.

Onderzoek meteen stopgezet
“TNO doet onderzoek,” zegt Wassenberg in Zembla, “Er komt 
niet uit wat Monsanto leuk vindt. En dan wordt het onderzoek 
meteen stopgezet. (..) Dit is zoals Monsanto werkt.”

Momenteel wordt de TNO-studie in de Verenigde Staten als 
bewijs gebruikt in de letselschadezaken van mensen die claimen 
ziek te zijn geworden van de blootstelling aan glyfosaat. Michael 
Baum, een van de belangrijkste advocaten in die rechtszaken, 
benadrukt in Zembla het belang van de studie: “Het doel van dit 
middel (glyfosaat, red.) is om binnen te dringen. Dat toont deze 
studie aan.” Inmiddels hebben al meer dan 75.000 mensen een 
claim ingediend.

Glyfosaat is al jarenlang omstreden. In 2015 komt het 
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), 
onderdeel van de WHO, tot de conclusie dat glyfosaat 
waarschijnlijk kankerverwekkend is.

ZEMBLA0 reacties :

Een reactie posten