Gemeente Den Helder draait de benadering van de vele bijstandsgerechtigden volledig om met pionierswerk

Datum:
 • woensdag 18 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • WMO, Participatiewet, reiskosten, kinderopvang? Veel bijstandsgerechtigden raakten verstrikt in het web van wetten en regels, merkten ze op het gemeentehuis in Den Helder.


  Tegelijk staken de medewerkers van Team Participatie veel tijd in bijvoorbeeld sollicitaties van klanten en de weg daarheen. Om daarna van de boze buurvrouw van de klant de vraag te krijgen waarom zij niet is gevraagd voor die baan. Dat moest anders, dachten ze aan de Verkeerstorenweg. Het bleek het vertrekpunt op de weg naar ’Helder Zicht op Werk’, de nationale noviteit waarmee de gemeente Den Helder hoopt landelijke sier te maken.

  Uitstroom

  Maar bovenal willen wethouder Pieter Kos en Team Participatie de bijstandsgerechtigden beter bereiken. Kos: „Den Helder kent een hoge uitstroom, maar we zitten ook al jaren landelijk in de top van aantal mensen in de bijstand. Deze applicatie is niet puur bedoeld om het cijfer naar beneden te helpen. Het is niet louter een vacaturesite. Wat we voorheen deden, dat draaien we om.”
  Zodoende probeerden Nienke Kloosterman (projectleider Helder Zicht op Werk), gemeentelijk programmamanager Rob van de Sande en Jon Ruigrok (mede-eigenaar Druktemaker) in het hoofd van de bijstandsgerechtigde te kruipen. Kloosterman: „Waar heeft die behoefte aan? Waar loopt die tegenaan? We hebben gesprekken gevoerd met klanten over deze applicatie. En het eindresultaat laten zien.”

  Omgekeerd

  De uitkomst was dus een omgekeerde benadering. Een applicatie met vacatures, met gelijke kansen voor iedereen. En waarin pas aan het einde de nadruk wordt gelegd op diploma’s. Van de Sande: „Veel klanten hebben weinig tot geen diploma’s. Bij veel sites wordt daar wel vroeg in het aanmeldtraject naar gevraagd en dan haken werkzoekenden af. Ze raken gedemotiveerd.”
  Maar ook een platform dat laagdrempelig wil zijn. Kloosterman: „Je hebt te maken met klanten op niveau mbo 1 en 2. Probeer jij maar eens op denhelder.nl alle informatie te vinden over Wmo, over de Participatiewet of over wanneer jouw uitkering wordt betaald. Dat geld is voor velen van levensbelang. Anders kunnen ze de huur niet betalen. Het gekke in ons land is dat, soms kwetsbare, mensen in de bijstand, het meeste regelwerk hebben. Veel werkenden hoeven nooit iets aan te vragen.”

  Rekentool

  Dus werd gekozen voor een applicatie met eenvoudig taalgebruik, waarin alle antwoorden te vinden moeten zijn. Op vragen over kinderopvangtoeslag, reiskosten, sollicitatietraining, maar ook een rekentool waar je kunt zien welke gevolgen een tijdelijke baan hebben voor de uitkering. Van de Sande: „Veel mensen denken nog steeds dat ze gekort worden voor werk. Gestraft. Dat is niet in alle gevallen zo.”

  Minder drempels opwerpen, is het devies. Want veel bijstandsgerechtigden willen graag werken, weet inmiddels Ruigrok ook uit eigen ervaring. „Op een dag stond er bij ons een jongen voor de deur die graag bij ons stage wilde lopen. Hij vertelde dat hij goed kan programmeren. We hebben hem een kans gegeven, naast onze programmeurs gezet en zijn gang laten gaan. Onze mensen zaten met open mond te kijken naar wat hij kon. Hij is inmiddels in dienst bij ons. Het vraagt alleen de nodige begeleiding. Daar moeten we de tijd voor nemen. Op tweede kerstdag belde hij met de vraag waarom de zaak dicht was. Geweldig toch?”
  Als gevolg van de coronacrisis, is de grote lancering van Helder Zicht op Werk afgelast. De website is in de lucht. Van de Sande: „De grootste valkuil? De animo van klanten. Die bepaalt alles. Ze moeten het gaan gebruiken. Kijk, er is interesse vanuit andere gemeenten voor deze applicatie. We denken dat we iets goeds en bruikbaars hebben neergezet.”
  Kloosterman: „Als we iemand helpen om de eerste stap naar werk te zetten, is het al geslaagd.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten