Gemeente Den Helder bezorgd over uitblijven van offshorewerk op de Noordzee

Datum:
 • dinsdag 3 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Havenwethouder Kees Visser is bezorgd over de vooruitzichten van de olie- en gas-exploratie op de Noordzee.  Dat blijkt uit de antwoorden die het college van Den Helder geeft op vragen van fractievoorzitter Henk Mosk van D66. Mosk stelde kritische vragen over de aannames die Den Helder doet in het zogenoemde Helders Perspectief.
  Met dat Perspectief neemt het gemeentebestuur een voorschot op de verwachte maritieme opleving die de bouw van meer woningen nodig maakt. Voor wat betreft de Koninklijke Marine en de daarmee samenhangende scheepsbouw gaat er wel degelijk veel meer werkgelegenheid komen. Het is echter een heel ander verhaal op het vlak van de offshore, waarschuwt het D66-raadslid.
  Burgemeester en wethouders antwoorden op de vragen van Mosk: ,,We herkennen het feit dat er momenteel gebrek is aan booractiviteiten bij olie- en gasbedrijven.” Dat komt volgens het college doordat de in 2018 aangekondigde belastingvoordelen om de gaswinning te stimuleren nog steeds niet ingevoerd zijn. ’Exploitanten wachten op die maatregel’, meldt havenwethouder Visser.
  Daarom, vervolgt hij: ’Stellen ze booractiviteiten uit. Het wetsvoorstel gaat volgens de planning van het ministerie van economische zaken in het tweede kwartaal 2020 naar de Tweede Kamer’.

  Stikstof

  Een ander beletsel voor activiteiten op zee en in Den Helder aan land is de stikstofproblematiek, waardoor geen nieuwe exploitatievergunningen worden verleend. Grote offshoreprojecten gaan niet door, tenzij bedrijven aantonen dat de activiteiten nagenoeg geen extra stikstofdepositie opleveren in natuurgebieden. Visser: ’Door deze natuurtoets staan momenteel 33 projecten op het Nederlandse deel van de Noordzee 'on hold'.’

  Als de olie en gasprijs hoog is, dan kan het beter uit om offshore te bedrijven vanuit Den Helder. Nu is er echter weer sprake van lage prijzen voor fossiele brandstoffen. Visser ziet als derde belemmering voor meer werk op zee en in de haven: ’De historisch lage aardgasprijs die nu 10 cent per kubieke meter bedraagt. Een jaar geleden was dat nog 22 cent. De aanvoer van aardgas naar Europa is zo groot dat er overschotten ontstaan. Door de lage gasprijs is het niet rendabel om te zoeken naar nieuwe velden’, meldt de havenwethouder.

  Geleidelijk

  Volgens de prognoses neemt de komende decennia de gaswinning uit de velden op zee en land af. Het is een geleidelijke neergang, omdat gasvelden ouder worden en dus ook leger. In 2018 waren er 65 velden die nooit meer produceren. Daar tegenover staan 142 velden waar wel wordt geproduceerd. Er is geen gebrek aan gas onder de Noordzee. In de Noordzeevelden zit nog rond de 200 miljard kuub aan aardgas.
  Met proefboringen wordt nog steeds gezocht naar nieuwe kleine velden. Als deze boringen slagen en nieuwe putten worden geboord voor productie, dan levert dit extra gas op. Daarmee wordt voorkomen dat meer gas geïmporteerd moet worden. Importeren van gas is nadelig, omdat het een hogere CO2 uitstoot heeft en zo een negatieve invloed heeft op de klimaatdoelstellingen.

  Toenemen

  In het afgelopen decennium werden op de Noordzee ieder jaar wel twee tot zeven geslaagde proefboringen gedaan naar nieuwe gas- of olievelden. In 2019 was er voor het eerst geen enkele geslaagde boring. Booractiviteiten leveren veel werk op voor de supply chain die vanuit Den Helder opereert. Havenwethouder Visser: ’Als de booractiviteiten voor het vinden en in productie nemen van nieuwe velden weer toenemen, geeft dat een positieve impuls aan de werkgelegenheid in Den Helder’.
  Henk Mosk van D66 is tevreden over de antwoorden op zijn vragen en gaat met zijn partijgenoot D66-Kamerlid Matthijs Sienot de kwestie bespreken om te bezien wat er landelijk aan gedaan kan worden.

  Noordhollands dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten