Klimaathoax “Green Deal” – Energietransitie boerenbedrog

Datum:
 • woensdag 18 maart 2020
 • in
 • Categorie:

 • De “Green Deal” ofwel de energietransitie is een visitekaartje van het boerenbedrog van de klimaathoax. Er worden overal bio-massa centrales opgericht om zogenaamde CO2-neutrale energie op te wekken. Is dat wel waar?


  18 MAART 2020
  – Viviane Lariks maakt zich er terecht heel boos over –
  Daartoe worden in Nederland massaal gezonde bomen gekapt. Lees daarover op het Meldpunt bomenkappen. De waterschappen en Staatsbosbeheer beheren vele miljoenen bomen in Nederland. Deze bomen behoren toe aan de bevolking maar worden door de waterschappen en Staatsbosbeheer gebruikt om hun portemonnee op een oneigenlijke manier te vullen
  Door bomen te kappen en te laten versnipperen kunnen ze die verkopen aan afnemers voor de biocentrales. Om gezonde bomen te kappen wordt een smoesje verzonnen zoals zeggen waterschappen over bomen die tot 30 meter van een nooit gebruikte en door hun nooit onderhouden greppel staan dat ze verwijderd moesten worden omdat voor de afwatering nodig was om de sloot te renoveren. Hetgeen ze na het kappen ook nog eens niet doen!
  Staatsbosbeheer kapt 20 meter hoge bomen op dertig meter afstand van een omheining in een natuurgebied omdat de omheining zogenaamd begroeid was.
  Waarom is het verhaal of CO2 neutrale energie bedrog door CO2 opnemende bomen te kappen en te verbranden?
  Ik zal met een voorbeeld laten zien waarom het onzin is. Stel dat ik een legbatterij heb met 2000 kippen en mijn product is de handel in eieren. Dan stel ik een bedrijfsmanager aan die de zaak moet managen. Deze man weet dat kippen geslacht kunnen worden om ze vervolgens als vlees te verkopen. Wat doet die man? Die verkoopt mijn kippen aan een poelier en zet 2000 ééndagskuikens terug in de hokken. Als ik vraag: Man wat doe je nou, nou is de handel in eieren naar de maan, dan antwoordt hij: Ik verkoop een kip en zet er een kip voor terug, dat is voor het bedrijf neutraal.
  Zo iemand zou in een inrichting thuishoren. Maar precies een dergelijk antwoord geeft onze regering wel aan ons als we vragen waarom ze gezonde bomen kappen om te verstoken. Helaas is kappen en verbranden hetgeen de waterschappen en Staatsbosbeheer op zeer grote schaal doen.Stel dat ze 2000 grote gezonde bomen kappen van gemiddeld dertig jaar oud. Stel dat zo’n boom gemiddeld 500 eenheden CO2 per jaar afvangt. Het milieuproduct van de boom is het afvangen van CO2.
  Dan vangen die bomen in 1 jaar tijd 2000 x 500 eenheden CO2 af . Dat is 1 miljoen eenheden CO2.
  In 10 jaar tijd 10 miljoen eenheden CO2.
  Wat beweren de regering en de groene energie-business? Wij rooien een boom en planten er een andere boom voor terug, dikwijls pas een jaar later om de grond tot rust te laten komen. doordat wij een boom terug planten is het CO2 neutraal en is groene energie duurzaam!
  KlimaathoaxHet staat letterlijk op de website van deze handelaar in houtsnippers van gezonde bomen: “CO2-neutraal met biomassa”. En:
  Biomassa is een verzamelnaam voor het biologisch afbreekbare gedeelte van organisch materiaal. Denk aan hout, gft-afval en plantaardige olie. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Hierbij komt CO2(koolstofdioxide) vrij – net als bij fossiele energie – maar de natuurlijke CO2-kringloop is hierbij veel korter. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt het vrijkomende gas weer opgenomen. Stoken met biomassa is dus CO2-neutraal.”
  Einde tekst. Nou gaan we berekenen hoeveel CO2 deze nieuwe bomen afvangen in 10 jaar. Het eerste jaar wordt dikwijls nog niet geplant. Het tweede jaar komt een stek in de grond die bijvoorbeeld 1 eenheid CO2 afvangt in een jaar. elk jaar vangt zo’n boom iets meer CO2 af, maar zeg dat het gemiddelde afvangen per jaar gedurende deze 100 jaar 100 eenheden is over de periode van 10 jaar. Totaal is dat 2000 x10 x 100 eenheden CO2 = 2 miljoen eenheden.
  Over een periode van 10 jaar worden er dus vele miljoenen eenheden (8 miljoen) CO2 minder afgevangen.
  De groene energie-maffia belazert de bevolking met hun kletskoek, dat het verbranden van bomen in biocentrales en het terug planten van nieuwe bomen CO2-neutraal is. Het is gewoon boerenbedrog en oplichterij. Stop het massale bomen kappen in Nederland en weg met de biocentrales die niet CO2-neutraal zijn maar juist meer CO2 tot gevolg hebben.

  Meer over de Klimaathoax vindt u op Veren of Lood hier.

  0 reacties :

  Een reactie posten