Kor Buitendijk voelt zich buitenspel gezet met alternatief RES-plan en roept hulp bevolking in

Datum:
 • dinsdag 3 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Bobeldijk - 

  Opsteller Kor Buitendijk van het alternatieve RES-plan ’Duurzaam leefbaar’ gaat een burgerinitiatief indienen om zijn plan op de agenda te krijgen.
  3-3-2020

  Hij voelt zich afgeserveerd omdat de stuurgroep die werkt aan de Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord niet van zins is zijn alternatief te bespreken. ,,Omdat het slechts gezien wordt als de mening van een betrokken burger, komt er pas een reactie na juni, als de concept-RES dus al is vastgesteld’’, zegt Buitendijk.

  Hij heeft zijn stap aangekondigd bij de gemeenteraden van de achttien gemeenten in RES-regio Noord-Holland-Noord en wordt gesteund door de anti-windmolenwerkgroepen van Schagen/Zijpe, Koggenland, Medemblik, Kolhorn e.o. en Wieringermeer. ,,Men heeft de mond vol van een bottom-up-proces en dan komt er een breed gedragen plan, dan zet men de indiener buitenspel’’, aldus Buitendijk.
  Hij beroept zich op de 1300 streekgenoten die gedurende het inspraakproces ’overduidelijk te kennen hebben gegeven wat hun mening is van de gepresenteerde scenario’s. Die mening heb ik in ’Duurzaam leefbaar’ uitgewerkt’. Zijn hoop is naast op het burgerinitiatief gevestigd op de gemeenten. ,,Die reageren positief en zij doen pogingen om het alternatieve plan te agenderen. Ik vraag me af welk maatschappelijk draagvlak het RES-management en de stuurgroep eigenlijk vertegenwoordigt.’’

  Zonnezandbanken

  ’Duurzaam leefbaar’ doet een bod namens de RES-regio Noord-Holland-Noord om in 2030 de hoeveelheid duurzame elektriciteit, nu 1,8 terrawattuur, te verdubbelen tot 3,6. De middelen die Buitendijk daarvoor inzet zijn zonne-eilanden en zonnezandbanken in IJssel- en Markermeer. Op landbouwgrond hoeven volgens zijn plan geen windmolens bij te komen, noch zonneweides. Zonnepanelen komen op grote daken.
  Als hij voldoende handtekeningen - vijfduizend van stemgerechtigde Noord-Hollanders - voor zijn burgerinitiatief weet te verzamelen, kan hij Provinciale Staten verplichten ’Duurzaam leefbaar’ in behandeling te nemen naast de concept-RES. ,,De enige manier waarop de politiek een inhoudelijke mening over mijn plan kan geven.’’
  In de verordening die het burgerinitiatief regelt staat dat er geen onderwerpen kunnen worden ingebracht waarover de Staten al hebben beslist of gaan beslissen. De provincie zegt er niet op vooruit te kunnen lopen hoe Provinciale Staten de geldigheid van het verzoek tot burgerinitiatief beoordelen. Gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat) vindt het logisch dat Buitendijks plan het traject doorloopt dat ervoor is afgesproken. ,,Het wordt met dezelfde interesse en serieusheid bekeken als plannen van anderen’’, aldus de gedeputeerde, die het jammer vindt dat Buitendijk het gevoel heeft dat zijn plan geen ruimte krijgt. ,,Dat is uitdrukkelijk wel het geval.’’

  Noordjhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten