Initiatieven voor zonneparken op agrarische grond maken in Hollands Kroon geen kans.

HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA - Panelen alleen op daken, stelt gemeenteraad
Ondernemers die graag in de uitgestrekte gemeente Hollands Kroon een zonnepark willen aanleggen, hoeven niet te kijken naar agrarische gronden voor hun plan.Hectares vol zonnepanelen op wat nu weiland, bollengrond of akkers zijn zullen niet verschijnen in Hollands Kroon, stelt een meerderheid van de gemeenteraad. Hoewel de gemeente in 2050 klimaatneutraal wil zijn en er dus een klimaatneutrale energie- en warmtevoorziening moet komen, wil de raad niet aan zonneparken op agrarische grond beginnen.
Dat is afgelopen raadsvergadering besloten bij het vaststellen van het Programma Duurzaamheid voor Hollands Kroon tot aan 2022. Middels een amendement van Senioren Hollands Kroon, de VVD, Anders!, Lada en Onafhankelijk Hollands Kroon is dat vastgelegd in het programma.

Zon op dak

„De energietransitie vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven. Huishoudens en bedrijven moeten de kosten kunnen dragen. De lasten worden op een rechtvaardige wijze verdeeld. De energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten op zon op dak en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om zonneparken”, zo heeft de gemeenteraad laten opnemen in het Programma Duurzaamheid.
Er zijn al meerdere initiatieven ingediend bij Hollands Kroon om zonneparken aan te mogen leggen. Onder meer in de Oostpolder bij Anna Paulowna is er een plan om 118.000 zonnepanelen te plaatsen op 16,5 hectare agrarische grond. Daar lijkt nu definitief een streep door te gaan, nadat eerder al bij de provincie vraagtekens werden gezet over dit project.

Geproduceerd

Overigens is Hollands Kroon al goed bezig waar het duurzame elektriciteit betreft. Uit een memo van burgemeester en wethouders blijkt dat er in de gemeente op dit moment meer elektriciteit wordt geproduceerd dan er gevraagd wordt.
Wel zijn er nog wijzigingen op komst. Zo zijn de datacenters nog niet volledig (Microsoft) of nog niet in gebruik (Google). Daar tegenover staat dat de 99 turbines in het Windpark Wieringermeer ook nog niet allemaal zijn gebouwd. Verwacht wordt dat dit jaar de aanleg van het Windpark wordt afgerond.

Noordhollands Dagblad0 reacties :

Een reactie posten