Grip kwijt op giftige stoffen

Datum:
 • donderdag 12 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Haag - Nederlanders lopen een groeiend risico te worden blootgesteld aan verschillende chemische stoffen tegelijk, die meestal in lage concentraties vrijkomen, maar zich kunnen opstapelen.
  12-3-2020

  Die waarschuwing stuurt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar het kabinet. Volgens het adviesorgaan heeft de overheid te weinig grip op de verspreiding van gevaarlijke stoffen, met onvoorziene risico’s tot gevolg. Allerlei stoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen, kunnen zich opstapelen en schade toebrengen. Daar wordt nauwelijks rekening mee gehouden in risicobeoordelingen. Die zijn gebaseerd op afzonderlijke stoffen. 

  Mengelingen van stoffen kunnen ’minstens zo schadelijk’ zijn voor de gezondheid en het milieu als blootstelling aan een hogere dosis van één stof. De Rli wijst op de risico’s van bijvoorbeeld microplastics, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen. Dankzij Europese regelgeving is de vervuiling door tal van gevaarlijke stoffen jarenlang afgenomen. Het huidige beleid lijkt echter „niet toereikend om de ontwikkelingen van vandaag te beteugelen.” Bedrijven worden te weinig aangesproken op hun zorgplicht, vindt de raad. 

  Volgens de wet is het bij twijfel aan het bedrijf om aan te tonen dat producten veilig zijn. In de praktijk worden bedrijven echter ’onvoldoende gestimuleerd’ tot nader onderzoek of een keuze voor een veiliger alternatief. Een ’hardnekkig probleem’ is dat stoffen die zijn verboden, worden vervangen door stoffen die nog wel zijn toegestaan, maar nauwelijks minder gevaarlijk zijn. Er zijn ook amper financiële prikkels. Bedrijven worden zelden aansprakelijk gesteld. 

  De eerste aanbeveling van de Rli is om bedrijven die werken met ’zeer zorgwekkende stoffen’ te verplichten heel nauwkeurig via ’track & trace’ bij te houden waar die stoffen zich in een productieketen bevinden. Milieuvergunningen zouden alleen nog tijdelijk verleend moeten worden, „zodat bedrijven beter kunnen worden aangesproken op hun zorgplicht.” Overheden zouden kritischer moeten omgaan met vergunningaanvragen. De Rli pleit verder voor investeringen in kennis en capaciteit van handhavers. 

  Een ander plan is desnoods een materiaalpaspoort in te voeren. Daarin zou dan precies de chemische samenstelling van producten moeten staan.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  O.a. Hoogovens heeft tientallen jaren de norm ver overtreden met goedvinden van de Milieudienst, dus de overheid en zo barst het in Nederland van de bedrijven die met goedvinden van ambtenaren de normen overtreden.
  Burgers die klagen worden weggezet als lastig of moeilijk. Burgers die rechtszaken aanspannen worden 9 van de 10 keer in het ongelijk gesteld door de dames en heren rechters terwijl de bewijzen vaak overduidelijk zijn. De Raad van State is geen haar beter. Nederland is niet veel beter dan het eerste de beste ontwikkelingsland, alleen wordt het hier wat Calvinistischer verpakt en dan lijkt het nog wat.

  Een reactie posten